3-Spor-Skagen-Nu

Hovedvejen mellem Skagen og Ålbæk er belastet af tung erhvervstrafik, og især i sommermånederne er den yderligere belastet af stærk ferietrafik. Trafikken er i juli måned dobbelt så stor som Årsgennemsnittet.

Udvidelsen af Hovedvej 40 til Skagen blev skrinlagt af Vejdirektoratet i forbindelse med kommunalreformen i 2007, hvor vejen overgik fra at være en amtsvej til en statsvej. De første 2 etaper af udvidelsen var på det tidspunkt fuldført, ialt 4.5 km ud af ca. 20 km.

Skagen besøges årligt af langt over 1 mio. turister, og en udvidelse af Hovedvej 40 er derfor af afgørende betydning for deres - og ikke mindst de fastboende skawboers - tryghed, da der er over 60 km. til den nærmeste skadestue pga. at sygehuset blev nedlagt i 2004.

Skagen har desuden Danmarks - og Sveriges - største fiskerihavn, og er lige nu i gang med at planlægge yderligere en havneudvidelse, hvilket vil betyde endnu mere tung erhvervstrafik til den i forvejen hårdt belastede hovedvej.

Det er således i allerhøjeste grad også et stærkt ønske fra byens og kommunens erhvervsliv at en udvidelse af Hovedvej 40 kommer i gang snarest.

Desværre er vejen blevet nedprioriteret af skiftende regeringer til trods for mange henvendelser, både fra kommunalpolitikere i Frederikshavn Kommune, men også fra erhvervslivet i Skagen.

Venstre i Skagen ønsker med dette initiativ at sætte fokus på udvidelsen af Hovedvejen
Det er vores mål at nå op på mindst 25.000 underskrifter, for på den måde at sende et klart signal til de ansvarlige politikere på Christiansborg om, hvor vigtig en udvidelse af vejen er for vækstmulighederne i Skagen by såvel som hele Fr.havn Kommune.

Byrådsmedlem Pia Karlsen (V), bosat i Skagen, har inviteret den Nordjyske MF Søren Gade, Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen samt Transportminister Hans Chr. Schmidt til Skagen og Frederikshavn, hvor fokus skal sættes på vækstmulighederne. De har alle takket ja til invitationen og der er aftalt et uofficielt Venstre besøg i Skagen og Frederikshavn i efteråret. Planen er, at Venstre, Skagen ved denne lejlighed vil overrække budskabet sammen med de indsamlede underskrifter.

Mange gode kræfter har i flere år forsøgt at sætte fokus på udvidelsen. Venstre I Skagen ønsker med dette initiativ at komme i dialog med regeringen samtidig med, at vi ønsker et fortsat godt tværpolitisk samarbejde, hvor målet er en udvidelse

Du kan støtte op om vores sag med at skrive under her!