Mest Populære Underskriftindsamlinger

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | Dette år (2018) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
30 dage Altid Underskriftindsamlingens navnOprettet
58 58 Klage over oversigts forhold ved Højtoft og ved containerpladsen på Ravnsbjergvej
Hej alle. Så kom cykelstien endeligt til Kværs. Desværre har kommunen "glemt" ordentlige oversigts forhold både ved udkørsel fra Højtoft til Buskmosevej og ved udkørslen fra containerpladsen på Ravnsbjergvej. Da der er tale om dobbeltrettet cykelsti begge steder, kan der derfor forekomme overhalinger på cykelstien, og da oversigts forholdene er meget ringe begge steder, er det umuligt at køre ud,...
2018-01-14
56 57 NEJ til letbanen i Kongens Lyngby
Da et flertal i kommunalbestyrelsen ikke ønsker at bakke konservativ op om et nej til letbanen, ej heller at støtte op om en folkeafstemning, er der stor chance for at letbanen bliver godkendt. Da der er demokrati i vores land kan konservative ikke nedlægge veto, men skal bøje sig for flertallet i kommunalbestyrelsen som er tilhænger af letbanen, derfor har jeg valgt at lave denne underskrift inds...
2018-01-15
54 200 Nej tak til ny randbebyggelse i Jelling
Nej tak til ny randbebyggelse mellem den gamle Faktabygning og Stationsvej i Jelling   Er du også af den overbevisning at ny bebyggelse på dette sted, vil være en kæmpe fejl, og spolere det meget flotte åbne areal. Så kan du med din underskrift være med til at påvirke politikere og Lokalråd. Og være med til at friholde palisadesporet og området for nyt moderne byggeri. Der er de seneste 10-15 år f...
2017-11-13
42 42 Underskriftsindsamling mod kæmpevindmøller ved Overgaard
https://www.facebook.com/brian.bugge1/videos/10210982636073264/ Alle områderne ligger ”på landet” midt i naturen, tæt på skov, strand eller småveje. Alle steder, der er godt besøgt af lokale beboere og turister. Der er mange andre gode, miljøvenlige alternativer til vindmøller på land. Det kan være: 1) havmøller, der placeres langt fra mennesker, 2) solcelleanlæg, der er støjfri, eller 3) biogasa...
2017-12-27
39 39 Børnepengene skal IKKE deles. Det rammer barnet.
I den misfortåede ligestillings navn vil Mai Mercado (K) tvinge skilte forældre til at dele børnepengene, som hidtil har fulgt moren, der i forvejen, i mange tilfælde, er trængt som enlig forsørger. Med Karsten Lauritsens (V) udtalelse "Der har heller ikke altid været så meget fokus på at sikre mænds rettigheder, og det gør vi så også med dette forslag" (say what?), står det klart, at det handler...
2017-12-24
37 51 For Ytringsfrihed på Facebook
Sociale medier som Facebook er i sig selv ikke begrænsede fora men service udbyderer på linje med telefonselskaber og postservice der levere et produkt til forbrugeren, i Facebooks tilfælde en platform for information og meningsudveksling. Problemet er at deres censur ikke følger Dansk lovgivning om ytringsfrihed. De ergere som om de var et lukket forum for et begrænset politisk spektrum, hvilket...
2017-11-20
36 572 PIER2 PARK AARHUS HAVN
PIER2 PARK : AARHUS HAVN  Skriv under her, hvis du syntes Aarhus Havn og De Bynære Havnearealer, skal have en re(kreativ) by- og havnepark på Pier 2, ved siden af Dome of Visions - bag Navitas Park og Bestseller. En by- og havnepark hvor alle byens borgere og gæster, kan slå sig ned i grønne og frodige omgivelser, og nyde udsigten til Mols Bjerge samt byens pulserende liv. Her er et par inspira...
2017-06-18
35 35 Fast lokale til fredagsbaren
Kære UC SYD-venner   Denne underskriftindsamling går i al sin simpelhed ud på, at lægge et pres på ledelsen på UC SYD. Får vi din underskrift, erklærer du dig eng i, at du også ønsker et særskilt lokale til fredagsbaren - fremfor det åbne pop-up koncept, der er i virke p.t. :-)  Hvorfor er dette vigtigt?  Meningen med fredagscaféen er at samle folk i et miljø, der adskiller sig fra vores vante s...
2018-01-17
34 24 646 Nej tak til Gensidig Forsørgelsespligt!
