Mest populære underskriftsindsamlinger i 2018 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Manglende stier til Energien

Manglende cykelstier til EnergienTidligere har børn fra hele Tjæreborg, uden nævneværdig omvejskørsel, kunnet færdes sikkert på fortov eller cykelsti til/fra Pilehuset, Kastaniehuset og Hasselhuset. Med åbningen af den nye institution ved Ejlif Kroagervej skal børn og forældre fra både den østlige og nordvestlige del af Tjæreborg ud på en større omvej, hvis de sikkert skal kunne gå eller cykle til/fra Energien. Derfor ønsker Forælderådet, med denne underskriftsindsamling, at gøre Esbjerg Kommune

Oprettet: 2018-01-05 Statistik

Fjern Arveafgiften NU

Arveafgiften er en af de mange misundelseskatter, der findes i Danmark og som bør afskaffes hurtigst muligt. Vi vil arbejde for at arveafgiften bliver afskaffet for såvel private som virksomheder. Det kan ikke være rigitgt, at eksempelvis børn skal betale en afgift til staten fordi deres forældre dør - det er jo penger, der allerede er betalt skat af mindst én gang. For virksomheder er arveafgiften en belastning, der skader små og mellemstore virksomheder. Meld dig ind i kampen for at få afskaff

Oprettet: 2014-06-26 Statistik

Vejle Kommune vægter fortsat ikke sikkerheden for 500 børn i Børkop højt nok til at bruge 3-4 mio. kr. ekstra

Vejle Kommune vil ikke lytte til 317 usikre og bekymrede husstande i Børkop med mere end 500 børn under 18 år som fortsat ikke kan komme sikkert i skole. Men skal krydse en trafikeret vej til og fra skole. Det påvirker os dybt i Børkop at Vejle Kommunes Tekniske Udvalg ikke kan se den RIGTIGE løsning og stemme for den tunnel som vores børn kan komme sikkert i skole. Op mod 500 børn (og flere kommer til) skal krydse en meget trafikeret vej i en 60 km/t zone flere gange dagligt. Som man kan se på

Oprettet: 2018-05-01 Statistik

Bevar busrute 350S uændret.

Region Hovedstaden skal spare (nogen har brugt for mange penge), og som det ser ud nu, kan det gå ud over busrute 350S i København!Underskrifts indsamling for at bevare Buslinje 350s med dens nuværende rute, da den dækker bredt på Amager, Tårnby, Dragør Især Vest Amager samt Dragør vil være hårdt ramt om der ændres markant på linjen og antallet af busstoppe steder.------------- Link samling ----------Du kan evt. selv danne dig et indtryk over hele sagen via disse links:Link til artikel i Amagerb

Oprettet: 2018-01-22 Statistik

Støtteerklæring for HDP parlamentsmedlem Leyla Güven

Støtteerklæring for Leyla Güven Det fængslede kvindelige parlamentsmedlem for det venstreorienterede HDP i Tyrkiet, Leyla Güven, indledte den 7. november 2018 en sultestrejke på ubestemt tid. I skrivende stund er der gået 102 dage, siden hun indledte sultestrejken og hendes helbredsmæssige tilstand forværres dagligt. Med denne erklæring opfordrer jeg alle demokratiske kræfter til at agere ansvarligt og kræve af det tyrkiske regime, at det imødekommer Leylas overordnede krav om en fair rettergang

Oprettet: 2018-12-15 Statistik

Åbent brev til Sundhedsministeren

Åbent brev til Sundhedsministeren Tandplejerne siger fra nu Vi tandplejere har fulgt debatten omkring den kommende særlov, som skal træde i kraft 1 juni 2018. Vi tandplejere har givet vores besyv med til de møder, hvor vores fagforening har været inviteret. Ønsket om en bedre tandsundhed i Danmark er den bærende kraft i vores daglige arbejde som tandplejere. Vi står som fortrop i kampen mod dårlig mundhygiejne, gingivitis, parodontose, forebyggelse, tilvænning af angste patienter samt fokus på t

Oprettet: 2018-04-20 Statistik

Underskriftsindsamling med forbedringsforslag til lokalplan 36-004 for Svejbæk Nord

Som kommentar til det tilrettede lokalplansforslag, der blev præsenteret på borgermødet i Sejs-Svejbæk den 7. november 2018, følger her en række punkter, som underskriverne af denne underskriftindsamling ønsker ændret/forbedret i lokalplanen.      Ønsker til byggeri og grønne kiler Antal boliger. Antallet af boliger skal længere ned. Tilretningen med 104 boliger (78 tæt/lav og 26 parcel) blev på borgermødet præsenteret som en reduktion. Reelt set er vi dog blot tilbage ved det udspil som det tid

Oprettet: 2018-11-12 Statistik

Nej Tak til behandlingssted i Kærnehuset!!!

