Nej til vindmølleindustriens nedrivning af Thylejren og landsbyerne Hjardemål Klit og Glæde

Opdatering 14. december - Thylejren skal fjernes og beboerne vil blive deporteret!

Det fremgår nu også af planerne fra vindmølleindustrien at beboerne i Thylejren skal deporteres. Dette er i tillæg til at landsbyerne Hjardemål Klit og Glæde, den tilhørende kirke, gravplads, klitter og skov skal nedlægges for at give plads til de højere møller i Østerild. Det er samlet ca 120 ekspropriationer af private ejendomme, hvor børnefamilier, erhvervsdrivende og ældre mennesker drives fra hus og hjem. Totalt set er det flere hundrede mennesker, der skal deporteres fra Nordthy, såfremt en aftalekreds i Folketinget giver industrien mulighed for at etablere nye testmøller ved kysten nord for Østerild.

Underskriftsindsamlingens informationer er baseret på notatet fra 13. december 2023 fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Se listen over ekspropriationer her

Stop udvidelsen af Østerild Testcenter

Del gerne denne underskriftindsamling med alle du kender på Facebook og lignende. Skriv også gerne direkte til folketingsmedlemmerne i aftalekredsen (mail står nederst). 

Screenshot_from_2023-12-20_00-30-40.pngDette er området i Nordthy, der skal tømmes for mennesker såfremt aftalekredsen i Folketinget vælger en placering i Østerild 

Plan- og Landdistriktsstyrelsen foretager yderligere screening for en udvidelse af testcenteret for vindmøller i Østerild med flere hav-vindmøller på en halv kilometers højde (450 meter). Dette indebærer mere ødelæggelse af følsom natur og udjævning af klitterne langs kysten, nedrivning af Frøstruplejren, nedrivning af landsbyerne Hjardemål Klit og Glæde, nedrivning af 5 gårde og 80 huse, nedrivning af Hjardemål Klit Kirke med tilhørende kirkegård. Området ligger placeret i den nordlige del af Thy ved Bulbjerg og naturen tilsvarer Nationalpark Thy med langstrakte atlantiske klitheder langs kysten.

94122984.jpg Byen Hjardemål Klit med den historiske kirke fra 1895 vil skulle nedrives for at give plads til to vindmøller. Foto: Henrik Bo

Nedrivning af landsbyer

En udvidelse af testcenteret vil sætte gang i en negativ kædereaktion, der vil spolere folkeskole, supermarked og industri i Frøstrup og omegn.

Nedriver myndighederne landsbyerne Thylejren, Hjardemål Klit og Glæde fjerner man børnefamilier, hvilket vil bidrage til at den lokale skole i Frøstrup ikke har elever nok til at kunne eksistere. Den vil skulle lukke. En nedlukning af skolen vil få børnefamilier til at søge bort fra Frøstrup-området, hvilket også vil bringe den lokale Brugsen i fare. Hvis både folkeskole og Brugsen forsvinder fra Frøstrup vil industrivirksomheder ikke kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og vil således også være tvunget til at flytte bort.

En udvidelse af testcenteret vil ødelægge Frøstrup som samfund og have store konsekvenser for landsbyerne Lild Strand, Bulbjerg, Bjerget, Glæde, Hjardemål Klit, Langvad, Tømmerby og Frøstruplejren.

standard_compressed_20170313-145915-4.jpg

Thylejren/Frøstruplejren har siden 1970 dannet ramme om alternativt bofællesskab og er national kulturarv. I dag huser stedet ca. 100 beboere, hvor mange af dem er børnefamilier. Vindmølleindustrien vil rydde området og deportere beboerne for at give plads til større vindmøller.

Nedrivning af Thylejren/Frøstruplejren

Thylejren er en alternativ by på 47 hektar med ca. 100 beboere. Området skal sammen med store arealer ryddes for at gøre plads til større vindmøller.

Støj og visuel forurening i gigantisk område

Borgere i en radius af op til 3 km fra testcenteret er i dag voldsomt plaget af støj fra vindmøllerne. Forskning understøtter også at støj kan kobles til sygdomme som kræft og hjerte-kar sygdomme. Miljøministeriet skriver på deres hjemmeside om støj:

"Støj kan påvirke ydeevnen og påvirke børns indlæring og motivation. Støj har således sundhedsskadelige virkninger på mennesker og kan ved længere tids påvirkning føre til egentlige helbredseffekter. Især støj om natten vurderes som skadelig, da støj om natten kan gøre det vanskeligere at falde i søvn, give dårligere søvnkvalitet, forstyrre søvnen og medføre for tidlig vækning."

