Vejle Kommune vægter fortsat ikke sikkerheden for 500 børn i Børkop højt nok til at bruge 3-4 mio. kr. ekstra

Vejle Kommune vil ikke lytte til 317 usikre og bekymrede husstande i Børkop med mere end 500 børn under 18 år som fortsat ikke kan komme sikkert i skole. Men skal krydse en trafikeret vej til og fra skole.

Det påvirker os dybt i Børkop at Vejle Kommunes Tekniske Udvalg ikke kan se den RIGTIGE løsning og stemme for den tunnel som vores børn kan komme sikkert i skole. Op mod 500 børn (og flere kommer til) skal krydse en meget trafikeret vej i en 60 km/t zone flere gange dagligt. Som man kan se på billederne er der dårligt udsyn for både bilister og børn når man kommer frem til overgangen. Her ses en lille pige som ikke kan ses før hun næsten er ude på vejen grundet det læhegn som skjuler børnene når de kommer ad Pjedstedvej. Som det ses tydeligt nedenfor er den forreste lille pige helt skjult, før man kommer hen ca. 20 meter før overgangen. Og det er med et læghegn som endnu ikke er vokset helt op og ikke er i fuld blomst. Og så kan man faktisk ikke nå at stoppe i tide hvis barnet går ud. For standselængden ved 60 km/t er op mod 35 meter på tør vej. (ved 50 km/t er den 25 meter og først ved 40 km/t er den nede på 19-21 meter, og man kan derfor først ved den fart nå at bremse op, og det er vel og mærke på tør vej. På våd vej kan der lægges 5 - 15 meter mere på inden bilen holder helt stille)

2018-05-02_15_26_22-Overgang_ved_Lilholtgårdvej1.jpg_‎-_Billeder_.png

2018-05-02_15_27_18-Overgang_ved_Lilholtgårdvej2.jpg_‎-_Billeder_.pngsamlet_billeder_Lilholtvej_overgangen.png

Billederne ovenfor er fra 2/5 2018 kl 7.38Overgangen_i_60_km_zone.jpg

Masterplanen for Børkop fra november 2005 skriver også meget tydeligt at det bør prioriteres meget højt at etablere den tunnel:Tunneler
Der er én tunnel under Fruegårdsvej og én ved rundkørslen Søndergade/
Lilholtvej. Det skønnes nødvendigt at etablere en ny tunnel under Lilholtvej
lidt øst for Pjedstedvej til hovedstiforbindelsen ned mod Overgaden og videre
til Englystskolen. Derudover bør der etableres en stitunnel, hvor hovedstien
i ”den grønne linie” krydser Søndergade, og der hvor hovedstien passerer
fordelingsvejen fra Pjedstedvej.
En tunnel under Lilholtvej bør have højeste prioritet, dernæst tunnelen under
Søndergade og sidst tunnelen under adgangsvejen ved Pjedstedvej. Her
kunne en stipassage i niveau være et alternativ.

 

Vi borgere har allerede kæmpet for denne sag i mere end 5 år og senest i august 2017 forelagde vi Vejles Borgmester Jens Ejner Christensen (V) hele 317 underskrifter om vores bekymring for vores mere end 500 børn og unges sikkerhed. 

Utilfredse forældre overrakte 300 protester: Giv os en mere sikker skolevej, hr. borgmester

Politikere sylter trafiksikkerhed ved ringvej - SF'er vil have byrådet på banen

Stort ønske opfyldes ikke: 500 skolebørn får ingen ny tunnel

Som borgere i Børkop er vi skuffede over, at tunnelen ikke bliver finansieret direkte i budgettet. Den tunnel er en del af den oprindelige masterplan for Børkop, der er lagt for området, samt at flere har valgt området og købt grunde, fordi de er blevet stillet i udsigt en sikker skolevej for deres børn.

Og især taget i betragtning at Vejle Kommune har tjent STYRTENDE med penge på salg af grunde i Børkop. En artikel i pressen fra 23/2 2017 viser at kommunen har haft en indtægt på hele 13,9 mio. kr. mere end budgetteret ved salg af grunde i Børkop, Skibet, og Vinding. Og så vil man ikke engang reinvestere sin fortjeneste der hvor man har tjent den. 

Så nu smeder kommunen, mens jernet er varmt og udstykker nye grunde i Børkop

 

Teknisk Udvalgs beslutning af 17/4 2018 om at lave en "ilfg. os borgere en lappeløsning til 2,1 mio. kr. fremfor at investere 3-4 mio. kr. mere for den rigtige sikkerhed for vores børns vel og vel"https://dagsordener.vejle.dk/vis/#49fc8af8-7233-412b-8cf0-c65327b000cd&fritekst=skolevej

 

På vegne af bekymrede forældre i Børkop håber vi at I vil støtte op om vores børns sikkerhed.