Mest Populære Underskriftindsamlinger

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | Dette år (2017) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
Underskrifter  
30 dage Altid Underskriftindsamlingens navnOprettet
162 493 #Menneskerettigheder. Et værdigt liv. Støt inkorporeringen af FN's #Handicapkonvention i dansk lov og ret! - Syge og handicappede #diskrimineres i det danske samfund.
Formål: Denne underskriftsindsamling skal sikre fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret. En fuld inkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret vil gøre det umuligt for landets politikere at fortsætte med eller indføre reformer, love, regler og praksis, der strammer og begrænser menneskerettighederne for mennesker med funktionsnedsættelser (herun...
2017-05-30
160 160 Landsholdslarspåtwitter
Nu går den ikke længere.  Vi skal have Landsholds Lars på Twitter. Vi mangler sure opstød! ...
2017-10-02
157 157 SIG NEJ TAK til Biogasanlæg på Allingvej 13 i Lemming.
SIG NEJ TAK til Biogasanlæg på Allingvej 13 i Lemming. Hvis du: 1. Ikke ønsker store tunge lastbiler i fast rutefart på vejene mellem de små landsbyer.    (lastbiler på 56 tons i sejling, lemming, serup, nisset og grauballe) 2. Ikke ønsker at vore små veje skal ødelægges af den tunge trafik. 3. Ikke ønsker tung industri som biogasanlæg til lemming og omegn. 4. Ikke ønsker at v...
2017-10-03
154 154 Bevar udskolingen på Rostgårdsvej
Det er ikke for sent, men det er nu at politikerne skal få øjnene op for, at de er ved at begå en stor fejl. Det vil vi: Bevare Rostgårdsvej – en af kommunens største succeser på skoleområdet I første omgang få politikerne til stoppe / udskyde beslutningen på byrådsmødet d. 30. oktober Inddrage forældre og elever i beslutningen, herunder bl.a. at skabe åbenhed om hvad der ligger ti...
2017-10-11
152 2 162 Stop nedskæringerne på Danmarks bedste neurorehabilitering - Hammel Neurocenter
Når penge er vigtigere end liv... Dette er skrevet af en ansat ved Hammel Neurocenter. 8 senge nedlægges på Hammel Neurocenter - allerede til januar. 70 medarbejdere mister deres job (30-40 kan omplaceres) afdelinger lukkes og lægges sammen...velkommen til besparelser i det danske sundhedsvæse I mit arbejde kæmper vi dagligt sammen med vores patienter og pårørende for, at de igen skal få...
2017-09-12
141 634 Red det fynske dyreskue i Odense a
...
2017-07-18
140 141 Nej til lukning af anæstesi afd. på Samsø.
ANÆSTESIEN på Samsø er luknings truet! Det er lykkedes at få en anæstesi sygeplejerske fra fastlandet, til at tegne en job beskrivelse, så det måske er lettere at forstå alvoren i en evt nedlæggelse. Kære Samsinger I kan selvfølgelig sagtens undvære en anæstesisygeplejerske på øen, men er i klar til at betale prisen??? Det kan nem komme til at koste MENNESKELIV - er i klar til at b...
2017-10-05
134 135 Bevar Karlslunde Strandvej
Nej til 10,5 meter høje bygninger og hoteller, restauranter og detailbutikker som naboer i det gamle sommerhusområde.   Greve Kommune har med sit Lokalplansforslag 13.47 lagt op til markante ændringer af Karlslunde Strandvej: 1.       Tilladelse til at opføre ejendomme i op til 10,5 meters højde. Der tages udgangspunkt i højde for Strandvejen, hvilket for nogle naboer og ejere af 2. r...
2017-10-13
133 139 Gør Vestre Bygade og Præstefælledvej til en sikker cykel- og skolevej
    Vi er flere familier der dagligt færdes på Præstefælledvej eller har børn, der går på Pilegårdsskolen.  På Pilegårdskolen går der 1108 elever og en del af dem bor nord for Løjtegårdsvej. Vi mener, at der også bør være en sikker skolevej for børnene der bor i dette område. Børnenes skolevej går af Vestre Bygade og Præstefælledvej, over krydset ved Løjtegårdsvej og de...
