Bor du i lejebolig?. Underskriv, inden DIN HUSLEJE STIGER

Udenlandske investeringsfirmaer opkøber danske lejebolig ejendomme, renoverer, hæver huslejen og sælger videre, altsammen mens man bor i boligen. 

Stop boligfidusen, der fordobler huslejen og tvinger lejere ud af deres boliger og ud af byerne. Hjælp os selvom du har købt din bolig, for måske får en du kender også brug for en lejebolig en dag.

Underskriftsindsamlingens mål er at få 50.000 underskrifter, mhp. at nedenstående borgerforslag kan fremsættes som beslutningsforslag i Folketinget. Lejeloven pt. tillader udlejer af en ejendom at gennemtvinge unødvendig renovering mens lejeren bor der. 

Borgerforslag: Lejerne skal spørges og tage stilling til udlejers forslag om renoveringer/moderniseringer af deres lejligheder, så unødvendige gennemgribende renoveringer ikke sker, kun med det formål at lade huslejen stige

Politikerne må se på lejeloven og boligreguleringsloven, så det ikke er aggressive udenlandske investorer og boligspekulanter, der styrer det danske marked for lejerboliger og tvinger huslejepriserne op og tvinger lejere fra fra hus og hjem. 

Typisk arbejdsmetode for disse firmaer er: 

Buy it, Fix it and Sell it. (køb, renovere (husleje stigning) og sælg videre. 

Ejendomswatch blandt flere andre vejleder opkøber og rådgivninger: “Huslejen kan sagtens sættes op, selvom lejer ikke flytter” og stadig holde sig inden for lejeloven.  Her beskriver advokaten, hvordan der er god økonomi ved at sætte beboede lejligheder i stand og hvordan man kan presse lejerne ud af deres hjem, hvis de ikke kan betale den nye husleje.

Huslejen kan sagtens sættes op, selvom lejer ikke flytter:
AF HENRIK WESTERMANN OG BABAK EFTEKHARI, SENIORADVOKAT OG ADVOKAT BECH-BRUUN.

Offentliggjort  08.01.18 kl. 15:30: Link artikel: 
https://ejendomswatch.dk/Klummer/article10180562.ece


Udenlandsk investorer stormer ind på ejendomsmarkedet i Danmark.

På fem år er andelen af udenlandske penge investeret i danske ejendomme mere end tidoblet - ifølge dr.dk den 28. nov. 2018.
https://www.dr.dk/nyheder/penge/11-dobling-paa-fem-aar-udenlandske-investorer-stormer-ind-paa-ejendomsmarkedet


Flere artikler om husleje stigning på lejeboliger grundet aggressiv opkøb:


Bekymrede borgere: https://www.dr.dk/nyheder/penge/lejere-frygter-boom-i-husleje-efter-udenlandske-opkoeb

Konkursramt investor bistår Blackstone i dansk opkøbsoffensiv: 
https://ejendomswatch.dk/Ejendomsnyt/Investorer/article10431538.ece

Blackstone opkøber Den Sønderjyske By: https://www.dr.dk/nyheder/penge/bekymret-lejer-om-udenlandske-opkoeb-de-smadrer-sammenhaengskraften-i-koebenhavn

Blackstone opkøber Frederiksberg: 
https://byensejendom.dk/article/medie-blackstone-kober-3-ejendomme-paa-frederiksberg-26134

Blackstone udvider nordisk offensiv til Danmark:
https://finanswatch.dk/Finansnyt/kapitalforvaltning/article9725336.ece

Flere udenlandsk opkøb af danske ejendomme: https://www.dr.dk/nyheder/penge/flere-udlaendinge-koeber-danske-ejendomme

 

Med venlig hilsen

DANMARK SKAL STÅ SAMMEN
beskytlejebolig@gmail.com