Støtte til Vrold Fredskov som rekreativt område jf. Skanderborg Kommuneplan 2021-2032.

Kommentarer

#2

Jeg er helt enig i det vedhæftede høringssvar.

Jesper Just Nielsen (Skanderborg, 2021-07-07)

#8

Skoven skal vedblive at være skov, o ikke en pengemaskine

Tommy Pedersen (Skanderborg, 2021-07-07)

#11

ønsker at bevare et vigtigt rekreativt område

Hans Fink (Skanderborg , 2021-07-07)

#12

Jeg ønsker absolut et nærrekreativt Område her i Vrold.

Palle Sanderhoff (Skanderborg, 2021-07-07)

#16

Det er vigtigt med rekreative og grønne områder i vores byer.

Christina Bottke (Skanderborg, 2021-07-07)

#17

Jeg vil gerne bevare skoven som den er. Det er en hyggelig lille skov, hvor det er skønt at løbe og gå ture og bare nyde naturen som den er.

Heidi Thusgaard (Skanderborg, 2021-07-07)

#21

Jeg er nærmeste nabo til skoven.

Flemming Laursen (Skanderborg, 2021-07-07)

#25

Det er sådan et skønt sted at gå tur. Ret uberørt. Udsigt over ådalen. Tæt på.

susanne winther (Århus C, 2021-07-07)

#27

Jeg ønsker at bevare Vrold Fredskov som rekreativt område. Området er let tilgængeligt. Der er gode stier og flot natur. En tur i Vrold Fredskov er en dejlig naturoplevelse tæt på byen.

Marlene Troldtoft (Skanderborg, 2021-07-07)

#29

Fordi at vi skal bevare vrold natur, hvor jeg bla færdes en del, da jeg bor meget tæt på og ønsker absolut ikke mere belastning på Vroldvej end der er nu. Og fordi det er så dejligt at gå i skoven og nyde naturen.

Heidi Frandsen (Skanderborg , 2021-07-07)

#40

Ønsker om at bevar et fristed for dyr og menneske i nærområdet.

Nils Emil. Gøricke (Skanderborg, 2021-07-08)

#43

vi skal bevare skov

jan andersen (SKANDERBORG, 2021-07-08)

#48

Jeg underskriver fordi vi selvfølgelig skal gøre ALT for at beskytte den dejlige skov, vi som familie bruger den hver dag og det skulle vi gerne kunne blive ved med i mange år endnu. At vælte en fred skov for at lave byggegrunde der inde, er jo helt ude i hampen. Der er så mange andre bedre stede at bygge i skanderborg som giver så meget mere mening frem for at vælte en fred skov.
( Min mening ) så handler det her vist mere om penge en det handler om sund fornuft. SELVFØLGELIG SKAL VI HAVE LOV TIL AT BEHOLDE VORES ELSKEDE SKOV.

Michael Nielsen Sanderhoff (Skanderborg , 2021-07-08)

#51

Jeg skriver under, fordi det er vigtigt at bevare skov og natur i Skanderborg. En grøn by er godt for både borgere og naturen.

Sarah Appel (Skanderborg , 2021-07-08)

#52

Færdes ofte i denne dejlige skov, da mine forældres have grænser op til den. Bevar denne skønne natur.

Stine Moos (Gedved, 2021-07-08)

#61

Brug da for fanden noget af alt det golde landbrugs jord

Mogens Pedersen (8660 Skanderborg, 2021-07-08)

#68

Det vigtigt

Sara Moos (Gedved, 2021-07-08)

#73

Jeg skriver under, fordi jeg mener det er vigtigt at bevare og passe på vores natur. Og Skanderborg er netop kendt for at have lækker natur.
Der udover vil trafik forøgelsen på Vroldvej gøre det mindre attraktivt for børnefamilier at bosætte sig i Vrold, da vejen til skole vil blive mere utryg - og Vroldvej er kan, mig bekendt, ikke holde til øget tung trafik.
Generne fra den øget trafikstøj vil også påvirke området negativt.
Sidst men ikke mindst vil det gennerelt gøre området mindre attraktiv, hvis vi forurener jorden og skoven, med deponi og tung trafik.

Sanne Viderup Glahn (Skanderborg , 2021-07-08)

#78

Vrold Fredskov er et vigtigt rekreativt område, der bruges af rigtig mange mennesker. Under coronapandemien er det blevet brugt endnu mere intensivt end tidligere og denne intensive brug vil formentlig fortsætte.

Hanna Lindstrøm (Skanderborg, 2021-07-08)

#79

Jeg skriver under, fordi det er vigtigt, at vi bevarer de grønne øer i Skanderborg By. Vrold Skov er bosted for mange dyr og værested for mange af os, som bor i nærområdet.