1 januar 2014 vil livet blive hevet fra hinanden for rigtig mange mennesker. Mennesker som allerde nu kæmper for at holde en hverdag sammen. Politikkerne synes at fordi man bor sammen skal der være forsørgerpligt. Dette gør at alle dem som er syge og ikke kan tage et job lige nu mister deres kontanthjælp (Se evt. beregninger på din kommunens side). I kan læse alt om hvad dette kommer til at betyde...
2013-11-09
33 1 714 STOP DISKRIMINERINGEN AF BALKANVETERANERNE - FJERN DATOBEGRÆNSNINGEN I AKTSTYKKE 425 OG 426
Først blev de sendt afsted på fredsbevarende missioner på Balkan, hvor der ingen fred var at bevare. Så kom nogle hjem med fysiske og psykiske skader. Så blev de mødt af et utilstrækkeligt behandlingssystem. Så skulle de kæmpe i årevis for arbejdsskadeerstatninger. Så blev de snydt for medaljen for såret i tjeneste, på grund af en tilfældigt fastsat skæringsdato. Så bøjede den daværende forsvarsmi...
2015-09-22
29 29 FJERNELSE AF - Luftledningen igennem Landsbyen Søstrup/Holbæk - EJET AF SEAS-NVE´s
SEAS-NVE´s VEDR -  Luftledning igennem Landsbyen Søstrup/Holbæk   Kære Seas – NVE (vores elselskab) Vi som Borger, mulige Kunder til strøm og dermed mulige medejer af Seas – NVE retter hermed henvendelse til jer om fjernelse og nedgravning/kabellægning af en 50 kv. luftledning der DIREKTE krydser vores by/samfund. Den er meget iøjnefaldende og begrænser vores færden og levevis.   Vi imødeser i at...
2018-01-11
29 4 125 Nej til udlevering af dine helbredsdata uden samtykke
  Sig nej til at udlevere dine private helbredsdata uden samtykke   Nu må det være nok! Vi vil ikke have vores private patientoplysninger ud i det offentlige rum. Hvis persondata fra lægen skal udleveres, må det ske efter informeret samtykke.   Vi ønsker ikke at have staten med til lægen. Vi ønsker ikke at gøres til forskningsobjekter mod vores vilje. Nu må nogen sige stop. Staten gør det ikke...
2014-12-08
26 562 #Menneskerettigheder - Et værdigt liv. Sig ja til fuld #inkorporering af #FN's #Handicapkonvention og nej til #diskrimination pga. #handicap, sygdom og #funktionsnedsættelser!
Alle - også du - kan rammes af handicap og invaliderende sygdom! Vær med til at fortælle Folketinget, at det nye diskriminationsforbud skal indeholde et krav om rimelig tilpasning, og at FN's Handicapkonvention skal inkorporeres overalt i dansk lovgivning!   Formål: Denne underskriftsindsamling skal sikre fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret. En fuld inkorporeri...
2017-05-30
24 9 484 Bevar slagtergårdene på Vesterbro
Bevar slagtergårdene på Vesterbro (English below)   De københavnske politikere vil rive alle de gamle, lave bygninger ned, som ligger i området mellem Vesterbrogade 107C, langs med Enghavevej 4-14 og ud til Sundevedsgade. Årsagen er, at politikerne ønsker at fjerne store dele af karreen for i stedet at bygge flere dyre lejligheder. Ligesom Rytmisk Center skal have udvidet deres parkeringsområder...
2016-02-04
23 1 209 Lad Aphinya blive i Danmark med sin familie
Skriv under her, hvis du også ønsker at afgørelsen om afslag på Aphinyas ansøgning om familiesammenføring med sin mor og danske papfar skal ændres, så Aphinya kan blive i Danmark hos sin familie...
2017-11-30
22 1 703 ændring af voldtægtsparagraffen til fokus på samtykke
Underskriftindsamling for at ændre voldtægtsparagraffen til at fokusere på samtykke Hvis du også synes det er vigtigt, at den person man har sex med selv har lyst til at have sex, så er en lovændring vigtig. Hvis du også synes det er vigtigt at en person, der har lyst til sex med dig, sikrer sig at du også har lyst, så er ændringen vigtig for dig. Hvis du også synes at det er mærkeligt, at d...