2017-09-07
133 133 Kortere skoledage i Glostrup
Skriv under hvis du mener, at skoledagen skal afkortes til et niveau, hvor trivsel og læring er optimal for alle.   BAGGRUND I Glostrup har man valgt, at børn ned til 5 år skal gå i skole til kl.15.15. TVIVLSOMT UDBYTTE AF MANGE TIMER Mange børn er trætte, konfliktniveauet stiger og trivslen falder pga. den lange skoledag. Vi er mange bekymrede forældre, pårørende og lærere der kan bek...
2017-09-22
122 122 Underskrift indsamling mod vores forhandlingssekretær
Hej Kollegaer Denne underskriftindsamling er oprettet, da der gennem en længere periode har været utilfredshed med vores forhandlinger og aftaler omkring vores Overenskomst.  Dette udmønter sig senest med en Overenskomst der gav flertal mod denne.  Når du skriver under, skriver du under på du ønsker en ny forhandlingssekretær.  Hvis man vil ændre systemet må man starte et sted, og man...
2017-10-11
118 119 DET LYKKEDES - NEJ-TAK til høj mobilmast på Svellebakken 13, Veddinge Bakker, 4540 Faarevejle
DET ER LYKKEDES - DER KOMMER INGEN MAST PÅ SVELLEBAKKEN 13 2017-09-29 13:55   Redigér Københavns Kommunes Ejendomme har pr. e-mail den 28. september aflyst et møde med repræsentanter for Grundejerforeningerne Svellebakken og Veddingebo på tirsdag. Begrundelsen er, at de  "d.d. har besluttet ikke at udleje et areal på Svellebakken 13, 4540 Fårevejle, til opstilling af en mobilante...
2017-09-24
107 8 730 Undskyldning til godhavnsdrengene
Giv godhavnsdrengene en undskyldning Foreningen Godhavnsdrengene har gennem de sidste 13 år kæmpet for at få en undskyldning fra staten. Staten udførte ikke deres tilsyn på de danske børnehjem forsvarligt. De manglende tilsyn førte til, at de som børnehjemsbørn i 50 og 60’erne blev udsat for grov vold, ydmygelser, seksuelle overgreb og medicinske forsøg. Godhavnsdrengene ønsker ikke...
2015-03-28
102 192 Susåskolen - kortere skoledage
Jeg synes at eleverne på Susåskolen har for lange skoledage. Derfor opfordrer jeg politikere, forvaltning, skoleledelse og skolebestyrelse i Næstved kommune til at arbejde for kortere skoledage ved at benytte folkeskolelovens paragraf 16 B, som giver mulighed for at konvertere understøttende undervisning til tolærerordning, differentieret undervisning, og andre tiltag der understøtter intent...
2017-09-19
100 353 Bevar Ulvemosehuset - og byg ikke en stor institution på Rungsted Skole
  Under parolen ”velfærd fremfor mursten” er Hørsholms kommunalpolitikere tæt på at træffe beslutning om at nedlægge Ulvemosehuset og oprette en ny stor daginstitution på Rungsted Skoles matrikel. Den endelige størrelse og placering på skolen er ikke endeligt besluttet, men detaljerede beskrivelser af de konkrete scenarier kan læses på Hørsholm Kommunes hjemmeside under "høringsm...
2017-09-08
99 1 942 Bevar Døvefilm!
Døvefilm er nødvendig for tegnsprogs synlighed som en del af den kulturelle mangfoldighed i Danmark. Døvefilm er nødvendig for døve - og for Danmark....
2017-09-05
98 113 Tilskud til pasning af eget barn i Guldborgsund kommune.
