Nej tak til en lovgivning der gør mishandling af dyr legitimt

Finder du det forkasteligt og etisk forkert, at dansk lovgivning medfører, at fx bagbinding af en kat og herefterfølgende drukning måske kun afstedkommer en bøde? Finder du det forkert, at overskæring af en hunds hals, for derefter at smide den i en affaldscointainer medfører en betinget straf? Finder du det forkert, at dansk lovgivning accepterer seksuelle overgreb på dyr? Og mest af alt finder du det forkert, at dansk lovgivning gør, at dyreværnssager groft sagt ikke medfører nogen straf?

Hvis du kan svare ja hertil og er imod en lovgivning, der tilnærmer sig til at gøre dyremishandling og overgreb på dyr legitimt, så giv din mening herom tilkende, ved at skrive under herpå.

Formålet med denne underskriftindsamling er ud fra et dyreetisk perspektiv, at sætte fokus på, at dyr bør have krav på en ordentlig og respektfuld behandling, samt at den aktuelle lovgivning pga. de medfølgende strafudmålinger tilnærmer sig til at gøre dyremishandling legitimt.

Håbet med indsamling er mindst 20.000 underskrifter. Opnås dette resultat vil underskrifterne om muligt blive afleveret til relevante politikere på  Christiansborg for på den måde, at gøre opmærksom på at den nuværende lovgivning bør ændres i en retning, der også medfører strafferammer, der i højere grad kan gøre, at dyr beskyttes imod mishandling og overgreb begået af mennesker.

20000 underskrifter er måske umiddelbart ambitiøst, men på den anden side er det kun en lille andel af den samlede befolkning i Danmark, der skal skrive under og på den måde vise, at de er imod at dyremishandling nærmest ingen straf medfører. Er du også imod dette, så skriv under her.