Bevar Almegårds Kaserne

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Bevar Almegårds Kaserne.

KE

#101

2013-02-25 22:44

Jeg er ked at af sige det, men hvor bliver der dog sagt meget sludder i den her debat!

Folk som snakker om at der skal være militær på Bornholm for ellers kan øen ikke forsvares... Vågn op!!! Hæren er på ingen måde designet til at Forsvare kongeriget mere. Det har den ikke været i mange år. Tanken om territorialforsvar er opgivet idet man fra politisk hold har erkendt, at en evt trussel mod dansk jord vil have et strategisk varsel på 10 år hvilket er tid nok til at opruste til territorialforsvar. Ergo kan argumentet om at der skal være en kaserne på Bornholm for at sikre at den ikke bliver invaderet ikke anvendes.

Og til dem som piver over at der flyttes arbejdspladser fra udkantsdanmark til hovedstaden... hvilke stillinger er det lige I snakker om? Rent faktisk fjernes der også stillinger i København idet Personeltjenesten i Ballerup beskæres kraftigt og der tilgår ikke andre stillinger i området. Det som rent faktisk sker er, at man vælger at flytte arbejdspladser fra en del af udkantsdanmark til et andet sted i udkantsdanmark.

Argumentet om, at man uddanner ekstra gode soldater på Bornholm er lige så fortærsket som sønderjydernes argument om at lige netop de har en heeellllt speciel tilknytning til Forsvaret... Ja, man uddanner gode soldater på Bornholm, men det gør man altså også andre steder. Og grunden til at bornholmerne ofte er hold 1+2 hænger ikke nødvendigvis sammen med at de er "Bornholmerne" og derfor specielt dygtige, men at enhedstypen er specielt egnet til at være de første hold. Hvis man havde haft denne type enhed andre steder i landet, havde de lige så godt kunne løse et hold 1 og 2.
Hvor godt uddannede soldaterne er i en garnision handler ikke om lokationen, men om mentaliteten hos det personel som står for uddannelsen, og ja, her har der på Bornholm været en "overlevermentalitet" som har gjort at folk har arbejdet ekstra hårdt for at retfærdigøre sig selv. Men den holdning kan man også sagtens skabe andre steder.

Og til alle dem som nu vil sige at jeg ikke aner hvad jeg snakker om, så har jeg også gjort tjeneste på Bornholm og været meget glad for det! Men hvis man vil Forsvaret det bedste, så gør man som Forsvaret beder om og centraliserer Hæren i et østligt og vestligt center, for det er den eneste måde at Hæren kan hænge sammen på med den HR-strategi som er blevet presset ned over Forsvaret.


Gæst

#102

2013-02-25 23:25

Jeg kunne skrive i timevis med A4 ark, hvorfor jeg mener, at vi skal beholde en kaserne på Bornholm.
Men må nok sige, at der er tre ting, der i mit betyder meget.
1: Bornholm er i forvejen ved at være " på røven " med alt.
2: Kaserne og beredskabet i Allinge, kan vi ikke undvære i dagligdagen.Vi kan ikke klare, at vente på hjælp fra fastlandet. hvis der skulle ske noget.Det undrer mig meget, at der ikke bliver talt mere om Bornholm. En ø midt i Østersøen,som alle lande omkring os, stadig vil have interesse i.Jeg kommer ikke til at opleve alt det " grimme " ,der vil ske om 20-30 år.
3:Jeg kan ikke fortælle tit nok ( gælder over alt i landet ),hvor meget det betyder for de unge mennesker at " lære " lidt om opførsel og ansvar for andre. Og jeg er sikker på, at ca. 90% af alle, der har været igennem et forløb, har fået noget godt ud af det.Mange har også mødt en kæreste og er flyttet til et andet sted og stiftet familie.
Nu nærmer det sig en A4, så jeg stopper nu!
Mange Hilsener
Katja Elting
Katjaelting

Gæst

#103 Re:

2013-02-26 00:06

#101: KE -

Så du har altså ikke skrevet under?!? ;-)

Lars Andreasen

#104 Re:

2013-02-26 01:52

#101: KE -  

 

