Bevar Almegårds Kaserne

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Bevar Almegårds Kaserne.


Gæst

#1


Vigtigt for det bornholmske samfund at bibeholde Almegårds Kaserne

Gæst

#2


Så længe der er et forsvar i Danmark, så længe skal der da være en kaserne på Bornholm...

Gæst

#3


Kasernen er Bornholms pulserende hjerte
Lars Andreasen

#4


Siden 1992 har soldater fra Bornholm været repræsenteret på nær ved alle missioner danmark har deltaget i - oftest som hold 1 og 2. At kunne gøre dette, taler for sig selv. Ligeledes har øen bidraget med markante biddrag som støtte, i rammen af andre enheders udsendelser. I stedet for at anvende afstanden fra Oksbøl som parameter for om en garnision har sin berettigelse eller ej, kunne det være på sin plads at undersøge "produktiviteten" ved den enkelte garnision - med dette ment, hvor mange procent der udsendes - enten som del af HBU eller stående styrke. Med de forholdsvis få soldater på øen, bør det springe i øjnene, hvor markant bornholmske soldater er repræsenteret. Selvom kasernen forhåbentligt overlever, er dette i mine øjne , ikke nok. Hvis politikkerne vælger at bevare kasernen, mod forsvarets ønske - skal krittikpunkterne ellimineres ved at gøre garnisionen rentabel. En måde er selvfølgeligt flere soldater, men øen må også selv kæmpe for at samle de resterende af forsvaresminesteriets enheder fra hhv. allinge og segen, på almegaards kaserne. En værnsfælles og tværministeriel garnision, vil give mulighed for Danmarks første værnsfælles "pilotprojekt" og ikke mindst, en gang for all stoppe snakken om at nedlægge garnisionen.

Gæst

#5


Støt venligst kasernen på min fødeø - Bornholm ;-)
Ianto Gerdes
Underskriftindsamleren

#6 Re:


#4: Lars Andreasen -

Tak...

Mvh

Gerdes


Gæst

#7


BV har opflasket og opflasker stadigvæk nogle af de bedste soldater og især enheder..... det kan ikke gøres andre steder i Danmark.....

Gæst

#8


det er sgu da utroligt at de igen og igen prøver på at fjerne hårdt tiltrængte arbejdspladser fra vores Ø, ved at ville lukke vores elskede kasserne, og så flytte arbejdspladserne til storstaden.
De skulle hellere ta' at flytte arbejdspladserne over til os istedet!
Kai Lund

#9 Re: Lars Andreasen


#4: Lars Andreasen -

Fin kommentar og flot analyse med gode nye synspunkter


Gæst

#10


Det er ikke særlig længe siden Almegård fik solfangeranlæg for millioner, for at gøre Bornholm/Danmark mere "grøn"
Skal det så bare være spildt? For det anser jeg for værende seriøs dårlig planlægning, og svineri med skatteydernes penge!

Gæst

#11


Almegaards kaserne blev opført 1947 og der er en historisk grund til dette, selv om vi skriver 2013 nu så er der i den grad brug for et værn på Bornholm. Det vil være at svigte vores ø hvis kasernen lukkes
Martin Sten Jørgensen, 1.suppleant til Folketinget, Venstre

#12 Re: Almegårds Kaserne giver unik militæruddannelse


#1: - Bornholms unikke natur, men stort set alle danske naturforhold samlet på eet mindre og klart afgrænset område har over tid givet grobund for en fantastisk militær uddannelse; hertænkes især på spejder, opklaring- og finskytte, samt kampvogn. Dete r en væsentlig forudsætning for at Danmark har kunnet påtage sig seriøse internationale forpligtigelser og et helt grundlæggende ansvar for sikring af fred og overvågning af spirende demokratier rundt om i verden; derfor burde det - af udelukkende militærfaglige, udenrigs- såvel som indenrigspolitiske grunde, ikke komme dertil at lukke en så vigtig militær uddannelsesinstitution.