Det er under al kritik, at man overhovedet overvejer, at placere et behandlingssted for misbrugere midt i Godthåbsparkens bolig bebyggelse!!!  Vi har vores aktivitets område lige foran med pool, minigolf, tennisbaner og pizzaria. Det ville være mere oplagt, at bruge Sundhedshuset til dette. Skriv under, hvis du er enig og lad os vise kommunen, at vi ikke vil finde os i dette!

Oprettet: 2018-02-22 Statistik

Støt bevarelsen af Karen Blixen Museum

Lad os stå sammen partier og borgere for bevarelsen af Karen Blixen museet. Det ville være et kæmpe tab, hvis det måtte lukke. Lad os bakke op og skriv under, så vi støtter op om forslaget at Karen Blixen museet skal sættes på Finansloven. Karen Blixen museet er ikke bare aktiv for Rungsted, men også for hele Danmark.  https://sn.dk/Nordsjaelland/Blixen-Museum-truet-af-lukning/artikel/765436      

Oprettet: 2018-08-09 Statistik

Overbygningen tilbage til Gislinge

      Udvalget for Børn og Skole evaluerer i disse dage resultatet af ændringen i skolestrukturen i Holbæk Kommune. Det kan få afgørende betydning for vores skole, vores børn, vores borgere og vores by. Arbejdsgruppen af forældre i Gislinge ønsker at sætte fokus påGislinge Skoles fremtid, og har derfor defineret følgende målsætning: Overbygningen tilbage til Gislinge Skole Ledelse tilbage til Gislinge Skole Skolebestyrelsen tilbage til Gislinge Skole Vi har brug for din støtte og opbakning! Arb

Oprettet: 2018-11-21 Statistik

Bevar Kildehuset hvor det er

Vi som forældre ønsker at bevare og renovere den lille integrede institution Kildehuset. Udvalget for Dagtilbud og Familier har (UDF) besluttet at Kildehuset skal flytte til Bifrost beliggende ved Solvangskolens FFO. Beslutningen er sendt videre til byrådet, som så skal tage endelig stilling til fremtiden for Kildehuset på byrådsmøde d. 27. juni. Vi har brug for at vise politikerne, at vi er mange som gerne vil bevare Kildehuset på nuværende lokation.  Vi ønsker at BEVARE Kildehuset på den nuvæ

Oprettet: 2018-06-12 Statistik

Etablering af offentlig parkeringplads ved Gambøt

I Thurø Sejlklub har brug vi for din underskrift for at blive hørt af Svendborg Byråd! Det har i flere år været et problem med manglende parkering for alle, der bruger de rekreative områder ved Gambøt. Det kan vi særligt mærke i Thurø Sejlklub, fordi vi er en af Svendborgs kommunes store og meget aktive idrætsforeninger. Især kan det mærkes ved arrangementer, men også i hverdagen for alle typer af gæster i området er de ringe parkeringsforhold en udfordring. Det fører til uhensigtsmæssig parkeri

Oprettet: 2018-03-22 Statistik

Mod etablering af supermarked på Herredsvej i Aarhus V

Sikker skolevej, et roligere kvarter, bedre miljø i Aarhus Vest Støt op om kampen mod etablering af supermarked på Herredsvej Det planlægges at etablere supermarked på matriklerne Staghøjvej 1, Herredsvej 52, 54, 56 og 58. Hvis der gives tilladelse fra kommunen, starter byggeriet allerede i første kvartal 2019. Sikker skolevej for vores børn – Herredsvej og Kalendervej er skolevej for kvarteret børn og vi ønsker at vores børn skal kunne færdes trygt hver eneste dag. Samtidig ønsker vi at be

