Borgerforslag: Ordentlig behandling af syge borgere

 
smurf-2049765_960_720.jpg
Borgerforslag om ændret praksis for behandling af syge borgere.
 

Denne underskriftsindsamling har til formål at opsætte et borgerforslag for folketinget. Formålet med borgerforslaget er at give syge mennesker mulighed for at blive raske inden de skal møde den offentlige forvaltning. Det skal altså være muligt at blive rask inden det offentlige system tvinger en ud i arbejde igen. Det skal være slut med at kommuner fastholder syge borgere i deres sygdom på vores kontanthjælpssystem. 

 
Forslag:
  • Borgere med erklæring fra egen læge eller faglige specialister som tilkendegiver stærkt nedsat erhvervsevne (60% eller mere) skal som udgangspunkt have førtidspensionslignende forhold.
  • Borgeren skal have tilbud om helbredsmæssig forbedrende behandling, såfremt en sådan er mulig, og ved endt behandling skal arbejdsevne igen vurderes af specialister på området.
  • Borgerens uarbejdsdygtighed må på intet tidspunkt vurderes ud fra andet end en lægefaglig vurdering og skal altid laves af den behandlende læge.
  • Er der tvivl om den lægelige vurdering kan en lægelig vurdering fra anden læge indhentes. Det er påkrævet at anden vurderingen udføres af en fagperson der til daglig arbejder med området i en af regionernes hospitaler. Såfremt den oprindelige vurdering omgøres, skal kommunen overdrage den første læges afgørelse til politiet som en anmeldelse om dokumentfalsk.
Med denne underskrift giver du samtykke til at Digital Demokrati må sende dig en email såfremt folketinget kræver underskrifter indsamlet i på anden måde. Du giver samtidig en støttetilkendegivelse overfor Digital Demokrati og vil derfor modtage en anmodning om at afgive en vælgererklæring.