Nej tak til vindmølleparken Lillebælt Syd

Hej

For at søge maximal indflydelse imod placeringen af den påtænkte vindmøllepark "Lillebælt Syd" (https://lillebaeltsyd.dk/) oprettes hermed en underskrift indsamling.

Denne underskrift indsamling er IKKE et indlæg imod vindkraft som vedvarende energikilde men en modstand imod den påtænkte placering med maximal negativ indflydelse i et naturskønt område.

Der er tale om enten  40-44 mindre (ca 165m høje) eller 20 større (op til 250m høje(pt 192,5m)) vindmøller placeret nord-øst for Als og vest/nord-vest for Helnæs i en 4km afstand til kysterne.

Man kan få et indtryk af den visuelle effekt ved at betragte pylonerne(256m høje) på storebælt broen enten fra betalingsanlægget eller fra Sprogø(=ca 4km afstand).

Jeg har lavet en amatør visualisering af 20 møller set fra udsigtspunkt ved Bobakker på Helnæs.

Bobakker_udsigt_20_192m_wo_logo.jpg

Afstand fra Bobakker udsigtspunkt til Helnæs fyr er 4,27 km og skønnet afstand til skonnert er ca det samme. Skonnerten er ca 23m høj (Martha's højeste mast er ca 23m over køl). Lysåbning på Helnæs fyr er 30m over havoverfladen. De 20 indsatte vindmøller er skaleret konservativt, så de svarer til møller på ca 185-190m. Jeg har ikke medtaget de gule/orange stål fundamenter (da de vil give en for tydelig effekt på visualiseringen( men de er jo til stede i den virkelige verden)). Billedet er taget af Palle Hermansen og venligst stillet til rådighed for min visualisering.

Et område berømmet for sin natur skønhed og med flere tilstødende Natura2000/Ramsar (http://mst.dk/media/113958/natura2000-de-danske-omraader.pdf bl.a. Natura2000 nr 112 og måske specielt 124).

Desuden er der støj gener, gener for fugletræk, flagermus og marsvin. Herudover vil de store vindmøller skulle udstyres med blitz anordninger på vingespidser af hensyn til fly traffik.

Trækruter for rovfugle (se  http://fuglehaandbogen.dk/wp-content/uploads/2015/07/Efter%C3%A5rets-rovfugletr%C3%A6k.pdf side 3) er i klar konfikt med den påtænkte placering af LillebæltSyd, som derfor vil have negativ indflydelse på bestanden af rovfugle i Danmark.

Efterårs_rovfugle_trækruter.png

(de røde pile er indsat af mig)

 

For et indtryk af den visuelle effekt, se et tilsvarende projekt(Westermost Rough windfarm) i England(8km fra kyst, 177m høje vindmøller) https://www.theguardian.com/environment/2015/may/17/have-wind-turbines-ruined-britain-lobsters (som ikke engang er udfordret af bagved liggende kyststrækninger)

Bemærk: Dette billede er zoom'et, men man kan alligevel få et (overvældende) indtryk af havvindmøllernes visuelle dominans.

Westermost_Rough_windfarm_8km_177m.jpg

Der må kunne findes alternative og mere velegnede placeringsmuligheder enten ude på havet(lidt dyrere etablering og vedligehold) eller alternativt langs motorveje(billig etablering og let adgang ifbm vedligehold), hvor naturen jo i forvejen er tilsidesat til fordel for infrastrukturen.

Håber vi kan præstere en stor mængde indsamlede underskrifter, der vil blive overgivet til Sønderborg Forsyning (som park ansøger) samt relevant ministerium(som kontrollerende myndighed).

For mere info se http://redlillebaelt.dk/ , som er talerør for den lokale modstand mod projektet. På ovenstående hjemmeside kan du også se/hente en informations folder, som understreger nogle af de væsentlige modstandspunkter.

Er kystnære havvindmøller meget billigere end havplacerede ditto ? (se f.eks. https://www.fyens.dk/indland/V-Rekordlav-havmoellepris-stoetter-sag-mod-kystnaere-moeller/artikel/3096823  ) 

På https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01093 kan man støtte  borgerforslaget , som handler om krav til minimums afstand til kysten for de kystnære havvindmølleparker. Bemærk også, at der i borgerforslaget er en pasus om opsættende virkning for etableringstilladelser givet EFTER borgerforslagets fremsættelsesdato (15. maj 2018) !.

Pt: pågår info indsamling om miljø påvirkninger fra sådan en vindmøllepark og de miljø påvirkninger, den måtte have på de omgivende Natura2000 områder. Aktuelt kigges der på korrosions beskyttelse og vingeafslidning i denne sammenhæng. 

BEMÆRK: Efter underskriften modtager man en email, som man skal håndtere før ens underskrift er registreret.

Mvh

Flemming V Mortensen, som ikke længere er med i arbejdsgruppen mod LillebæltSyd MEN som fortsætter min modstand ufortrødent. 

 

Underskriv denne indsamling


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook