Mest populære underskriftsindsamlinger i 2016 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar SKC

Ungehuset SKC - som er et tilbud for psykisk syge mellem 18 og 30 år - er lukningstruet, da Københavns kommune har vurderet at værestedets ydelser bedre kan varetages andetsteds. Denne underskriftindsamling er for at forhindre at stedet lukkes, så SKC kan blive ved med at gøre en indsats for psykisk syge unge.

Oprettet: 2016-04-08 Statistik

Stop flytning af Fjordskolen i Aabenraa

Fagligheden, demokrati og hensyn til sårbare børns vilkår er sat på bagsædet omkring beslutningsprocessen at flytte Fjordskolens afdelinger fra Aabenraa by ned til en gammel skolebygning i Kruså ved grænsen til Tyskland. Forvaltningen har fusket med tal og fakta for at fremtvinge en løsning, som de selv foretrækker af ukendte årsager. Det, der blev fremstillet som den billigste løsning, nemlig Kruså, er i virkeligheden den dyreste løsning. Desuden vil de fremsatte begrundelser for skoleflytninge

Oprettet: 2016-03-04 Statistik

Vi vil gerne betale samme pris for 50GB som i Nuuk og Qaqortoq

Vi vil gerne betale samme pris for 50GB internetforbindelse som i Nuuk og Qaqortoq. eks. Paamiut 50GB 1.149kr        Ilulissat 50GB 1.149kr        Maniitsoq 50GB 1.149kr                  Nuuk 50GB        599kr

Oprettet: 2016-05-10 Statistik

Bevar Ørum skole

BEVAR ØRUM SKOLE - DEN ER VÆRD AT KÆMPE FOR!Vi vil bevare et lokalsamfund, fællesskabet og sammenholdet!Flere undersøgelser viser at elever på de mindre folkeskoler er gladere for deres klasse end på store skoler. Hvis der er larm, skaber læren hurtigere ro, og børnene føler i større omfang, at det lykkes at lære dét, de gerne vil i skolen. På en lang række områder, er eleverne bare mere tilfredse jf. trivselsmålingen for alle landets folkeskoler (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilli

Oprettet: 2016-04-27 Statistik

Bevar dagplejerne i Rebild kommune

Rebild Kommunes har besluttet at indstille en række forslag, som har alvorlige konsekvenser for dagplejen. Byrådet træffer den endelige beslutning og vedtages forslagene, har det bl.a. følgende betydning for dagplejen, børn og os forældre: Af oplægget fremgår det, at man vil sprede ledelsen af dagplejen i Rebild Kommune ud i en række distrikter. Det vil være et skridt i den forkerte retning og stik imod intentionerne om at spare ledertimer. I dag er der ansat én dagplejeleder og x dagplejepædago

Oprettet: 2016-01-19 Statistik

#Nuerdetnok

hjælp os med at råbe politikerne op! Skive Kommunes budgetforslag til 2017 foreskriver bl.a, at børn skal starte i børnehave fra 2 år og 9 måneder eller 2 år og 10 måneder! Eksperter udtaler, at det kan være direkte skadeligt, at skulle indgå i store, sociale sammenhænge for tidligt i et barns liv. Der kommer pres på de overlevende dagplejere, hvilket kan betyde, at det ikke er muligt at tilbyde plads i lokalområdet. Ligeledes hvis barnet skal i gæstedagpleje, kan man risikere at skulle aflevere

Oprettet: 2016-06-20 Statistik

Nej til GMO-foder til danske dyr

Det er nu kommet frem - senest i Madmagasinet Bitz og Frisk - at alle konventionelt opdrættede dyr i Danmark (fx køer, grise, kyllinger mv.) fodres med genmodiceret soja i deres foder. Farene ved genmodificerede (GMO) fødevarer har længe været debatteret, særligt GMO-fødevarers kræftfremkaldende egenskaber. Der er således delte meninger om, hvorvidt det er farligt eller ej, også blandt forskere. Tilbage står dog, at ingen kan sige noget om langtidseffekterne af GMO, da vi først for relativt nyli

Oprettet: 2014-04-03 Statistik

Nej til Venstres masseovervågning

For halvandet år siden indså Venstre, at det ikke hjælper at overvåge, alt du foretager dig på nettet. Nu er Venstre vendt på en tallerken og vil selv indføre en udvidet overvågning.   Derfor mener vi, at Venstre burde trække forslaget og stå ved deres holdning i 2014. I Venstres Ungdom mener vi, at uskyldige mennesker har ret til at færdes frit - også på nettet!   Vis din utilfredshed og skriv under!

Oprettet: 2016-02-09 Statistik

Genforhandling af landbrugsaftale med bred politisk tilslutning

Kreativ bogføring og vildledelse af folket og folketinget, må være sidste krampetrækninger fra en i forvejen livsfarlig landbrugsaftale, for Danmarks natur i fremtiden. Vi kræver at landbrugspakken genforhandles med bred politisk enighed og reelt forsøg på samarbejde med Danmarks eneste grønne partier Alternativet og Enhedslisten. Vi kræver ægte demokrati og en erkendelse af, den store mistillid og utilfredshed der vokser både i folketinget og i befokningen, mod Eva Kjer Hansen, må betyde at hen

Oprettet: 2016-02-24 Statistik

3-Spor-Skagen-Nu

Hovedvejen mellem Skagen og Ålbæk er belastet af tung erhvervstrafik, og især i sommermånederne er den yderligere belastet af stærk ferietrafik. Trafikken er i juli måned dobbelt så stor som Årsgennemsnittet. Udvidelsen af Hovedvej 40 til Skagen blev skrinlagt af Vejdirektoratet i forbindelse med kommunalreformen i 2007, hvor vejen overgik fra at være en amtsvej til en statsvej. De første 2 etaper af udvidelsen var på det tidspunkt fuldført, ialt 4.5 km ud af ca. 20 km. Skagen besøges årligt af

Oprettet: 2016-04-28 Statistik

Ophæve vederlag og ministerpension og Deres pensionsalder.