2017-04-28
21 460 Støtteerklæring Uafhængige Demokrater
Et nyt parti på venstrefløjen, som anerkender et ansvar ift. asylstop, men samtidig vil øge indsatsen for en målrettet hjælp til stabilisering ude i Verden, både ift. flygtninge og overbefolkning.  Vi tror på, at et samfunds sande værdi kan afspejles i, hvordan de svageste samfundsborgere har det. Så lad os hjælpe hinanden og gøre Danmark til et godt sted for alle samfundslag. Lad os skabe den pe...
2017-06-11
21 24 åbentbrev til ligestillings ministeren
Åbent brev til Ligestillingsminister Karen Ellemann sendes også til: Børns Vilkår, Red Barnet, Ekstrabladet, B.T., Kristeligt Dagblad og Politiken og til hvem det måtte vedrøre....
2017-12-22
20 135 Oprette et lovforslag i folketinget, så udlændinge som har haft opholdstilladelse kan arbejde mens ny familiesammenføringssag behandles.
Jeg vil efter ny lovgivning pr. 19.12.2017, forsøge at opnår 50.000 underskrifter, så jeg kan få et lovændringforslag behandlet i folketinget. I dag må personer som har haft opholdstilladelse i Danmark og som af en eller anden grund ikke har fået sit ophold fornyet eller det er blevt inddraget pga. ændret grundlaget for opholdstilladelsen. Det kan f.eks. været at man er blevet skilt og gift igen....
2017-12-19
19 764 NEJ TAK til olie og naturgas boringer på Lolland og Falster
NEJ TAK! Lolland og Falster står til, at kunne blive ødelagt af det hollandske selskab, Nail Resources Denmark! De vil bore efter olie og naturgas. Det kan være et faktum de næste 30 år!! Det betyder ligeledes, at der bliver pumpet større mængder kemikalier ned i undergrunden.  Lad det ikke ske! Det vil være en katestrofe for miljøet, vores drikkevand og i direkte strid mod regeringens løfter om...
2017-06-20
19 19 Stop Vejle og Kolding Kommuner i deres dumpning af Slam fra havneanlæg i Lillebælt.
I stedet for bortskaffelse af Havneslam til Kommunekemi- dumpes det i Lillebælt ud for Trelde Næs - der ligger ud til Lillebælt. Den har nu status af Naturreservat. OG har brug for at holdes fri for tungmetaller og mudder der ødelægger det maritime miljø...
2017-12-21
19 999 Tilskud til pasning af eget barn i Københavns kommune
APRIL 2017 : I 2014 blev 'Tilskud til pasning af eget barn' afskaffet som led i besparelserne på børne- og ungdomsområdet i kommunens budget for 2015.  Vi ønsker at få genindført ’tilskud til pasning af eget barn’, som Dagtilbudlovens § 86* giver Københavns kommune mulighed for at tilbyde forældre med småbørn.  Et etårigt tilskud, som Dagtilbudslovens § 86* giver Københavns kommunerne mulighed for...
2017-04-16
17 10 811 NEJ TIL HAVBRUG UD FOR HJELM __ JA TIL MARITIM NATIONALPARK I KATTEGAT.
Sig Nej til etablering af to forurenende havbrug nord for Hjelm ved Rugård Klint samt Glatved strand. 2 firmaer påtænker at anlægge 2 store havbrug ud for Djurslands østkyst. Anlæggene bliver fuld synlige fra land og vil dække et havområde der samlet set vil blive på 4,5 km2. Øen Hjelm, der er et flot vartegn i Kattegat er på 0,65 km2 til sammenligning. De bliver fuldt synlige fra land. Derudov...
2016-11-03
17 89 HØJSPÆNDING I JORDEN
Ved min underskrift bekræfter jeg, at jeg støtter foreningen "Foreningen for elkabler i jorden" i kampen for at fastholde, at alle elkabler i Danmark fremover skal graves ned i jorden. Helt aktuelt kræver vi, at den planlagte linie mellem Idomlund og over Karlsgårde og videre til den tyske grænse lægges i jorden....
2017-12-13
17 140 Sommerferielukning af SFO’er i Thisted Kommune
Thisted Kommune har indført fast sommerferie i uge 29 og 30 for SFO - hvor der således ikke tilbydes pasning af børnene - eller nødpasning, som der ses i dagpleje og børnehave regi. Dette giver mange børnefamilier problemer i forhold til børnepasning. Formålet med denne underskrift-indsamling er at gøre BFU opmærksom på dette problem.  Brevet, der vil blive sendt sammen med underskrifterne, kan læ...
