Bevar Almegårds Kaserne

http://www.hjv.dk/SiteCollectionImages/hovedvagt.jpg

Så er Almegårds kaserne igen i spil når der tales om kasernelukninger!

Almegårds kaserne på Bornholm er en vigtig del af det bornholmske samfund, og det vil være en katastrofe at lukke den!

Soldaterne her på øen kan ikke bare rejse til nabokommunen for at få arbejde, og Bornholm er i forvejen et af de områder i Danmark med den højeste arbejdsløshed.

En lukning vil resultere i, at hele familier vil være tvunget til at flytte fra øen! - DET ER IKKE HENSIGTSMÆSSIGT!

Bornholm kan ikke tåle at kasernen lukker!

Hjælp os med at bevare Almegårds kaserne!