Stop flytning af Fjordskolen i Aabenraa

Fagligheden, demokrati og hensyn til sårbare børns vilkår er sat på bagsædet omkring beslutningsprocessen at flytte Fjordskolens afdelinger fra Aabenraa by ned til en gammel skolebygning i Kruså ved grænsen til Tyskland.

Forvaltningen har fusket med tal og fakta for at fremtvinge en løsning, som de selv foretrækker af ukendte årsager.

Det, der blev fremstillet som den billigste løsning, nemlig Kruså, er i virkeligheden den dyreste løsning.

Desuden vil de fremsatte begrundelser for skoleflytningen, nemlig pladsproblemerne og PCB-forurening, ikke blive løst ved flytningen til Kruså. For det første, vil der i Kruså-bygningerne være MINDRE plads, og for det andet er PCB-forureningen på Fjordskolens Posekærvej svært overdrevet! Så det er grotesk at flytte skolen for ingen grund overhovedet, og det vil blive meget dyrere end at finde en løsning i Aabenraa by.

Hele den her operation vil derimod forringe levevilkårene for hundredvis af børn, der pga. deres diagnoser og/eller handicaps har det svært nok i forvejen. Børn, der netop har uendelig meget gavn af en skolegang inden for trygge rammer og tæt på en bymiljø for at få en god start i livet. Fordi de har det sværere end andre børn, giver det ingen mening at flytte dem væk fra lige de ting, de har forholdsvis meget større behov for. Derudover vil den uhensigtsmæssige planlægning af byggeriet, samt de større transporttider ned til Kruså, give disse sårbare elever en mistrivsel, som vil knække dem. Det siger alle, der har forstand på de diagnoser, der er involveret.

Derfor skal Fjordskolen forblive i Aabenraa, hvor de både kan trives, frem for mistrives. Det vil sikre, at de kan blive en del af samfundet og kunne bidrage til i det lange løb, frem for at ende på bænken. 

Mere info: 

https://www.facebook.com/groups/fjordskolen.aabenraa/

Foreningen Specialskolers Værn Sydjylland