Manglende stier til Energien

Manglende cykelstier til Energien
Tidligere har børn fra hele Tjæreborg, uden nævneværdig omvejskørsel, kunnet færdes sikkert på fortov eller cykelsti til/fra Pilehuset, Kastaniehuset og Hasselhuset. Med åbningen af den nye institution ved Ejlif Kroagervej skal børn og forældre fra både den østlige og nordvestlige del af Tjæreborg ud på en større omvej, hvis de sikkert skal kunne gå eller cykle til/fra Energien.

Derfor ønsker Forælderådet, med denne underskriftsindsamling, at gøre Esbjerg Kommune opmærksomme på det problem Kommunen har skabt, da det blev besluttet, at placere den nye institution i den nye udstykning nord for jernbanen.

Forældrerådet opfordrer Esbjerg Kommune til, at der både etableres dobbeltrettet cykelsti langs Hulvej og Brovej (alternativt en stitunnel under jernbanen for enden af Østerkrog), se vedlagte skitsekort.

Vi håber, at I, uanset hvor i Tjæreborg I bor, vil støtte op om Forældrerådets henvendelse til kommunen med jeres underskrift...