2017-12-15
16 1 277 Vi siger NEJ TAK til betalingsbro ved Frederikssund (Lukket)
NEJ TAK TIL BETALINGSBRO VED FREDERIKSSUND  Staten, Vejdirektoratet og Frederikssund kommune er ved at anlægge en betalingsbro lige syd for Frederikssund. En bro til en samlet investering på 2 mia, som kunne være brugt mere fornuftigt. Se  videoen og bedøm selv: https://www.youtube.com/watch?v=lnH56ZoYDWQ&feature=youtu.be  Da der ikke er tilstrækkelig trafik, vil man v.h.a. chikaner forhind...
2015-03-30
16 554 Bevar det grønne officerskvarter - stop nedrivningen af Langelandsgade 106
  Det gamle officerskvarter i Aarhus med bevaringsværdige villaer og grønne områder er under pres. Langelandsgade 108 blev sidste år revet ned og erstattet af et 4 etagers nybyggeri, og flere huse i kvarteret er siden forsøgt opkøbt med henblik på nedrivning. Husene er velbevarede og er med deres historie og udseende med til at gøre Officerskvarteret til et helt unikt særkende for Aarhus midtby. ...
2017-09-20
16 162 Stop for en lystbådehavn i Liseleje
Liseleje strand er et af de mest skønne natur strande på hele nordkysten af Sjælland. Her er helt uspoleret natur og vi er mange som ønsker at bevare denne natur perle. Vandet og stranden er fantastisk her. 400 andelshavere har i flere år forsøgt at få lov til at bygge en lystbåde havn, selvom der er en havn i Hundested, en lystbåde havn i Lynæs med ca. 40 til 50 ledige pladser. Der er en flot hav...
2013-09-01
15 5 055 NEJ TAK - TIL TVUNGET-BAD I FOLKESKOLEN
Dansk lovgivning giver skoleledere, lærere og pædagoger fuldmagt til at tvinge tøjet af vores blufærdige børn i forbindelse med badet efter faget idræt. Danmark har underskrevet FN`s Børnekonvention om Barnets Rettigheder. Hermed burde vores børn være sikret de mest grundlæggende rettigheder. Desværre kan børn i Danmark ikke selv bestemme, hvornår og i hvilken forbindelse, de vil fremvise deres ba...
2014-03-18
15 115 Nei Takk Til KVF - Avskaffa KVF-Licens & KVF-Skat
https://www.facebook.com/nei.takk.til.kringvarp.foroya -  Tað er ikki rættvíst at øll fólk skulu gjalda KVF-Licens. Tað er ikki tíðarhóskandi av vit blíva tvungin fyri at gjalda fyri KVF. Tað er ikki rímuligt... Tey ið vilja hava hesi ting mugu sjálvi vilja fíggja tað við at gjalda fyri KVF sum man betalur fyri arðar rásir (sum t.d. Televarpið og CanalDigital og Viasat) At skula gjalda KVF-Lic...
2014-01-29
15 15 Irak-kommisionen bør genetableres.
irak-kommisionen blev lukket i 2015, inden blandt andre tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og tidligere udenrigsminister Per Stig Møller var blevet afhørt. Irak-kommissionen blev således ikke færdig med sit arbejde. Socialdemokratiet har siden lovet at genåbne kommissionen, når eller hvis partiet kommer til magten. Kan vi samle 50.000 underskrifter, kan vi anmode Folketingets partier om...
2017-12-31
14 164 Luk ikke fremtidens Kørupvej til/fra Lund
Er du enig i at Kørupvej ikke skal lukkes i fremtiden, så skriv under her. I forbindelse med lokalplanen for erhvervsområde Vega ved Lund, Horsens, er der planer om at lukke Kørupvej, som i dag er meget brugt mellem Lund-Kørup-Hatting. ”Ny Kørupvej” må ikke forlægges kun som sti. Kørupvej er en vigtig direkte trafikforbindelse mellem Vrønding og Lund, samt Hatting og Lund. Lokalplanen skal tage he...
2017-11-08
14 3 573 NY HUNDELOV NU !
Jeg er SÅ vred over den måde, hundeloven bli´r forvaltet på. Dødsdommen over Frigg og Marley vil få den virkning, at alle blandingshunde i Danmark, er i risiko for at få samme skæbne, som Frigg og Marley. Der er mange lovlige hunde, der med lidt go´vilje, kunne ligne en forbudt hund,- UDEN at være det. Det angiveri der ligger til grund for flere fjernelser, ikke kun Frigg´s og Marley´s er usmageli...