Trine Kokholm (Skanderborg, 2021-07-08)

#86

Skoven skal bevares, som den er, som rekreativ område. Og godt 100000m3 forurenet jord hører ikke til i naturen

Jonna Pedersen (Skanderborg, 2021-07-08)

#88

Vi skal bevare den rest natur og gammel skov som vi har

Rikke Sand Vittrup (Slugten 15, 2021-07-08)

#89

Jeg mener at skoven skal bevares som den er

Helene Vittrup (Skanderborg, 2021-07-08)

#92

Det er vigtigt at bevare de naturområder vi har i dag

Iulia Marian Bargisen (Skanderborg, 2021-07-08)

#95

Jeg skriver under da jeg ønsker at bevare den skønne natur vi har i Skanderborg og vrold. Bruger selv naturen meget.

Mette Demuth (Skanderborg, 2021-07-08)

#100

Vrold skal forblive et skønt sted

Ellen Hansen (Skanderborg, 2021-07-09)

#103

Jeg bruger fredskoven ofte og nyder natur og dyreliv

Kurt Henrik Sørensen (Skanderborg, 2021-07-09)

#110

Jeg elsker at gå i naturen og det at vi i vrold har skoven så tæt på er en fantastisk ting. Lad den stå og lad os nyde den og se dyr der færdes iden. Den gir ro og mulighed for fordybelse.

Mai Wils Sommer (Skanderborg , 2021-07-09)

#116

Det er vigtigt at have oaser for mennesker og dyr i nærområdet. Der er behov for sådanne “natur reservater” i byen. Fredskoven danner en naturlig barriere mellem jernbane og bolig.

Lars Jørgensen (8660, 2021-07-09)

#124

Jeg støtter høringssvaret 100%

Lis Vium Ehlers (8660 Skanderborg, 2021-07-10)

#125

Jeg skriver under fordi:
- det er væsentligt at bevare området som bynært rekreativt område.
- jeg ser en forureningsrisiko ifm jorddeponi samt .
- jeg tilslutter mig iøvrigt høringssvaret.

Jens Ehlers Vium (8660 Skanderborg , 2021-07-10)

#131

Daglig bruger af Vrold Fredskov

Finn/Margit Buch (Skanderborg, 2021-07-10)

#134

Vroldboere må ikke glemmes i denne sag

Tove Haarbo (Skanderborg , 2021-07-10)

#136

Det er vigtigt at bevarer naturområder der smukke og tilgængelige for mange.

Anelise Pedersen (Skanderborg, 2021-07-12)

#137

Støtte til bynær skov.

Lars Søgaard-Jensen (Skanderborg, 2021-07-12)

#140

Jeg gerne vil være med til at der bevares nogle “åndehuller” tæt på byen. Byfortætningen i hele byen tager flere og flere af de grønne pletter. Lad os værne om dem vi har tilbage.

Connie Grundvad (Skanderborg, 2021-07-13)

#144

Jeg er nabo til skoven, og ønsker ikke bebyggelse.
Jeg ønsker skov som det er beskrevet i min BBR

Martin Weisz (Skanderborg , 2021-07-13)

#151

Vi skal bevare grønne oaser her i skanderborg. En katastrofe at nedlægge den skov.

Gunvor Uth (Skanderborg, 2021-07-14)

#152

Fordi min søn’s far bor lige overfor og min søn mister sin skov

Anja Søderstrøm (Tranbjerg , 2021-07-14)

#160

Jeg ser med stor bekymring på hvordan naturen i og omkring Skanderborg langsomt mindskes.
Skanderborg festival har overtaget 2/3 af Dyrehaven, inkl det lille fine natur “Søbadet”
Området er byggeplads fra midt i juni måned og skovbund og stier efterfølgende grus og ral og græs.
Samtidig bygges der tæt og højt ved både Lillesø og Skanderborg Sø.

Den smukke tilgængelige natur omkring Skanderborg har netop været et af byens store varemærker og gjort det attraktivt at besøge og bo i byen.
Sørgeligt hvis det nuværende byråd ikke formår at bevare det der endnu er tilbage.

Jannie Petersen (Skanderborg, 2021-07-14)

#162

Jeg er enig i høringssvaret

Gitte Bille (8660 Skanderborg , 2021-07-14)

#189

Selvfølgelig skal Vrold fredskov bevares som rekreativt område

Ulla Thybo (Skanderborg, 2021-07-19)

#190

Skovene omkring Skanderborg er rekreative områder, som bør bevares for alles bedste

Jens Thybo (Skanderborg, 2021-07-19)

#192

Vi skal bevare vores rekreative arealer i Vrold

Lars B Pedersen (Skanderborg, 2021-07-19)

#195

Ønsker at dette skønne naturområde bevares til gavn for alt liv, såsom mennesker, dyr, træer og planter.

Lotta Mangs (Skanderborg , 2021-07-21)

#197

Mine børn har lært meget om naturen under deres opvækst i Vrold.
Nu er det deres børn, der lærer at naturen er er tæt på, hvor man bor og de naturoplevelser der følger med. Els. Fugle rådyr o.a.. Desuden er det bekymrende, (vis man ønsker at deponere mange tusind læs farligt affald i skoven, hvordan hådndterer men støvet( læs forhindrer det i at brede sig over naboernes område.)?

Frank Bessing (Skande4borg, 2021-07-21)

#199

Jeg bor i Vrold og nyder mine gåture med min hund i dejlige grønne omgivelser.

Hanne Nørgård (skanderborg, 2021-07-21)