Underskriftsindsamling: Bevar Ikast Vestre Skole og Isenvad Skole

Ikast-Brande Kommunes kommunalbestyrelse har den 26. august 2015 afholdt et dialogmøde angående eventuelle skolelukninger i kommunen. På baggrund af en arkitekts forslag og økonomiske forhold omkring bygningsdriften er Ikast Vestre Skole og Isenvad Skole kommet i farezonen og er dermed i risiko for at skulle lukke pga. besparelser i kommunen.

Som forældre, lærere, pædagoger og andet personale på disse to skoler, mener vi, at det er helt uacceptabelt, at kommunalbestyrelsen ud fra en uvildig arkitekt og kolde økonomiske nøgletal på denne måde overvejer at lukke Ikast Vestre Skole og Isenvad Skole.

Vi har derfor startet denne underskriftsindsamling, som vil blive afleveret til kommunalbestyrelsen hurtigst muligt af repræsentanter for skolens børn.

Vi takker for jeres opbakning – for det er ikke kun et spørgsmål om driftsomkostninger og investeringer, men et spørgsmål om en god skolegang for vores børn, som tæller i alt ca. 700 elever.

  • Ikast Vestre Skole er kommunens største og ældste skole og Isenvad Skole er en af kommunens nyeste skoler.
  • Ikast Vestre Skole og Isenvad Skole er begge meget visionærer, nytænkende og moderne skoler med bl.a. rullende skolestart og mange lærerige temadage.
  • Ikast Vestre Skole og Isenvad Skole samler hhv. Ikast midt og Isenvad – uden dem bliver der mørke områder i de to byer.
  • Lukning af skolerne uden nogen plan – kun midlertidige løsninger for fremtidens skoler i Ikast-Brande Kommune.
  • Ingen søskendegaranti ved flytning, hvordan sikrer man det gode og vigtige forældreengagement med børn fordelt på flere skoler. 

Undertegnede protesterer og er imod lukning af Ikast Vestre Skole og Isenvad Skole.