Nej til afspærring af stiboderne i Københavns havn

Københavns politi vil afspærre stiboderne i Københavns havn med jerngittere. Dette er konsekvensen af, at en person på vandscooter har forudsaget en ulykke pga. vild sejlads i havnen.

Vandscooteren kunne være kommet hvor som helst fra, men var tilfældigvis sat i vandet i Brøndby havn og var derfor kommet til Københavns havn, gennem sluseløbet.

Ulykken var forfærdelig. Ingen tvivl om det. Og manden skal straffes for sin ugerning. Men at straffe sejlerlivet i området kollektivt er fuldstændigt uhørt. Dette svarer til at man lukker Øresundstunnelen på grund af at en personbil har kørt for stærkt og har forudsaget en ulykke.

beslutningen er taget af Københavns politi. Og deres “saglige” begrundelse er sikkerheden!!!

Tv2.dk skriver: Allan Nyring er ledende politiinspektør i Københavns Politi. Han forstår godt sejlernes frustrationer, men henviser til sikkerhedsaspektet.

- Vi har stor forståelse for den betydning, det kommer til at få for de daglige brugere, men vi tør ikke tage risikoen for, at der igen kommer nogle sejlende, og vi ser endnu en forfærdelig ulykke, siger han til TV 2 Lorry.

Det første gitter er allerede monteret, og den 26. marts kommer der til at være spærret helt af.

Skriv under, så denne vanvitige beslutning kan blive taget af bordet, og småsejlere fra inderhavnen  stadig har adgang til Køge bugt - og småsejlere syd for sluseløbet stadig kan nyde en dag på vandet i Københavns havn.