Imod forslag om sammenlægning Lundebakkeskolen, bevar vores lokalsamfund

Håber at I vil være med til at synliggøre, hvad det betyder for vores mindre lokalsamfund at vores velfungerende lokale afdelinger både i Holme-Olstrup og Toksværd bevares, i deres nuværende form.  

At vi vil gøre alt for at sikre vores børn og andre unge de bedste opvækstmuligheder, og ikke slår os til tåls med halve løsninger, der ikke sikrer de bedste forudsætninger for deres læring og trivsel. At forslaget om sammenlægning med Kalbyrisskolen og Kildemarksskolen, kan have store konsekvenser for familierne, i form af øget transport, mindre tid til familien, søskende splittede på flere matrikler, usikkerhed om begge afdelinger på Lundebakkeskolen vedbliver med at eksistere. Samtidig med at den formodede økonomiske gevinst kun er et estimat, slet ikke sikkert at det er muligt.

Skolerne, sammen med vores institutioner er med til at sikre, at der sker udvikling, at det vedbliver med at være attraktivt at bo og bosætte sig her, hvor naturen er tæt på, hvor der er mange muligheder for at udfolde sig Bl.a. Naturbasen, sportsfaciliteter, som vil blive anvendt i langt mindre grad ved sammenlægning. 

Giv meget gerne jeres underskrift for at synliggøre, at VI ønsker at bevare vores afdelinger.