Guldborgsund kommune yder tilskud til pasning hjemme hvis man ansætter en privat børnepasser, det kunne være en nabo eller en bedstemor, men ikke til hvis man gerne vil passe sit eget barn. Eftersom forskning viser at små børn har bedst af at være sammen med deres primære omsorgsperson, og at der i øvrigt er rigtig mange små børn der bliver stressede når de er væk fra primær omsorgsp...
2017-09-21
87 87 FM også i fremtiden
FM radioen har været landsdækkende i Danmark siden halvtredserne, men nu mener politikerne at det skal være slut, men hvad mener du? "I Medieaftalen 2015-2018 var det besluttet, at FM-båndet skulle lukkes definitivt med udgangen af 2019. Derefter skulle al luftbåren radiolytning ske via det digitale DAB+-signal. Men kritiske røster fra blandt andet bilejerne har nu fået partiernes medieordf...
2017-10-02
80 80 KORTANEI TIL AT STEINGJA TUNLARNAR
KORTANEI TIL AT STEINGJA TUNLARNAR Mótmælisskriv frá íbúgvum í Hvannasunds Kommunu Tann 20. septembur vórðu vit, borgarar í Hvannasunds Kommunu, kunnað um, at SEV í næstum fer undir at leggja kaðlar gjøgnum tunlarnar Norður um Fjall og at tunlarnir mugu steingjast um náttina í tíðarbilinum 23.00-5:30, tó at bilar sleppa ígjøgnum kl 01:00. Vit vilja við hesum skrivi mótmæ...
2017-09-27
77 77 Nej tak til børnepenge forringelse
Vi er mange der mener at alle børn er lige meget værd...
2017-10-06
73 73 Vi støtter pige/kvindelandsholdet og U21drengene mod DBU’S forhandlings metode
Kan man nu stole på det DBU siger og hænger det sammen med deres holdning til pige/kvindefodbold - handling siger mere om DBU end de påstand de udmelder. Vi skal have fremtids sikkert landsholdet og det kræver flere penge, DBU må høre og reager på hvad den danske befolkning mener om den måde de behandler vores kvindelandshold....
2017-10-15
68 68 Kortere skoledage på Brøndbyvester Skole - hvis vi gør noget!
  Er du forælder til en elev på Brøndbyvester Skole? Dette er en opfordring til alle forældre med børn på Brøndbyvester Skole til at skrive under på, at Brøndbys kommunalpolitikere åbner op for kortere skoledage i kommunen. Folkeskolereformens lange skoledage har taget af vores børns fritid og legetid, gjort SFO'erne overflødige og givet lærerne trætte børn at arbejde med i de sen...
2017-10-12
67 69 Nej Tak til højhuse i Åbybro midtby
Nej tak til højhuse i Åbybro Centeret. Jammerbugt Kommunes forslag til Helhedsplan17 for Åbybro Centeret lagt op til markante ændringer af Åbybro midtby. Helhedsplanen giver mulighed for adskillige højhuse på op til 25 meters højde i Åbybro Centeret: Dette er ude af propertioner med den omgivende by, og vil skæmme byen. Vil have væsentlige gener omkringliggende boliger og bymiljø. Der...
2017-10-14
67 68 Udvid is-sæson i frihedens idrætscenter
Udvidet is-sæson i Frihedens Idrætscenter Hvidovre Skøjte Klub er i dag en super velfungerende klub, som mere end 200 børn og unge hver uge har stor glæde af.På få år har vi mere end seksdoblet vores medlemsskare og mangedoblet vores pulje af både Funskate-, Konkurrence- og Mesterskabsløbere, der i dag gør Hvidovre stor ære ved stævner over det hele landet. Det er en udvikling, vi...
2017-10-08
63 68 Undervisningsnedlæggelse på AATG ØUV 2017 3.g (Lukket)
Til alle 3.g'ere på AATG ØUV! Som nogle af jer nok har hørt, er der snak om at lave undervisningsnedlæggelse på torsdag, hvor vi har informationssøgningsdag på AUB. Det vil gå ud over den vejledning, som vi har mulighed for at få, og dermed vil det gå ud over vores SRP. Denne dag skal bruges til at kunne finde relevant information og data, som kan bruges til vores opgave, og det vil derf...