Oprettet: 2018-08-12 Statistik

Bor du i lejebolig?. Underskriv, inden DIN HUSLEJE STIGER

Udenlandske investeringsfirmaer opkøber danske lejebolig ejendomme, renoverer, hæver huslejen og sælger videre, altsammen mens man bor i boligen.  Stop boligfidusen, der fordobler huslejen og tvinger lejere ud af deres boliger og ud af byerne. Hjælp os selvom du har købt din bolig, for måske får en du kender også brug for en lejebolig en dag.Underskriftsindsamlingens mål er at få 50.000 underskrifter, mhp. at nedenstående borgerforslag kan fremsættes som beslutningsforslag i Folketinget. Lejelo

Oprettet: 2018-11-30 Statistik

Stop Hærvejsmotorvejen

    Den siddende VLAK-regering går ind for at bygge en ny motorvej i Midtjylland. Forskellige linjeføringer har været foreslået – men alle har de til fælles, at de går igennem enestående naturområder. For eksempel dér, hvor man i dag kan opleve det historiske, kulturelle og landskabelige klenodie – den såkaldte Hærvej. Motiveringen for at bygge motorvejen lyder, at den ”vil kunne bidrage til at skabe ny mobilitet i Midt-, Vest- og Sydjylland og til at aflaste den østjyske motorvej E45.” Problem

Oprettet: 2012-06-21 Statistik

Lukning af Ravnsborg skolens overbygning

Ravnsborgskolens overbygning står til at lukke 1/8-2019. Skolen udemærker sig med at præstere nogle af Lollands bedste karakterer. Ligeledes er bygningerne drevet af grøn energi og med omtanke for naturen. Skolen er hele byens eksistensgrundlag og os der har bosat os i landsbyen, ønsker ikke vores børn på skole i byen. Skriv under og lad os stå sammen om, at beholde vores komplette folkeskole i Horslunde!

Oprettet: 2018-08-19 Statistik

Nej til afspærring af stiboderne i Københavns havn

Københavns politi vil afspærre stiboderne i Københavns havn med jerngittere. Dette er konsekvensen af, at en person på vandscooter har forudsaget en ulykke pga. vild sejlads i havnen. Vandscooteren kunne være kommet hvor som helst fra, men var tilfældigvis sat i vandet i Brøndby havn og var derfor kommet til Københavns havn, gennem sluseløbet. Ulykken var forfærdelig. Ingen tvivl om det. Og manden skal straffes for sin ugerning. Men at straffe sejlerlivet i området kollektivt er fuldstændigt uhø

Oprettet: 2018-03-04 Statistik

BEVAR ENGEN

Hej vi vil bevare engen!! Det giver ingen mening at i vil lukke det som fungere.  Skriv under hvis du ønsker at bevare

Oprettet: 2018-09-02 Statistik

Stop lukningen af Gæstehuset i Gribskov Kommune

Gribskov kommune påtænker at lukke Gæstehuset i Helsinge på grund af besparelser. Der er ca. 14 børn der bliver berørt af det hver dag og ca. 100 børn/familier er tilknyttet Gæstehus ordningen. Dette vil påvirke dagplejernes arbejdsmiljø, da mange dagplejer vil skulle have fast 5 i stedet for 4 børn. Det vil gå ud over den tætte omsorg til børne, flexibilitet og arbejdsmiljøet vil blive stærkt påvirket. Skriv under på at kommunen ikke lukker Gæstehuset.Vi håber din underskrift kan være med til a

Oprettet: 2018-06-10 Statistik

Hvem skal forsvare Danmark til VM i Lydighed?

Lydighedsudvalget har netop udtaget de deltagere, der skal udgøre det danske landshold ved VM i LP i juni i Holland, men der er noget galt…. Først tillykke til de fem kompetente og dygtige deltagere, der er udtaget med deres hunde. Vi hepper på jer, når I skal repræsentere Danmark i Holland. Problemet er, at der er to pladser ledige på landsholdet, der har plads til seks deltagere + en reserve og deres hunde. Der er ekvipager, der er kvalificerede til at udfylde de to tomme pladser, men de er ik

Oprettet: 2018-03-24 Statistik