Stop Hærvejsmotorvejen

 

 

Den siddende VLAK-regering går ind for at bygge en ny motorvej i Midtjylland. Forskellige linjeføringer har været foreslået – men alle har de til fælles, at de går igennem enestående naturområder. For eksempel dér, hvor man i dag kan opleve det historiske, kulturelle og landskabelige klenodie – den såkaldte Hærvej.

Motiveringen for at bygge motorvejen lyder, at den ”vil kunne bidrage til at skabe ny mobilitet i Midt-, Vest- og Sydjylland og til at aflaste den østjyske motorvej E45.”

Problemet med denne logik er, at den aldrig stopper. Når Hærvejsmotorvejen en dag bliver overfyldt, må der bygges endnu een, og når dén er overfyldt endnu een. At promovere øget bilisme er kortsigtet og uholdbart i en tid med eskalerende klimaforandringer og vedvarende pres på den danske natur.

Vi opfordrer til at droppe planerne om en midtjysk motorvej. I stedet peger vi på anerkendelse af landskabernes uerstattelighed samt værdien af fred, ro og eftertanke.

Hvis du vil vide mere om Hærvejsmotorvejen, så følg dette link til Danmarks Naturfredningsforenings Hjemmeside: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=31633 (bemærk, at denne underskriftsindsamling er skabt på privat initiativ og ikke af Danmarks Naturfredningsforening).