2017-10-02
63 2 034 Vi vil kunne leve i fred for POLITIKERNES gæster i Danmark - OPDATERET
Til samtlige politikere på Christiansborg HVER ENESTE DAG udsættes danskere for grove overfald, røverier, tyverier, voldtægter, befamlinger, chikane og horribel opførsel af de migranter, I POLITIKERE vil have her i vores engang så dejlige land. Nu er flere byer TILLIGE plaget af skyderier, begået af udenlandske bander, bilafbrændinger og over hele landet ses løsnede hjulbolte. Vi kan ikke...
2016-08-12
61 61 Red træet i vores gård!
** Skriv venligst jeres navn på ellers gælder underskrifterne ikke ** Kære medbeboere vidste I at ET AF DE STORE TRÆER SKAL FÆLDES!? Elsker du også gårdens smukke træer? Så hjælp med at bevare dem! Det største træ ved porten skal fældes, for at skabe mere plads til cykler, men naturligvis også for at give mere lys i de nærliggende lejligheder og skåne facaden. Men det er muligt...
2017-10-08
59 1 122 Kirsten Sletbjerg
FOLKEAFSTEMNING FORLANGES TIL DANMARKS UDMELDELSE AF EU....
2013-06-22
55 373 Vores lokale politiet skal forblive lokalt
Hvordan skaber man et samfund, hvor ro og orden opretholdes uden store overskrifter og magtdemonstrationer?  Det ser ud som om, alle er enige: borgerne har brug for politibetjente, som kender det samfund, som de skal agere i.  Men det er ikke nok, at politibetjente kender os, det er også vigtigt, at vi borgere kender vores politibetjente. Tryghed skabes gennem nærvær, gensidig respekt og kend...
2017-09-07
50 2 159 Underskriftindsamling - pengene følger barnet
Underskriftsindsamling - Pengene følger barnet  På nuværende tidspunkt giver regeringen kommunerne mulighed for, at lade en del (op til 85%) af det tilskud, der følger barnet i institution, dagpleje eller hvis man ansætter en "barnepige" i hjemmet, gå til barnets forældre, hvis de selv vælger at passe barnet. Dette er der dog kun 38 ud af landets 98 kommuner der benytter sig af, og det...
2015-09-23
49 49 Hastighedsgrænse på 40 km/t på Damsbrovej og Postvej
Tidligere i år gjorde transportminister Ole Birk Olesen (LA) det betydelig nemmere at få sænket hastigheder i byerne. Tidligere skulle kommunerne dokumentere over for politiet at der havde være et betydeligt antal trafikuheld på en strækning, før hastighederne kunne sænkes. Der skulle altså lig på bordet før det var muligt!!!! I dag er reglerne ændret til at der kan søges om tilladel...
2017-10-03
48 699 10-årig dreng i tomrum skal hjem nu!
Støt op om underskriftsindsamlingen for at få den 10 årige dreng fra Nordjyske hjem i trygge og forudsigelige rammer ved hans mor. Drengen er hårdt truet på hans fysiske og psykiske helbred og ønsker ikke at leve mere. Der skal handles NU!! Børn skal høres - ikke gambles med!! Info om sagen på drengens facebook støtteside her. Hjælp drengen ved at synes godt om siden og del meget gerne...
2017-05-19
46 511 Vi vil have Brita tilbage
I en tid, hvor bandekrigen raser på Nørrebro, er det vigtigere end nogensinde, at vi støtter alle de ildsjæle, der dagligt gør en kæmpe indsats for at skabe et bedre lokalsamfund. Det er derfor helt utilstedeligt og uforståeligt, at forvaltningen har afskediget Murergårdens institutionsleder Brita Fabricius på en simpel procedurefejl. Brita har gennem sine 34 år i Murergården – 30 a...
