Mod etablering af supermarked på Herredsvej i Aarhus V

Sikker skolevej, et roligere kvarter, bedre miljø i Aarhus Vest

Støt op om kampen mod etablering af supermarked på Herredsvej

Det planlægges at etablere supermarked på matriklerne Staghøjvej 1, Herredsvej 52, 54, 56 og 58. Hvis der gives tilladelse fra kommunen, starter byggeriet allerede i første kvartal 2019.

  • Sikker skolevej for vores børn – Herredsvej og Kalendervej er skolevej for kvarteret børn og vi ønsker at vores børn skal kunne færdes trygt hver eneste dag. Samtidig ønsker vi at bevare et sundt udemiljø for kvarterets daginstitutioner, hvor børn kan opholde sig ude uden støj og os fra tung trafik. Trafikken på Herredsvej er allerede kritisabel på nuværende tidspunkt.

  • Bevaring af kvarterets særpræg – Kvarterets karakter vil ændre sig drastisk, hvis der etableres supermarked. For det første vil trafikken øges både i Høje Hasle og i Kalenderkvarteret og for det andet bliver butikker af den art ofte samlingssted for en masse ikke-ønskværdig aktivitet, som det i dag ses på Hasle Torv og foran Fakta på Kappelvænget.

  • Afvikling af trafikken – Krydset ved Herredsvej og Ringvejen er allerede i dag hårdt belastet trafikalt og særligt i myldretiden er der kødannelse for at komme ind og ud af kvarteret. Dette må formodes at blive værre med etablering af en butik i den planlagte størrelse.

Vi har nedsat en gruppe som arbejder mod etablering af et supermarked og opfordrer alle i kvarteret til at underskrive.

Tjek også vores Facebook-gruppe hvor vi løbende informerer om nyt i sagen:

www.facebook.com/groups/nejtaktilsupermarked/