Mest populære underskriftsindsamlinger i 2015 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vi vil ikke have Gimi Levakovic til Korsør!

    http://ekstrabladet.dk/112/boligformand-nej-tak-til-kriminelle/5552699   Håber vi kan samle nok underskrifter ind, til at Boligkorsør nægter Gimi Levakovic et lejemål!      Forslag til bedre formulering af tekst,modtages med kyshånd.  

Oprettet: 2015-05-07 Statistik

Boykot Shen Mao's racistiske foretagende!

Shen Mao er en natklub beliggende i Århus, der gerne vil se sig selv som værende et hipt og smart sted, hvor unge mennesker kan komme for at mødes og more sig. Men et hurtigt klik forbi deres hjemmeside giver hurtigt en et indtryk af, at det er alt andet end lige det. Udover de obligatoriske menuer såsom kontakt og åbningstider, er der også links til henholdsvis en stærkt nedladende video samt deres Facebook side.Stereotypisering af folk af asiatisk afstamning.I videoen bliver man introduceret t

Oprettet: 2015-07-16 Statistik

Bevar hæveautomaterne i Ravsted, Øster Højst og Bolderslev

Den Jyske Sparekasse vil fra den 16. marts 2015 lukke ned for deres hæveautomater i Ravsted, Øster Højst og Bolderslev.  Vi vil her indsamle underskrifter i mod deres beslutning, og herefter aflevere alle underskrifter sammen med et brev, hvor vi skriver hvilken betydning det vil få for de 3 landsbyer, til Peter Christensen fra Den Jyske Sparekasse!   Hjælp os med at protestere!!! Del endelig linket!

Oprettet: 2015-03-03 Statistik

Ja tak til aktiv dødshjælp!

Forstil dig at du ligger på hospitalet og lider.  Ville det ikke være bedre hvis du måtte dø og ingen smerter have?  Overvej det. Kh. Kathrine og Signe

Oprettet: 2015-02-02 Statistik

Bevar N8 - Psykiatrisk sengeafsnit Thisted

Man vil i fremtiden i Region Nordjylland satse på specialisering og centralisering i psykiatrien på bekostning af nærhed og tilgængelighed. Det betyder, at afd. N8 skal nedlægges. Patienter fra Thy og Mors skal således indlægges helt i Brønderslev, langt væk fra deres pårørende og nærmiljø.  Skriv under her hvis du er imod nedlæggelsen af Psykiatrisk sengeafsnit N( Thisted.   Husk hvis du skriver under her, må du ikke skrive under på papirudgaven, da en underskrift kun må tælle en gang.

Oprettet: 2015-03-26 Statistik

Vi kæmper imod sakristiet.

Sakristi eller Menighedshus - bygningen skæmmer og krænker vor gamle kirke.Du kan orientere dig om hele sagen på Vores Hjemmeside 

Oprettet: 2015-03-02 Statistik

Billigere ungdomsboliger i Roskilde

De 4 ungdomspartier Radikal ungdom, Venstres ungdom, Dansk Folkepartis ungdom og Danmarks Socialdemokratiske ungdom kæmper for billigere ungdomsboliger i Roskilde. Vi ser en stigende tendens til at unge flytter fra byen, og det skader Roskildes ellers gode kulturliv, samt den gode dynamik der er mellem borgere i forskellige aldersgrupper, når de bor i samme by. Derfor siger vi ja tak, til ungdomsboliger der er til at betale.    Så giv din underskrift, hvis du også støtter kampen for billigere u

Oprettet: 2015-03-01 Statistik

Støtteerklæring til Darío David Gonzáles, Martin Pasgaard-Westerman og David Possen

Til Maja Horst og Klemens Kappel, Det er blevet os bekendt, at man har besluttet ikke at genansætte de tre undervisere Darío David Gonzáles, Martin Pasgaard-Westerman og David Possen. På baggrund af denne beslutning ønsker vi studerende at tilkendegive vores fulde støtte til vores undervisere, samt vores oprigtige ønske om, at de bliver genansat. I har begge udtrykt, at I gerne vil have større indsigt i vores oplevelser af og holdninger til undervisningen, studiemiljøet og den generelle tilstand