2017-08-27
45 3 196 Aktiv dødshjælp i dk
Vil du selv bestemme om du vil dø, hvis du får en uhelbredelig sygdom som du ikke kan leve med ? ønsker du at aktiv dødshjælp lovliggøres i Danmark under trygge og værdige forholde med fag uddannet personale ? hvis du kan sige ja til en af dem  vil jeg opfordre dig til at skrive  under på dette dokument. når der er samlet ca 10.000 underskrifter vil de personligt blive afleveret til sun...
2015-10-26
45 45 Nej til solcellepark ved Kannikegårdsvej vest for Balka
Økonomi- og Planudvalget i Bornholms Regionskommune godkendte d. 4. oktober, at planlægningen af en stor solcellepark på de smukke marker ned til Kannikegårdsvejs vestlige side kan sættes i gang. Men det vil vi, der bor her, ikke være med til! Derfor går vi allerede nu igang med at samle underskrifter ind. Den smukke strækning, som både nydes af turister, naturbørnehaven Lillemyr og...
2017-10-07
44 44 Helle Flintholm
Aktiv dødshjælp til uhelbredelig syge skal være lovlig.                                                                                                                                                                                Når alle behandlingsmuligheder er forsøgt UDEN helbredelse, bør enhver have...
2017-10-08
41 42 Støt kvindelandsholdet NU. Vi ønsker DBU s bestyrelsen og Direktion fyret.
Vi forlanger at fodboldklubberne fjerner DBU s bestyrelse og fremover vælger nogen som ikke har behov for at vise sig over for kvindelige landsholdfodbold spillerne.  DBU bestyrelse tænker kun på sig selv, Hvad med Danmark nu har i fået 2 millioner dansker i mod jer. Dansk Boldspil-Union (forkortelse DBU) er det øverste ledelsesorgan for den organiserede fodbold i Danmark med det formål at...
2017-10-19
41 939 Tilskud til pasning af eget barn i Københavns kommune
APRIL 2017 : I 2014 blev 'Tilskud til pasning af eget barn' afskaffet som led i besparelserne på børne- og ungdomsområdet i kommunens budget for 2015.  Vi ønsker at få genindført ’tilskud til pasning af eget barn’, som Dagtilbudlovens § 86* giver Københavns kommune mulighed for at tilbyde forældre med småbørn.  Et etårigt tilskud, som Dagtilbudslovens § 86* giver Københavns...
2017-04-16
40 2 399 Stop Hærvejsmotorvejen
    Den siddende VLAK-regering går ind for at bygge en ny motorvej i Midtjylland. Forskellige linjeføringer har været foreslået – men alle har de til fælles, at de går igennem enestående naturområder. For eksempel dér, hvor man i dag kan opleve det historiske, kulturelle og landskabelige klenodie – den såkaldte Hærvej. Motiveringen for at bygge motorvejen lyder, at den ”vil kun...
2012-06-21
37 390 Støtteerklæring Uafhængige Demokrater
Hjælp os i Folketinget. Når du har afgivet din støtteerklæring, går der en uge, så modtager du en mail fra Indenrigsministeriet, som skal bekræftes med nem id....
2017-06-11
36 36 Internet til eksamen
VI VIL BEVARE DIN MULIGHED FOR INTERNET TIL EKSAMEN! Vores "liberale" undervisningsminister Merete Riisager vil fjerne din mulighed for at bruge internet til eksamen. Det er et tilbageskridt for den faglighed vi er meget stolte af på HHX, STX, HF og HTX. Da Word kom med stavekontrol og Texas TI med lommeregneren forbød vi dem ikke, men vi forventede endnu mere af elevernes produkt. På samme m...
2017-10-02
31 32 Skærpelse af hastighed og parkering på Blåkildevej i Taastrup
Da der foregår en heftig trafik på Blåkildevej i morgen- og eftermiddagstimerne i forbindelse med kørsel af børn til/fra skole og SFO på Mølleholmsskolen, medgiver undertegnede hermed, at hastighed og og parkering på Blåkildevej indskærpes, således at Blåkildes beboere ikke generes af trafik og dermed øget risiko for personskade. Det kunne f.eks være afmærkning (gule striber) langs...