Denne underskriftindsamling skal være grundlag for at den med min. 50.000 underskrifter, vil jeg forsøge at få den sat op til en folkeafstemning, så vores politikker ikke kan gøre som det passer dem, men er nød til at lytte til folket og følge de samme gældende regler som den Danske befolkning.. Alt dette her blev behandlet i folketinget og sat op som et lovforslag, men det blev meget hurtigt forkastet. Hvad mener du ? er det rimeligt at vores politikker skal have alt dette i pension / løn osv ?

Oprettet: 2015-09-26 Statistik

Katte er nyttedyr, det skal være lovligt at de må færdes frit

katte er hverken som hunde, heste, grise, eller får og det har de aldrig været. Katte trives ikke i fangenskab og det er umuligt at hegne haver ind så katten ikke kan slippe ud. Katte er nyttedyr der fanger rotter og mus. I Danmark lyder lovgivningen sådan at katten kun må færdes på kattens ejers grund. Dette har flere steder i landet resulteret i andre personer som kender til denne lovgivning, tror at de på lovlig vis kan fjerne katten hvis det ikke lige passer dem at have en fremmed kat i have

Oprettet: 2016-11-12 Statistik

BevarAkutbilFaaborg

Der er forslag i region Syddanmark om nedlæggelse af vores akutbil i Faaborg. Det vil betyde længere reponstider og skabe større utryghed i den sydlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Skriv under og vær med til at omstøde den planlagte besparelse på akutbilen i Faaborg. Tryghed er for alle. Med venlig hilsen Søren Hillers  

Oprettet: 2016-04-23 Statistik

SkalSkolensØkonomiBestemmeOm DIT BarnFårDenRetteHjælpOgStøtte?!

"Her i den her normalt fredelige juletid, hvor den plejer at stå på hygge og nærvær, har Aalborg kommunes skoleforvaltning valgt at ryste vores verden og ødelægge julestemningen..... De har 1. Behandlet en ny visitationsmodel, som nu er ude i høring indtil 16/12. Den nye visitationsmodel kan få store konsekvenser for børn med særlige behov, idet beslutningen om et barn skal i et specialtilbud kommer til at være hos skolelederen på den distriktskole barnet hører til OG økonomien til det (315.000

Oprettet: 2016-12-03 Statistik

Bevar brostensbelægningen i Brogade, Middelfart !!!

Oprettet: 2016-11-01 Statistik

stopfattigdomsydelsernenu

Denne regerings påfund om 225 timers lønnet arbejde på et år og 113 timers lønnet arbejde inden 1. oktober i år forårsager desperation, utryghed og uvished hos de mange ramte familier. Reglen betyder, at der hver måned, hvor timertallet ikke er opnået, trækkes yderligere 1000 kroner i den i forvejen yderst forringede ydelse. Desuden bortfalder boligsikringen samtidig, som antallet af timer skal være opnået. Det betyder, at familier med børn og alle andre berørte, der ikke opnår at skaffe sig 113

Oprettet: 2016-07-08 Statistik

Hjemsendelse af alle ikke-vestlige indvandrere

Vi vil ikke finde os i, at danskheden bliver taget fra os. De første gæstearbejdere kom til Danmark i 60'erne og skulle egentligt blot bidrage med lidt hurtig arbejdskraft. De havde det så godt heroppe, at de hev resten af deres familier med herop. Vi tror ikke på, at de er flygtninge. De er flygtninge med luksusproblemer, og dem skal vi i Danmark ikke tage ansvar. Lad os bare se på 2. verdenskrig; flygtede de Danske jøder til USA? Nej, de flygtede til det nærmeste land, Sverige. Derfor "flygter

Oprettet: 2013-06-03 Statistik

Nej til nye boliger på havnen i Kerteminde!

Byrådet i Kerteminde har sendt "Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016" i høring frem til 7. november 2016, se Byomdannelsesplan 2016 Planen foreslår bl.a. opførelse af 190 havnenære boliger i 1½-3 etager, herunder 90 boliger i 2-3 etager på arealet på Nordre Havnekaj, hvor enkelte bygninger kan opføres i 4 etager. Boligbyggeri på havnen vil, for altid, ødelægge mulighederne for at arealerne kan bruges til maritime, erhvervsmæssige, rekreative og kulturelle formål. I stedet for opførelse af

Oprettet: 2016-10-12 Statistik

Politianmeldelse mod Forsvarsminister Peter Christensen.

Politianmeldelse mod Forsvarsminister Peter Christensen, for brud på Genevekonventionen, ved hans udtalelse om, at civile kan blive mål, ved bombning af Islamisk Stat.  Dette er imod det grundlæggende princip i den humanitære folkeret om, at krigsførelse alene må være rettet mod militære mål, og ikke mod civile personer og genstande.

Oprettet: 2016-06-26 Statistik

Politikere SKAL i samfundspraktik.

I dagens Danmark er det muligt for politikere at basere deres handlinger og syn, på egne subjektive meninger og overbevisninger. Der intet har med virkeligheden at gøre og hvor politikeren ingen reel eller praktisk erfaring har med området der tages stilling til. Mange gange bliver beslutninger og love vedtaget, uden dem der tager de beslutninger, har kendskab til den reelle og praktiske virkelighed, for de tusindvis af menneskers liv, arbejdsliv og daglidag de påvirker med deres beslutninger. h

Oprettet: 2016-10-17 Statistik