Bevar Almegårds Kaserne

Jon Winther

/ #21 For og imod Almegårds Kaserne...

2013-02-23 14:22

Det her er ikke nogen nem diskussion. Jeg kan se fordele og ulemper ved opklaringsbataljonens placering på øen (som allerede nævnt af andre), men jeg tror umiddelbart at der er flere fordele end ulemper. Det er dog et væsentligt problem at karrieremulighederne er så begrænset for såvel stregbefalingsmænd som officerer (og vores bedre halvdele). Der er meget få officersstillinger i staben og det er derfor kun meget få officerer som får muligheden for at kunne være på øen i store dele af deres karriere. Det gør det vanskeligt at forsvare en flytning til øen over for vores familier. Det samme gør sig gældende for stregbefalingsmændene. Jeg forudser et øget krav om at vores stregbefalingsmænd skal forrette tjeneste ved den skole som opklaringsvåbnet er tilkyttet. Det betyder (formentlig) tjeneste i Jylland i 2 år eller mere. Vores konstabler står med nogle af de samme udfordringer. Der er kun få konstabelstillinger som ikke stiller ganske høje krav til fysik og psyke. Når spejderen er blevet træt i ryg, knæ, ankler osv., så er det kun meget få der kan få en K-62 på øen, da stillingerne simpelthen ikke er der. Kombineret med de ringe civile job-udsigter på øen, kan øen næppe fremstå som særlig attraktiv for hverken konstablernes bedre halvdele eller konstablerne selv. Kun på kort sigt. En løsning kunne være at få flere enheder til øen (eller forøge antal årsværk i Opklaringsbataljonen, tak). Endvidere er der behov for en politisk garanti for Almegård Kasernes overlevelse som garnision, fx frem til år 2020 eller 2025. En samling af forsvarets samlede bidrag på øen på Almegård Kaserne, herunder Beredskabsstyrelsen, ville også være hensigtsmæssig. På denne måde ville man kunne udnytte kasernens kapacitet maksimalt (eller tæt på) og gøre kasernen mere rentabel. Derudover kunne man overveje andre politiske tiltag som ville gøre øen mere bæredygtig på lang sigt, også for soldaternes familier. Her tænker jeg på fx skattetekniske tiltag til fordel for øen (lavere virksomhedsskat og et markant større fradrag for lønmodtagere som er bosat på øen). Det har man bl.a. gjort i Sverige på nogen af de svenske øer. Men uden markante politiske tiltag, som tvinger forsvaret til at satse på Almegård Kaserne og gør det mere holdbart at bosætte sig på øen for langt de fleste soldater, så er jeg bange for at vores militærfaglige begrundelser ikke holder på den lange bane. Og det er vel den lange bane vi er interesseret i. Ikke hvad der sker i dette forlig, for så blot at frygte for det næste forlig. Lad os få en langsigtet afklaring, så vi kan få arbejdsro og fortsat opstille nogle af Danmarks absolut bedste og mest fleksible militære enheder!!!