Den visuelle forurening kommer til at strække sig fra Hanstholm til Thisted til øerne Fur og Livø, kysten ved Løgstør og op til Fjerritslev. 

bulbjerg-vandrerute-kvalitetssti-rundtur-vesterhavet-trappe-panorama.jpg

Den storslåede natur ved Bulbjerg som generationer af mennesker har værnet om vil blive erstattet af 450 meter høje vindmøller og blinkede målemaster

DTU og Naturstyrelsen har ikke plantet tilstrækkelig erstatningsskov

Ved etableringen af testcenteret i 2010 var det en forudsætning i anlægsloven, at der blev plantet erstatsningskov for alt det ødelagte skov. Dette har DTU og Naturstyrelsen ikke formået at overholde til trods for at der er passeret 14 år. Thisted Kommune har rykket for dette i årevis.

Test eller produktion?

Østerild Tescenter er solgt til den danske befolkning som et forskningsprojekt med DTU i spidsen. Virkeligheden er en anden! Da aftalekredsen i Folketinget havde vedtaget anlægsloven som muliggjorde testcenteret solgte DTU møllepladserne videre til vindmølleproducenterne (Vestas og Siemens Gamesa). Der er ikke nogen andre end Vestas og Siemens Gamesa, der har inblik i forholdet mellem test og produktion på anlægget. Offentligheden kan ikke få indblik i, hvad der tjenes og Thisted Kommune får intet ud af det.

Østerild er et produktionsanlæg, hvor man også tester prototyper. Det er en god forretning og derfor har vindmølleindustrien brug for flere testfaciliteter, hvor de kan producere strøm.

Vindmølleindustrien manipulerer DTU, politikere og befolkning

Vindmøllebranchen (Vestas og Siemens Gamesa) skaber en fortælling i offentligheden: DTU (Danmarks Tekniske Universitet) skal bedrive forskning i store hav-vindmøller på land. For at staten kan tilsidesætte naturbeskyttelse og ekspropriere private ejendomme skal projektet være almennyttigt. Ved at koble DTU på projektet gør industrien det almennyttigt, så kan der dispenseres fra grundloven. Men DTU er bare et røgslør, som skal legitimere ødelæggelse af natur og ekspropriation af landsbyer. Når klitterne er udjævnet og de private ejendomme er eksproprieret sælger DTU arealerne videre til vindmøllevirksomhederne med en klausul om tilbagekøbsret til staten. Dette er sket med det eksisterende testcenter - det ikke længere ejet af DTU. Vestas og Siemens Gamesa producerer strøm.  Den dag der ikke skal være testcenter længere, så ejer staten alt jorden.

Det er kreativ anvendelse af reglerne for statslig ekspropriation og tilsidesættelse af alle regler om naturbeskyttelse!

Det hænger ikke sammen!

De ansvarlige

Vestas direktør:

PtYzaHHe8FgqZlGpjh2oUXsSK_n0hHiAKN0KRQaRFDo.jpg

Henrik Andersen

Siemens Gamesa direktør:

download59.jpeg

Jocken Eickholt

Vindmølle lobbyisterne:

Kristian Jensen, vindmølleindustrien

Screenshot_from_2023-12-18_23-23-28.png

krj@greenpowerdenmark.dk

Jan Hyleberg, vindmølleindustrien

download_(2)10.jpeg

jhy@greenpowerdenmark.dk

DTU Wind:

download_(1)18.jpeg

Peter Hjuler Jensen, peje@dtu.dk

Aftalekredsen i Folketinget:

Morten Dahlin, Kirkeminister
Kris Jensen Skriver, Socialdemokratiet, kris.skriver@ft.dk
Hans Christian Schmidt, Venstre hans.schmidt@ft.dk
Henrik Frandsen, Moderaterne
Niels Flemming Hansen, Konservative niels.hansen@ft.dk

Løsning

Danmark er ikke stort nok til at huse vindmølleanlæg af denne størrelse. DTU og vindmølleindustrien må ændre kravene til deres ønskede testfaciliteter og etablere dem steder, hvor de hverken ødelægger naturen eller menneskers liv. F.eks. på en energi-ø langt fra kysten.

 

Mere info kan findes via Facebook:
NEJ TIL STORE VINDMØLLER VED BULBJERG OG VIGSØ BUGT

 


Foreningen mod Kæmpemøller ved Bulbjerg    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Foreningen mod Kæmpemøller ved Bulbjerg vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...