Støtte til Vrold Fredskov som rekreativt område jf. Skanderborg Kommuneplan 2021-2032.

Du kan her tilslutte dig det fælles høringssvar, der er udarbejdet med henblik på støtte til at Vrold Fredskov udlægges til nærrekreativt område, som angivet i Kommuneplan 2021-2032.

Centralt i høringssvaret er at:

  • Støtte til Kommuneplan 2021-2032, at området udlægges til nærrekreativt område
  • Undgå at der etableres erhvervsbyggeri i tilknytning til skoven, og med forventet øget trafik på Vroldvej
  • Undgå jorddeponi i fredskoven af klasse 2 forurenet jord. Op mod 100.000 m3 (4545 lastbilstræk)

Se det komplette høringssvar her.

Altså samlet set ønsker vi, at fastholde et unikt naturområde i Vrold og Skanderborg, til gavn for områdets beboere, både nuværende og fremtidige.

Høringssvarene er ikke et ”enten eller”. Det er således op til alle at indgive høringssvar, der ligeledes fremhæver de yderligere synspunkter man kan have. Alle høringssvarene sammenlagt vil have en betydning. 

Ved at skrive under, tilslutter du/I jer høringssvaret og øger håbet om, at vi også i fremtiden har de dejlige skove i Skanderborg, og en unik oase i området for Vrold.

Vigtigt: Husk at bekræfte din underskrift i den mail du får tilsendt!  

Tak for din hjælp, og din støtte.

Mvh.

Arbejdsgruppe for bevarelse af Vrold Fredskov som en skønt og rekreativt område i Skanderborg