2017-11-09
14 14 Nej til sammenlægning af Humlebien og Manegen
Humlebien (integreret institution) og Manegen (vuggestue), er 2 institutioner i Hvidovre, som står overfor en mulig sammenlægning, grundet en leder har opsagt sin stilling.  Forældrebestyrelsen i begge institutioner, er meget imod denne mulige sammenlægning, og ønsker at beholde de 2 institutioner adskildt.  Ved at underskrive, hjælper du os med at sende et klart og tydeligt budskab til børne- og...
2018-01-12
13 6 075 HELT UD AF EU NU!
Euroen er på vej ned! Skal Danmark gå samme vej eller skal vi ud af EU før det er for sent? Skriv under i dag for at være med til at rejse et folkeligt krav om en folkeafstemning om Danmarks deltagelse i EU. Det er værd at skrive under hvis du kan nikke genkendene til et af nedenstående punkter: du ikke vil være med til at betale for de andre landes gæld du ikke er tryg ved at EU kan styre os ud a...
2012-07-10
12 3 222 Aktiv dødshjælp i dk
Vil du selv bestemme om du vil dø, hvis du får en uhelbredelig sygdom som du ikke kan leve med ? ønsker du at aktiv dødshjælp lovliggøres i Danmark under trygge og værdige forholde med fag uddannet personale ? hvis du kan sige ja til en af dem  vil jeg opfordre dig til at skrive  under på dette dokument. når der er samlet ca 10.000 underskrifter vil de personligt blive afleveret til sundhedsminist...
2015-10-26
12 858 Støt forslaget om en havnepark i Aarhus C - giv den din underskrift!
Vil du også hjælpe vore politikere med at udvikle byen, så den bliver så god at bo i som overhovedet muligt, kan du gøre det ved at give forslaget om havneparken din underskrift! Se mere på Facebooksiden: Aarhus Havne- og Strandpark En mere detaljeret beskrivelse af forslaget kan læses her. Kronik: Giv Aarhus en havnepark og et museum i stedet for mere byggeri på havnen  ...
2017-09-25
12 301 Respekter lokalplanerne for Nordhavn!
Køb af boliger er en stor og alvorlig beslutning. I Nordhavn er bydelen under udvikling og beboerne er dybt afhængige af, at vi kan stole på de lokalplaner der ligger for området. Lige nu er der tegn på, at By og Havn flere steder i området forsøger at ændre på de planer, som lå til grund, da beboerne købte deres ejendomme. Dette betyder i praksis, at mange beboere har investeret i bolig på et f...
2017-05-31
11 614 Nej tak til etablering af en letbane gennem Kongens Lyngby!
BEMÆRK:  Efter opstart af underskriftindsamlingen er initiativtageren blevet bekendt med, at der under møder i Letbaneselskabet for mere end to år siden er sket fremlæggelse af alternative linieføringer for letbanen på Ring 3 således, at letbanen i overvejende grad bliver ledt uden om Lyngby centrum. Disse alternative linieføringer er blevet afvist fra Letbaneselskabets side med begrundelsen at sp...
2016-02-07
11 2 196 Imod mikrobølgebestråling af befolkningen
  Mikrobølgestråling fra trådløst udstyr påvirker os alle Underskriftindsamling imod mikrobølgebestråling af befolkningen       VIDSTE DU?  - at trådløst udstyr benytter mikrobølger - en form for stråling - til at overføre data! - at Danmark er blandt de lande i verden, som har det højst tilladte strålingsniveau fra trådløst udstyr. Højere end Rusland, Indien og Kina! - at børn optager op mod...
2016-06-06
11 58 For mere eksamensforberende undervisning til de studerende!
Mange af os jurastuderende betaler hvert år flere tusinde kroner for private eksamensforberedende kurser. Dette må tages som udtryk for, at vi studerende ikke oplever, at den undervisning som fakultetet tilbyder op til eksamenerne, er nok. Derfor opfordrer vi dig, som jurastuderende, til at skrive under her, hvis du også synes, at Det Juridiske Fakultet skal tilbyde mere eksamensforberedende under...
2012-05-17
11 11 Forslag til ordinær generalforsamling 28. april 2018
Forslag til ordinær generalforsamling 28. april 2018: For at et kuld hvalpe kan optages på Dansk Ruhår Klubs hjemmeside og/eller Facebook side skal parringen være foretaget efter at tæven er fyldt to år. Dispensation kan i specielle tilfælde gives af DRK´s bestyrelse. f.eks.  ved en utilsigtet parring blandt husstandens egne hunde. Motivation: En race på størrelse med en ruhår er ikke færdigudvik...
