Ny lokalplan for byggeriet på Vierdiget's grund

 

Indsigelse mod lokalplanen for Vierdiget's ny begyggelse

 

Ved min underskrift på denne underskrifts indsamling, gør jeg indsigelse overfor den eksisterende lokalplan for bebyggelse af Vierdigets Skoles grund. Lokalplanen (”Forslag til Lokalplan 74 og Kommuneplantillæg 2”) indeholder forslag til bebyggelse i henhold til et fremsendt forslag af byggefirmaet Lind og Risør A/S.

Jeg anmoder Dragør Kommunalbestyrelse om at revurdere lokalplanen i forhold til bebyggelsens udseende, bebyggelses tætheden, idet jeg ikke mener, den tager hensyn til den strandnære beliggenhed, områdets karakter samt den øvrige bebyggelse i området omkring Vierdige grunden.