Støtteerklæring til Darío David Gonzáles, Martin Pasgaard-Westerman og David Possen


Gæst

#1

2015-05-27 13:07

Det er fuldstændig absurd, at tre af de dygtigste undervisere på filosofi på Københavns Universitet bliver nægtet genansættelse.
Nikolaj Strands

#2 Darío González

2015-05-27 13:48

Jeg havde Darío David González som underviser i kandidat-tilvalget "Æstetisk Tænkning II" udbudt på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab og fulgte desuden hans kursus "Filosofisk Kulturkritik" på Filosofi, dog uden at være indskrevet. Darío har været en af de mest inspirerende og vidende undervisere, jeg har haft, og det vil efter min mening være et stort tab, at kommende studerende ikke kan nyde godt af hans yderst skarpe og tværfaglige tilgang til stoffet.


Gæst

#3

2015-05-27 14:04

Jeg har haft den store faglige fornøjelse i forbindelse med tilvalgsdelen af min bacheloruddannelse i Musikvidenskab at tage kurset "Kontinentalfilosofi", hvor Darío David González var en eminent formidler og inspirator. Det vil efter min mening være et tab for filosofi på Københavns Universitet, hvis han ikke genansættes.
Fillip Danstrup

#4

2015-05-27 14:48

Jeg har ligeledes haft den store glæde (og faglige udfordring!) at blive undervist af Darío. Universitetet bliver efter min mening et fattigere sted uden ham. Jeg har både haft ham på IKK og ved tilvalgsfag på Filosofi. 

Mvh Fillip Danstrup


Gæst

#5

2015-05-27 18:57

Det er for så vidt fint nok at vægte fastansatte lektorer over eksterne, men jeg vil gerne støtte op om de pæne ord om Daríos undervisning i æstetik.

Gæst

#6

2015-05-27 19:10

Et spørgsmål om økonomi? De kunne i stedet fyre størstedelen af de fastansatte, og dog ville der stadig være den samme mængde af filosofi på instituttet.

Jon Højlund Arnfred

#7

2015-05-27 19:59

Jeg husker også Dario som en særdeles god, engageret og sympatisk underviser. Det er ærgeligt at man ikke prioriterer at have ham ansat.

Runi Christiansen

#8

2015-05-27 22:11

Jeg har haft Dario som vejleder og underviser, og har kun godt at sige om ham. Må sige at det er med harme at jeg blev bekendt med at de tre har mistet deres stillinger. Filosofien på kua er trængt nok i forvejen.

Tvede

#9

2015-05-28 07:03

Det er uden tvivl den mest vanvittige beslutning en blind ledelse kan træffe for et studie, hvis bachelor-del allerede er i knæ. De tre lærere bidrager alle sammen til at få den bredde og dybde i studiet, der er så altafgørende, hvis dét særlige filosofien faktisk kan, ikke skal forsvinde fra studiet. Jeg har haft alle 3 undervisere, og de er uden tvivl de mest inspirerende lærere, jeg har haft glæde af at blive undervist af i løbet af bachelor uddannelsen.
Det er usagligt at sige, ville Kappel kunne fortælle mig, men det forekommer vitterligt som en fortsættelse af analytikkernes 'udrensninger' af kontinentalfilosofferne, der foregik i 90'erne. Nu er det tid til, de sidste ryger ud. Man læser ikke Heidegger mere på den obligatoriske del af bacheloruddannelsen (hvilket i sig selv siger det hele), og hvis disse 3 herre bliver fyret, så er chancerne for at man kommer til det igen minimale.
Jeg er indigneret.

Jakob Tvede Holgersen