Hertil kommer at den vigtige kaserne på Bornholm har en vis militærstrategisk betydning, beliggende midt i Østersøen - en fremskudt bastion mod Østlandene, hvor demokratiet langt fra altid har de bedste vilkår og hvor Danmark dermed varetager en væsentlig Natofunktion som "vagthund", såfremt uro og brud på menneskerettigheder der igen kommer på dagsordenen

Endelig mener jeg, at man udfra  indenrigs- og regionalpolitiske rimelighedbetragtninger på ingen måde fra Christiansborg med en rettepen, bør kunne fjerne en meget væsentlig,samt en af de meget (alt for!) få, statslige arbejdspladser på Bornholm, som der  findes ubetinget socio-økonomisk bevis for, der spiller en meget stor rolle for et yderregionalt område af det Danske Rige!

 


Gæst

#13 Re: Re: Almegårds Kaserne giver unik militæruddannelse


#12: Martin Sten Jørgensen, 1.suppleant til Folketinget, Venstre - Re: Almegårds Kaserne giver unik militæruddannelse  

 

Enig i dine betragtinger, men Argumentet om funktionen som NATO vagthund er noget vrøvl.

Gæst

#14


Det er en katastrofe for øens fremtid, hvis der mistes flere arbejdspladser.

Gæst

#15


jeg mener der er en gammel aftale om der altid skal være dansk mulitær på bornholm

Gæst

#16


Luk fucking lortet!!

Det koster alt for mange penge at have 2 ESK kørende over på øen, flyt det tættere på enten til Slagelse eller Oksbøl!
Har selv været på øen og ved hvor meget det betyder for den, men man skal ikke kun se det her ud fra sit eget synspunkt, men som et samlet billede og der giver det mening at lukke Almegårds Kaserne og flytte enhederne andre steder hen ..

Husk nu på at over 80% af folkene på kasernen kommer fra Sjælland/Fyn/Jylland/Ja resten af DK ..

Gæst

#17


Det er yderst vigtigt at skrive under her for at bevare arbejdspladser her på Bornholm.
CPH

#18 Kaserne lukning?


Kunne man få nogle tal at forholde sig til?

Hvormange er ansatte på kasernen? Henholdvis civile og i uniform?

Hvormange af disse bor reelt på Bornholm?

Gæst

#19


Når vi værdsætter noget og anerkender det, så giver det mening at vi passer på det. Det er børnelærdom og gælder både materielt og følelsesmæssigt. Eksempelvis låser vi vores cykel, når vi ikke er ved den og hvis vi er gift, går vi med vielsesring. Det er små handlinger og markeringer der giver information til andre om, at nogen bekymrer sig om det og ønsker at værne om det de har kært. Det har altså betydning, at vi signalere til verden omkring os, at vi værner om det vi har kært. Værnemagten hedder militæret også. Hvis militæret forsvinder fra Bornholm, så forsvinder en væsentlig markering, som signalerer at Bornholm hører sammen med Danmark og at Danmark bekymrer sig om Bornholm og os der bor her. Denne markering er vigtig for os bornholmere, den har stor betydning for os. Det er derfor også rimeligt at forestille sig, at markeringen har betydning i verden omkring os. Vi lever i en tid med terrortrusler og hvor respekten for nationaliteter og grænser krænkes. Hvor international lov og orden er ikke respekteres. Vi oplever lande i Afrika bliver invaderet af interesseorganisationer, med våben i mængder og størrelser, der har magt. Disse invasioner sker formentlig ikke fordi et land i Afrika er interessant alene. Jeg mener, det kan tolkes som et udtryk for, et ønske om endnu større magt og indflydelse. Bornholm har måske ikke markeret sig ved at have noget væsentligt at byde på nationaløkonomisk og Bornholm er måske heller ikke særlig interessant indenrigspolitisk, men historien dokumenterer, at øen er strategisk interessant. Derfor betyder værnemagten mere for bornholmerne, end arbejdsplader og liv i økonomien. Derfor er det ikke ligegyldigt om værnemagten på Almegårdskaserne er repræsenteret på Borholm. Det viser at nogen værner om det der er deres og det de har kært, således at det bliver respekteret. Lena Ketil.

mik

#20 Bevar Almegaards kaserne


Selvfølgelig skal vi bevare Almegaards kaserne. Vi er den kaserne der de sidste 20 år har leveret flest soldater til internationale missioner. Og så har vi en forsvarschef der ikke har været på Bornholm og præsenteret sig endnu. Endvidere kan man i forsvarsbladet se på Deres Danmarkskort, at de ikke ved hvor Bornholm ligger. Den er jo som sædvanlig placeret ud for Skagen. Endvidere er vores placering nok den bedste til at uddanne nye værnepligtige. Det er her de bliver selvstændige.
Jon Winther

#21 For og imod Almegårds Kaserne...


