Bevar Almegårds Kaserne

Lars Andreasen

/ #4

2013-02-22 23:05

Siden 1992 har soldater fra Bornholm været repræsenteret på nær ved alle missioner danmark har deltaget i - oftest som hold 1 og 2. At kunne gøre dette, taler for sig selv. Ligeledes har øen bidraget med markante biddrag som støtte, i rammen af andre enheders udsendelser. I stedet for at anvende afstanden fra Oksbøl som parameter for om en garnision har sin berettigelse eller ej, kunne det være på sin plads at undersøge "produktiviteten" ved den enkelte garnision - med dette ment, hvor mange procent der udsendes - enten som del af HBU eller stående styrke. Med de forholdsvis få soldater på øen, bør det springe i øjnene, hvor markant bornholmske soldater er repræsenteret. Selvom kasernen forhåbentligt overlever, er dette i mine øjne , ikke nok. Hvis politikkerne vælger at bevare kasernen, mod forsvarets ønske - skal krittikpunkterne ellimineres ved at gøre garnisionen rentabel. En måde er selvfølgeligt flere soldater, men øen må også selv kæmpe for at samle de resterende af forsvaresminesteriets enheder fra hhv. allinge og segen, på almegaards kaserne. En værnsfælles og tværministeriel garnision, vil give mulighed for Danmarks første værnsfælles "pilotprojekt" og ikke mindst, en gang for all stoppe snakken om at nedlægge garnisionen.