Bevar Almegårds Kaserne

Quoted post

Martin Sten Jørgensen, 1.suppleant til Folketinget, Venstre

#12 Re: Almegårds Kaserne giver unik militæruddannelse

2013-02-23 12:04

#1: - Bornholms unikke natur, men stort set alle danske naturforhold samlet på eet mindre og klart afgrænset område har over tid givet grobund for en fantastisk militær uddannelse; hertænkes især på spejder, opklaring- og finskytte, samt kampvogn. Dete r en væsentlig forudsætning for at Danmark har kunnet påtage sig seriøse internationale forpligtigelser og et helt grundlæggende ansvar for sikring af fred og overvågning af spirende demokratier rundt om i verden; derfor burde det - af udelukkende militærfaglige, udenrigs- såvel som indenrigspolitiske grunde, ikke komme dertil at lukke en så vigtig militær uddannelsesinstitution.

Hertil kommer at den vigtige kaserne på Bornholm har en vis militærstrategisk betydning, beliggende midt i Østersøen - en fremskudt bastion mod Østlandene, hvor demokratiet langt fra altid har de bedste vilkår og hvor Danmark dermed varetager en væsentlig Natofunktion som "vagthund", såfremt uro og brud på menneskerettigheder der igen kommer på dagsordenen

Endelig mener jeg, at man udfra  indenrigs- og regionalpolitiske rimelighedbetragtninger på ingen måde fra Christiansborg med en rettepen, bør kunne fjerne en meget væsentlig,samt en af de meget (alt for!) få, statslige arbejdspladser på Bornholm, som der  findes ubetinget socio-økonomisk bevis for, der spiller en meget stor rolle for et yderregionalt område af det Danske Rige!

 

Svar


Gæst

#13 Re: Re: Almegårds Kaserne giver unik militæruddannelse

2013-02-23 12:34:49

#12: Martin Sten Jørgensen, 1.suppleant til Folketinget, Venstre - Re: Almegårds Kaserne giver unik militæruddannelse  

 

Enig i dine betragtinger, men Argumentet om funktionen som NATO vagthund er noget vrøvl.