Det her er ikke nogen nem diskussion. Jeg kan se fordele og ulemper ved opklaringsbataljonens placering på øen (som allerede nævnt af andre), men jeg tror umiddelbart at der er flere fordele end ulemper. Det er dog et væsentligt problem at karrieremulighederne er så begrænset for såvel stregbefalingsmænd som officerer (og vores bedre halvdele). Der er meget få officersstillinger i staben og det er derfor kun meget få officerer som får muligheden for at kunne være på øen i store dele af deres karriere. Det gør det vanskeligt at forsvare en flytning til øen over for vores familier. Det samme gør sig gældende for stregbefalingsmændene. Jeg forudser et øget krav om at vores stregbefalingsmænd skal forrette tjeneste ved den skole som opklaringsvåbnet er tilkyttet. Det betyder (formentlig) tjeneste i Jylland i 2 år eller mere. Vores konstabler står med nogle af de samme udfordringer. Der er kun få konstabelstillinger som ikke stiller ganske høje krav til fysik og psyke. Når spejderen er blevet træt i ryg, knæ, ankler osv., så er det kun meget få der kan få en K-62 på øen, da stillingerne simpelthen ikke er der. Kombineret med de ringe civile job-udsigter på øen, kan øen næppe fremstå som særlig attraktiv for hverken konstablernes bedre halvdele eller konstablerne selv. Kun på kort sigt. En løsning kunne være at få flere enheder til øen (eller forøge antal årsværk i Opklaringsbataljonen, tak). Endvidere er der behov for en politisk garanti for Almegård Kasernes overlevelse som garnision, fx frem til år 2020 eller 2025. En samling af forsvarets samlede bidrag på øen på Almegård Kaserne, herunder Beredskabsstyrelsen, ville også være hensigtsmæssig. På denne måde ville man kunne udnytte kasernens kapacitet maksimalt (eller tæt på) og gøre kasernen mere rentabel. Derudover kunne man overveje andre politiske tiltag som ville gøre øen mere bæredygtig på lang sigt, også for soldaternes familier. Her tænker jeg på fx skattetekniske tiltag til fordel for øen (lavere virksomhedsskat og et markant større fradrag for lønmodtagere som er bosat på øen). Det har man bl.a. gjort i Sverige på nogen af de svenske øer. Men uden markante politiske tiltag, som tvinger forsvaret til at satse på Almegård Kaserne og gør det mere holdbart at bosætte sig på øen for langt de fleste soldater, så er jeg bange for at vores militærfaglige begrundelser ikke holder på den lange bane. Og det er vel den lange bane vi er interesseret i. Ikke hvad der sker i dette forlig, for så blot at frygte for det næste forlig. Lad os få en langsigtet afklaring, så vi kan få arbejdsro og fortsat opstille nogle af Danmarks absolut bedste og mest fleksible militære enheder!!!

Mette Lindegaard

#22


Der skal ikke lukkes kaserner i udkantsdanmark! Hverken på Bornholm el i Vordingborg el. Sønderborg! Jeg kender ikke tallene for Bornholm, men i Vordingborg står vi til at miste 800 arbejdspladser! Kort sagt: flere arbejdsløse=mindre forbrug=flere arbejdsløse i det PRIVATE erhverv; det som Folketinget har så travlt med at ville sætte gang i!

Gæst

#23


Bevar kasernen,den er vigtig for det bornholmske samfund,
Mogens Hansen

#24


Kan siges kort > Bastionen mod ØST > Almegårds Kaserne > FORSVAR. Man skal altid ha' et forsvar uanset. Bevar Almegårds Kaserne.


Gæst

#25


Som Bornholmer gør det ondt at høre de har en sådan plan. Er kommet meget på Almegårds kaserne da min far var soldat der i en menneskealder, indtil han kom til HOK i 1990.
PS så er de bedste soldater fra Bornholm