Støtteerklæring til Darío David Gonzáles, Martin Pasgaard-Westerman og David Possen

Til Maja Horst og Klemens Kappel,

Det er blevet os bekendt, at man har besluttet ikke at genansætte de tre undervisere Darío David Gonzáles, Martin Pasgaard-Westerman og David Possen. På baggrund af denne beslutning ønsker vi studerende at tilkendegive vores fulde støtte til vores undervisere, samt vores oprigtige ønske om, at de bliver genansat.

I har begge udtrykt, at I gerne vil have større indsigt i vores oplevelser af og holdninger til undervisningen, studiemiljøet og den generelle tilstand på filosofistudiet på KU. Beslutningen om ikke at genansætte de tre undervisere er for os et klart tegn på, at der er en uoverensstemmelse mellem de studerendes erfaringer og ledelsens kendskab hertil.

Vi kan forstå, at evalueringerne ikke har afspejlet den store begejstring, som vi har for de tre undervisere, og derfor vil vi gerne give utvetydigt udtryk for, at netop disse tre undervisere er uvurderlige for filosofistudiet. Vi vil her særligt fremhæve to årsager:

  1. Først og fremmest ønsker vi at oplyse jer om, at Darío David Gonzáles, Martin Pasgaard-Westerman og David Possen og spiller en helt afgørende rolle for mange studerendes beslutning om at blive på filosofistudiet. De studerende oplever, at netop disse tre undervisere bidrager med det store faglige og personlige engagement, som er nødvendigt for en god og vedkommende uddannelse.
  2. Darío David Gonzáles', Martin Pasgaard-Westermans og David Possens store engagement og faglige ekspertise udmønter sig desuden i en undervisning af særdeles høj kvalitet, der både motiverer og løfter den generelle faglighed.

Studerende og ledelse imellem har vi et fælles ønske om en filosofiuddannelse af højeste kvalitet. Med udgangspunkt i dette fælles ønske er vores formål med denne erklæring at oplyse Jer om den afgørende betydning, netop disse tre mennesker har for kvaliteten af uddannelsen. De inspirerer os til at blive på studiet og til at blive dygtigere. Beslutningen om ikke at genansætte dem er et ualmindeligt stort tab for filosofistudiet, og vores forhåbning er, at disse undervisere bliver genansat.

Samtidig vil vi gerne give vores personlige støtte til Darío, Martin og David.

For at understrege, at det her er tale om en udbredt holdning blandt de studerende, på trods af hvad evalueringerne synes at vise, vedlægger vi følgende underskriftsindsamling:

Med min underskrift tilkendegiver jeg, at jeg er/har været indskrevet på filosofiuddannelsen på Københavns Universitet, samt at jeg er enig i ovenstående erklæring.