2018-01-16
11 11 Hjælp med at få bugt med hvalpefabrikker i DK!
Der er så mange folk der behandler hunde som avlsdyr og bare ser det som en profit for øjet og det skal vi have stoppet nu !! Forslaget går i bund og grund ud på dette : alle kenneler såvel som private ikke kenneler i danmark skal underskrive et papir hvorpå der står at de ikke er en hvalpefabrik som driver rovdrift på hunde og at dyrenes værn/ ny uddannet dyre politi  ofte må komme på besøg for a...
2018-01-01
10 67 Myndigheds Lov - En lov der regulerer myndigheders adfærd.
En lov der regulerer myndigheders adfærd. Underskrift indsamling skal presenteres til Folketinget som en lov forslag i Januar 2018. Hertil kræves mindst 50.000 underskrifter eller blot EN Minister. Formål: At opnå etiske og moralske adfærd, som myndigheder skal respektere og overholde, under alle omstændigheder i deres regler, love, regulativer og adfærd med forrang over økonomiske og kommercielle...
2017-10-14
10 345 NEJ til at flygtningebørn skal betale bandepakke.
http://politiken.dk/indland/politik/art6229183/S%C3%A5-er-det-vedtaget-Forringelser-for-flygtningeb%C3%B8rn-skal-betale-for-bandepakke   Der står jo sort på hvidt i Fn’s Børne konvention, at lave denne forskelsbehandling er meget forkert... Artikel 1 I denne konvention forstås ved et barn ethvert menneske under 18 år, medmindre barnet bliver myndigt tidligere efter den lov, der gælder for barnet....
2017-12-03
10 1 503 En forlængelse af afgiftsfritagelsen på ELBILER minimum 1 år frem
Underskriftindsamling for en forlængelse af afgiftsfritagelsen på elbiler minimum 1 år frem. Afgiftfritagelsen på elbiler udløber i slutningen af 2015 og d. 9. oktober blev det fra politisk side besluttet at afgiften på elbiler skal indfases over en periode på 5 år. Dette kommer uden tvivl til at bremse den positive udvikling i salget af elbiler, som både gavner miljøet, danske virksomheder, Danma...
2015-10-08
9 1 487 Pension udenfor Europa
Hvis en dansk pensionist, som er berettiget til folkepensionens pensionstillæg, vælger at bosætte sig udenfor Europa, mister pensionisten dette beløb, og skal klare sig for pensionens grundbeløb på under 6000 Kr. pr. md. minus skat til Danmark, mister sin stemmeret og skal selv tegne sygeforsikring. Hvis man derimod flytter til et land indenfor Europa, får man alle tillæg og sygesikring med. Det e...
2015-12-03
9 14 Forbud mod omskæring af børn i Danmark
Debatten om rituel omskæring af drenge i Danmark har kørt adskillige år.  En YouGov meningsmåling lavet for MetroXpress viser at der er et massivt flertal på 73 procent for et forbud mod rituel omskæring af drenge blandt 1012 adspurgte.   Fra politisk side har man haft berøringsangst over for emnet og man har totalt svigtet tusindvis af danske jødiske og muslimske  drenge, der bliver udsat for des...
2016-06-27
9 41 Nej tak til vindmølleparken Lillebælt Syd
Hej For at søge maximal indflydelse imod den påtænkte vindmøllepark "Lillebælt Syd" (https://lillebaeltsyd.dk/) oprettes hermed en underskrift indsamling. Der er tale om enten  44 mindre (150m høje) eller 20 større (250m høje) vindmøller placeret nord-øst for Als og vest/nord-vest for Helnæs i en 4km afstand til kysterne. Man kan få et indtryk af den visuelle effekt ved at betragte pylonerne på st...
2017-11-16
9 18 336 Luk de danske grænser NU!
 Danskerne blev snydt, da vi kom med i Schengen med løfter om skarp bevogtning af EUs ydre grænser. Hvis ikke vi har de ydre grænser som en sikkerhed for illegal indvandring og migration, så er ideen med Schengen-samarbejdet forsvundet, og så er vi jo inden for Schengen nødt til at etablere vores egen grænsebevogtning. I tusindvis strømmer flygtninge og migranter ind over grænserne til Ungarn, Græ...
2015-09-05
Facebook