2017-10-07
31 67 Vi Køber Funky Fields Fishy Sticks!
Der er efterspørgsel på veganske Fishy Sticks fra Funky Fields.  Vi er købere der ønsker denne vare som fast sortiment tilgængeligt for regelmæssig indkøb og en del af madbudgettet.  Plantebaseret kost er ikke en livsstil eller trendy indfald. Det er en basis kost for os.  Vi er mange som på landsplan ser frem til igen at kunne købe dette fremragende, velsmagende og pris-venlige vegans...
2017-09-21
31 818 Vi støtter Samsø-Aarhus Forbindelsen
Vi støtter en direkte forbindelse mellem Samsø og Aarhus Ved at skrive under her er du med til at vise, at vi er mange der støtter en direkte forbindelse mellem Samsø og Aarhus. På tværs af alder, geografi, politiske tilhørsforhold og erhverv: En direkte forbindelse mellem Øen og Byen er et vigtigt skridt i udviklingen af Samsø og regionens sammenhængskraft - uanset hvilket rederi der...
2017-03-02
30 30 SQL for Summer School 2018
Hi everyone,   According to Bjarne Taulo, we will only have a few couple of lectures in SQL. Since we're gonna sell ourselves as data specialist on the labor market, hence Business Intelligence, we need more experience with SQL. The courses for the Summer School at BSS/AU 2018 will be declared 1st December. If we want the mere possibility to choose SQL for summer school, we need to approach Hans...
2017-10-09
29 734 NEJ TAK til olie og naturgas boringer på Lolland og Falster
NEJ TAK! Lolland og Falster står til, at kunne blive ødelagt af det hollandske selskab, Nail Resources Denmark! De vil bore efter olie og naturgas. Det kan være et faktum de næste 30 år!! Det betyder ligeledes, at der bliver pumpet større mængder kemikalier ned i undergrunden.  Lad det ikke ske! Det vil være en katestrofe for miljøet, vores drikkevand og i direkte strid mod regeringens...
2017-06-20
29 29 mere i løn for unge på produktionsskoler
som alle nok ved er lønen på produktionsskolerne faldet rigtig meget. så vi er nogle unge mennesker der vil kæmpe for at få mere i løn da vi ikke kan leve med så lidt i løn. unge under 18 for 1400 kr om måndeden men for taget 400 kr af dem til kantine men dette kan dog ikke fra vælges folk over 18 for 2500 og det er til regninger husleje med mere vi håber at i vil støtte op omkring os...
2017-10-03
28 1 556 ændring af voldtægtsparagraffen til fokus på samtykke
Underskriftindsamling for at ændre voldtægtsparagraffen til at fokusere på samtykke Hvis du også synes det er vigtigt, at den person man har sex med selv har lyst til at have sex, så er en lovændring vigtig. Hvis du også synes det er vigtigt at en person, der har lyst til sex med dig, sikrer sig at du også har lyst, så er ændringen vigtig for dig. Hvis du også synes at det er mær...
2017-04-28
26 8 133 Nej til et moderne kontanthjælpsloft
Venstre regeringen fremlagde fredag den 2. oktober 2015 deres forslag til et moderne kontanthjælpsloft, som vil nedsætte rådighedsbeløbet for folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp & integrationsydelse.   Jeg skriver under i protest imod denne nedsættelse, som vil: indføre et loft over kontanthjælp, udddannelseshjælp & integrationsydelse fjerne boligstøtten for gifte / sam...
2015-10-03
26 26 Blasfemi
Jeg tager afstand fra forhånelsen af Jesus Kristus Skovgaard Museet i Viborg udstiller et foto af Jesus på korset nedsænket i kunstnerens urin. Dette "kunstværk" er en del af udstillingen "Billedstorm - blasfemi i kunsten fra reformationen til i dag". Jeg tror på Jesus som min frelser, og jeg elsker ham. Jeg ærer og tilbeder ham for hans redning af mig for tid og evighed. Derfor sårer det...
2017-10-06
0.06965
Facebook