Etablering af offentlig parkeringplads ved Gambøt

I Thurø Sejlklub har brug vi for din underskrift for at blive hørt af Svendborg Byråd!

Det har i flere år været et problem med manglende parkering for alle, der bruger de rekreative områder ved Gambøt. Det kan vi særligt mærke i Thurø Sejlklub, fordi vi er en af Svendborgs kommunes store og meget aktive idrætsforeninger. Især kan det mærkes ved arrangementer, men også i hverdagen for alle typer af gæster i området er de ringe parkeringsforhold en udfordring.

Det fører til uhensigtsmæssig parkering, som er til gene for de lokale beboere og forringer trafiksikkerheden, ikke mindst for børn og unge, ligesom der også sker ulovlige parkeringer.

I Thurø Sejlklubs bestyrelse har vi den klare opfattelse, at politikerne må finde en løsning, der sikrer at området får fornuftige parkeringsforhold for alle.

Thurø Sejlklub ønsker blot, på samme måde som kommunens andre fritids- og kulturtilbud, at have ordentlige parkeringsforhold i nærheden af vores aktiviteter. En fortsat udvikling af aktiviteterne i og omkring Gambøt behøver mere praktiske og flere parkeringspladser.  Det gavner også for de idrætsskoler, skolebørn, beboere - ikke kun fra Thurø, men fra hele kommunen - og andre besøgende, der benytter området til sport og rekreation.

Desværre er Teknik- og Erhvervsudvalgets indstilling til byrådet i den kommende lokalplan for området, at bedre parkeringsforhold er et privat anliggende mellem Thurø Sejlklub og bygherren. MEN: Der er mulighed for at anlægge offentlig parkering indenfor den nye lokalplans rammer. Det er derfor politisk ansvarsfralæggelse, når politikerne ikke vil bidrage til en løsning, der kan gavne alle borgere og besøgende.

Alternativet er en dyr løsning, hvis sejlklubben skal købe et areal til P-plads. Og det er ikke nødvendigvis en løsning, der giver bedre parkeringsforhold for alle andre brugere og gæster i området.

Fra byrådets behandling, sandsynligvis d. 27. marts 2018, er der 8 ugers høringsperiode, men hvis ikke det bliver tydeligt for politikerne allerede nu, hvor mange der ønsker bedre parkeringsforhold, vil en høring ikke ændre på sagen.

Derfor vil vi gerne bede dig hjælpe ved at skrive under på denne underskriftindsamling.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Thurø Sejlklub


Jacob Jensen på vegne af bestyrelsen i Thurø Sejlklub    Kontakt forfatteren af dette andragende