Oprettet: 2015-05-27 Statistik

Bevar Løkken Redningshus

Redningshuset i Løkken blev hårdt medtaget af stormen Egon; vejrguderne tog en ordentlig bid af husets ene hjørne. Og opkørslen til huset er nærmest skyllet helt væk. "Og lige nu er det svært at få øje på redningskransen, der skal sikre det gamle hus’ overlevelse." Skriver nordjyske.dk Som Jørgen Ussing meget sandt skriver: "Redningsstationen en meget væsentlig del af kulturmiljøet i Løkken og Løkken er det eneste sted i Danmark, der har den komplette samling af de elementer, der knytter sig t

Oprettet: 2015-01-19 Statistik

Pisiffik Ilulissat

Ilulissani Pisiffiup nioqqutissanik amigaateqartuaannarnera akueriinnarsinnaanngilarput. Ulluinnarni atortakkagut nunguttuaannartut qatsunnarpoq. Qerisukujuit ukioq ataaseq missaani pisiniarfiup pigisinnaasai nunguttuaannarput. Qaqorsaatit, equutissiat assigisaallu qaangiunneq ajortut nunguttuaannarput. Qillertuusaniittut ukiorpassuarni piusinnaasut nunguttarput. Aalakoorniutilli amigaataanngisaannarput. Pitsaanerusumik sullissisoqartariaqalerpoq. Sapaatimmi akunneri tamaasa umiarsuaq tikittarpo

Oprettet: 2014-09-02 Statistik

Imod forslag om sammenlægning Lundebakkeskolen, bevar vores lokalsamfund

Håber at I vil være med til at synliggøre, hvad det betyder for vores mindre lokalsamfund at vores velfungerende lokale afdelinger både i Holme-Olstrup og Toksværd bevares, i deres nuværende form.   At vi vil gøre alt for at sikre vores børn og andre unge de bedste opvækstmuligheder, og ikke slår os til tåls med halve løsninger, der ikke sikrer de bedste forudsætninger for deres læring og trivsel. At forslaget om sammenlægning med Kalbyrisskolen og Kildemarksskolen, kan have store konsekvenser f

Oprettet: 2015-09-19 Statistik

Farten ned på Mejlbyvej ved Hjortshøj

Skriv under på at farten skal ned på Mejlbyvej gennem Hjortshøj. Synes du også at farten er for høj, når dit barn skal krydse eller færdes ved Mejlbyvej? Så støt grundejerforeningen Karolinelunds(Asmusvej og Asmusvænget) arbejde for at få nedsat farten på Mejlbyvej ved Hjortshøj med din underskrift.     Herunder finder du hele skrivelsen som indsendes med underskrifterne til Kommunen.   28. august 2015Til Teknisk Udvalg, Aarhus kommune, vedCamilla Fabricius, Ango Winther, Steen B. Andersen, Gert

Oprettet: 2015-09-09 Statistik

Ny lokalplan for byggeriet på Vierdiget's grund

  Indsigelse mod lokalplanen for Vierdiget's ny begyggelse   Ved min underskrift på denne underskrifts indsamling, gør jeg indsigelse overfor den eksisterende lokalplan for bebyggelse af Vierdigets Skoles grund. Lokalplanen (”Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2”) indeholder forslag til bebyggelse i henhold til et fremsendt forslag af byggefirmaet Lind og Risør A/S. Jeg anmoder Dragør Kommunalbestyrelse om at revurdere lokalplanen i forhold til bebyggelsens udseende, bebyggelses tæth

