Nej til GMO-foder til danske dyr

Det er nu kommet frem - senest i Madmagasinet Bitz og Frisk - at alle konventionelt opdrættede dyr i Danmark (fx køer, grise, kyllinger mv.) fodres med genmodiceret soja i deres foder.

Farene ved genmodificerede (GMO) fødevarer har længe været debatteret, særligt GMO-fødevarers kræftfremkaldende egenskaber. Der er således delte meninger om, hvorvidt det er farligt eller ej, også blandt forskere.

Tilbage står dog, at ingen kan sige noget om langtidseffekterne af GMO, da vi først for relativt nyligt er begyndt at anvende det og indtage det. Samtidig er det et faktum, at vi i Danmark ikke tillader GMO i de fødevarer, vi som mennesker indtager, fordi GMO fødevarer netop mistænkes for bl.a. at være kræftfremkaldende.

Dette forbud mod GMO i fødevarer gælder så bare tilsyneladende ikke for det foder, som vores dyr spiser - og dermed ender vi mennesker alligevel med at indtage mad med GMO...!

At snige GMO ind i vores kost "ad bagvejen" er at spille hasard med vores helbred. Og blot fordi der ikke er entydigt videnskabeligt bevis for farerne ved GMO, er der masser af dystre indikationer på GMO's dårlige egenskaber - her blot for at nævne nogle få:

  • Et forsøg i 2012 kaldet "Séralinis forsøg" fulgte rotter, der blev fodret med GMO-korn, over en periode på 2 år. Forsøget viste, at rotterne udviklede store kræftsvulster efter få måneder.  Det er bredt accepteret, at den type rotter, som indgik i forsøget, har samme tilbøjelighed til at udvikle kræftsvulster, som mennesker har.
  • Seralini-forsøget er det hidtil eneste langtidsforsøg med GMO-foder, der er gennemført. Det varede således 2 år i modsætning til forsøg gennemført fra GMO-industriens egen side, som typisk varer 90 dage - og som ofte peger på, at der ikke er nogen farer ved GMO... Men da Seralini-forsøget viser, at de første svulster opstår efter ca. 4-7 måneder, er de 90 dage selvsagt en alt for kort periode til at kunne konkludere på farerne.
  • GMO-fødevarer har i flere forsøg vist sig at have giftig effekt på både laboratorie-dyr og landbrugsdyr. Fx viste et forsøg på 23 uger i USA og Australien, at grise fodret med GMO soja og korn havde en forøgelse på 267% i alvorlig mave inflammation sammenlignet med grise, som ikke blev fodret med GMO.

Udover at ovenstående effekter helt åbenbart er skadelige og foragtelige overfor dyrene selv, så er det samtidig effekter, som potentielt også vil ramme os mennesker, når vi spiser de selvsamme dyr, som er fodret op med GMO. Fx har et italiensk forsøg vist, at køers mælk påvirkes af den GMO-foder, de indtager - mælk som mennesker efterfølgende drikker.

Der er som nævnt ikke entydigt videnskabeligt bevis for farerne ved GMO, da der simpelthen er gennemført for få langtidsforsøg. Dermed er der INGEN, der kender langtidseffekterne af at udsætte hverken vores dyr eller os for GMO-fødevarer.

Bør denne tvivl - og de uhyggelige indikationer som ovennævnte forsøg peger på - ikke komme os til gode?

Hvis du er enig, så skriv under her og giv dermed udtryk for din modstand mod brugen af GMO-foder i vores fødevareproduktion - dvs. helt konkret det kød, den mælk, de æg, det smør, den ost mm. vi allesammen indtager.

Vi håber dermed, at underskriftsindsamlingen kan bidrage til, at man fra politisk side forholder sig til denne alvorlige problemstilling og sørger for at forbyde anvendelse af GMO i både foder og fødevarer.