Bevar N8 - Psykiatrisk sengeafsnit Thisted

Man vil i fremtiden i Region Nordjylland satse på specialisering og centralisering i psykiatrien på bekostning af nærhed og tilgængelighed. Det betyder, at afd. N8 skal nedlægges. Patienter fra Thy og Mors skal således indlægges helt i Brønderslev, langt væk fra deres pårørende og nærmiljø. 

Skriv under her hvis du er imod nedlæggelsen af Psykiatrisk sengeafsnit N( Thisted.

 

Husk hvis du skriver under her, må du ikke skrive under på papirudgaven, da en underskrift kun må tælle en gang.