Oprettet: 2015-07-26 Statistik

Fjern giftdepotet ved Høfde 42 nu

I 1960-erne  deponerede kemikaliefabrikken Cheminova giftigt affald fra deres pesticidproduktion i klitterne ved Høfde 42 ved Vesterhavet.  Efter fund af døde fisk og måger blev en del af affaldet fjernet i 80-erne , og det resterende forgiftede areal blev indkapslet af en spunsvæg af stål. Med tiden har Vesterhavet ædt sig ind på depotet og er nu tæt på at gennembryde forseglingen, hvilket vil få uoverskuelige miljømæssige konsekvenser for grundvand, strand og hav. Regeringen må påtage sig ansv

Oprettet: 2015-11-19 Statistik

Bevar Konya Kebab

Konya Kebab er lukningstruet. Men vi vil ikke lade stedet som har givet os så mange gode minder og kebabs gå hen uden at kamp! Skriv derfor under og send signalet om at der skal findes en løsning, så der stadig kan være Konya Kebab i fremtiden!     Læs mere om lukningen: http://albertslund.lokalavisen.dk/konya-kebab-skal-lukkes-1.-august-/20150303/artikler/703039237 Støt også op på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Bevar-Konya-Kebab/785979744812741?fref=photo

Oprettet: 2015-03-04 Statistik

Mobbelov ja tak

Hjælp os med at få en mobbelov. i Danmark. så vi får sat mere fokus på mobning

Oprettet: 2014-09-05 Statistik

Nej tak til en lovgivning der gør mishandling af dyr legitimt

Finder du det forkasteligt og etisk forkert, at dansk lovgivning medfører, at fx bagbinding af en kat og herefterfølgende drukning måske kun afstedkommer en bøde? Finder du det forkert, at overskæring af en hunds hals, for derefter at smide den i en affaldscointainer medfører en betinget straf? Finder du det forkert, at dansk lovgivning accepterer seksuelle overgreb på dyr? Og mest af alt finder du det forkert, at dansk lovgivning gør, at dyreværnssager groft sagt ikke medfører nogen straf? Hvis

Oprettet: 2014-02-28 Statistik

Stop sandsugning i Øresund

Sandsugning i Øresund eroderer kysterne. Det er myndighederne på begge sider af Sundet enige om, og svenskerne har allerede stoppet det.  Alligevel fortsætter sandsugningen i Danmark. Det ødelægger et enestående dyreliv og kan koste kommuner og boligejere dyrt i kystsikring. De svenske myndigheder har endda dokumenteret erosionen. Kun miljøminister Kirsten Brosbøll benægter, at sandsugning skader kysterne på trods af, at folketingskandidat Pernille Vermund (K) har skrevet til hende og fortalt o

Oprettet: 2015-04-21 Statistik

Ligestilling for ALS-patienter

https://vimeo.com/109229740 Vi ønsker med vores underskrifter, at der hurtigst muligt tages initiativ til en lovgivning, der sikrer ALS-patienter ret til regionsbetalte ophold i forbindelse med træning/rehabilitering (som minimum i lighed med de visitationskriterier til behandlingsophold i henhold til fritvalgsrammen § 79). Således skal ALS-patienter, trods progredierende sygdomsforløb, kunne inkluderes i målgruppen til behandlingsophold, og ikke som det er i dag, selv betale for disse ophold. M

Oprettet: 2015-06-23 Statistik

Underskriftsindsamling: Bevar Ikast Vestre Skole og Isenvad Skole

Ikast-Brande Kommunes kommunalbestyrelse har den 26. august 2015 afholdt et dialogmøde angående eventuelle skolelukninger i kommunen. På baggrund af en arkitekts forslag og økonomiske forhold omkring bygningsdriften er Ikast Vestre Skole og Isenvad Skole kommet i farezonen og er dermed i risiko for at skulle lukke pga. besparelser i kommunen. Som forældre, lærere, pædagoger og andet personale på disse to skoler, mener vi, at det er helt uacceptabelt, at kommunalbestyrelsen ud fra en uvildig arki

Oprettet: 2015-10-09 Statistik