Dårlig med placering af biogasanlæg ved Havbro. Flyt til et sted ved en motorvej hvor generne er mindre for de omkringboende.

Dårlig med placering af biogasanlæg så tæt på Havbro. Den tunge trafik og lugtgener ville gøre mindre skade tæt på en motorvej.