Nej til nye boliger på havnen i Kerteminde!

Byrådet i Kerteminde har sendt "Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016" i høring frem til 7. november 2016, se Byomdannelsesplan 2016

Planen foreslår bl.a. opførelse af 190 havnenære boliger i 1½-3 etager, herunder 90 boliger i 2-3 etager på arealet på Nordre Havnekaj, hvor enkelte bygninger kan opføres i 4 etager.

Boligbyggeri på havnen vil, for altid, ødelægge mulighederne for at arealerne kan bruges til maritime, erhvervsmæssige, rekreative og kulturelle formål.

I stedet for opførelse af 190 boliger, bør havnen og de havnenære områder videreudvikles til glæde for så mange som muligt: Borgere, virksomheder, detailhandel, gæster og turister. Med Byomdannelsesplanen’s boligbyggeri risikerer vi at miste noget af det mest værdifulde og mest attraktive ved Kerteminde - derfor siger vi nej til planen, og vi opfordrer byrådet til at skrinlægge den.

 

 

 

Byrådet bør i stedet arbejde for disse principper for nyt boligbyggeri:

- Friholde Nordre Havnekaj og Marinaens landarealer for boligbyggeri.
- Markant færre og lavere nye boliger på Strandkilen, og andre havnenære områder.
- Nyt boligbyggeri primært som byudvidelser rundt omkring Kerteminde.

Fortæl gerne andre at underskriftindsamlingen foregår her på skrivunder.net

Sidste frist for underskrifter er søndag den 6. november kl. 24:00 !

Vi afleverer underskrifterne som en del af høringen til Kerteminde Byråd mandag den 7. november 2016, hvor høringsperioden slutter.

Initiativgruppen bag underskriftindsamlingen:

Kontaktperson: Christian Wang, 5300 Kerteminde, cwangdk@gmail.com, 2073 3456

Bodil Wang, Frode Thorhauge, Jens Kristensen, Kirsten og Søren Storm, Kristian Fribo, Leif Enevig, Lennart Sørensen, Susanne Nielsen - alle 5300 Kerteminde.
Facebook