Kære KE Jeg er enig i dine pointer, men mener du overser netop een væstentlig faktor. Rekruteringsgrundlaget på bornholm, er selvsagt mindre end i det øvrige land. Dette har dog en positiv sideeffekt, idet at en soldat der vælger at søge til øen, har gennemtænk sit valg. Derfor oplever vi, personellet bliver længere i tjenesten, når først de er faldet til, hvilket betyder at "nytteværdien" af uddannelsesomkostningerne ganske enkelt er bedre. Lidt forenklet kan man påstå, at en soldat lettere forlader butikken, hvis han har flere attraktive tilbud i nærområdet.. Det stærke sammenhold og korpsånd går hånd i hånd med det faktum, at der ikke er mange attraktive Jobs på Bornholm - det fastholder soldaterne i de perioder, hvor vilkårene for enhederne er elendige.. Derfor bevarer vi en kerne af erfarne, loyale og dybt dedikerede soldater, der er klar med kort varsel. Kik på gennemstrømninghastigheden af personel ved de få tilbageværende prosessioelle kampunderafdelinger i hæren - INGEN råder over den type medarbejdere som ex ved hhv. 1 og 2 Lette opklaringeskadron. Du har sikkert ret i, at tilsvarende enhedstyper kunne opbygges i det øvrige land - men de ville ikke kunne samle en tilsvarende mængde erfarne og dedikerede medarbejdere. Mvh Lars Andreasen Fhv. chef for 1 lette opklaringseskadron

Gæst

#105

2013-02-26 03:54

pust til helle og se hende vælte.
SCG

#106

2013-02-26 10:35

http://www.danmarkidenkoldekrig.dk/Bornholm/Bornholmibjoernenskloer.pdf forfattet af Sune Christiani og Daniel Dyrbjerg

I følge ovenstående link, så har der ikke været nogle restriktioner for Bornholm siden 1998.


Gæst

#107

2013-02-26 11:42

Vi skal for alt i verden bevare de få arbejdspladser vi nu engang har. Det store plus for Almegårdskaserne er også vores natur som er unikt, og som vi ikke finder andre steder i Danmark

Gæst

#108

2013-02-26 11:44

Bevar almegårds kaserne!

Gæst

#109

2013-02-26 12:56

Bornholm vil, hvis Almegårds Kaserne lukker, kommer under 35.000 indbyggere indenfor 2-3. Der vil forsvinde rigtig mange ressource personer, som i det daglige binder øens samfund sammen. Her tænkes ikke kun på selve arbejdspladsen Almegård, men også kone, kærstes arbejde samt eventuelle børns aktiviteter i øens samfund. En meget stor del af Kasernens ansatte er involveret i ønes samfund og ved en lukning vil det ramme hårdt rundt om i øens mange foreninger. Dertil skal lægges, at et Forsvar har godt af at være repræsenteret bredt i samfundet og ikke kun lige rundt om generalerne og det er faktisk det forsvaret ønsker. På den måde skaber man et samfund i samfundet og det er skadeligt for os alle.

Gæst

#110

2013-02-26 13:22

Det er fint at I har sat denne underskriftindsamling igang. Det er af stor betydning for hele øen at bevare arbejdspladser -det gælder både private og offentlige ehverv,samt fly og færgeforbindelser.

Gæst

#111

2013-02-26 14:39

fatter ikke de først bruger så mange penge på at gøre kasernen "grøn" og så vil lukke den. Bornholm er i forvejen hårdt ramt med arbejdsløse og Øen kommer til at miste ikke kun arbejdspladser men også en stor indtjening

Gæst

#112

2013-02-26 16:52

Fint med dette initiativ,
et Bornholm uden danske soldater,
så er bunden nået for Danmarks folkestyre

Gæst

#113

2013-02-26 19:26

Man lukker vel ikke guld! Der har hvertfald ikke været ballade når de har skullet udsendes. Hvorfor så lukke. Hvad skal alle de tomme bygninger ellers laves til? Når nu vores soldater laver så godt et arbejde, hvorfor så lukke? Øst Danmark har brug for et forsvar!

Gæst

#114

2013-02-26 19:54

Tak for initiativet.

Gæst

#115

2013-02-26 20:33

rigtig god ide,var selv ansat da vi slog ring om kasernen.

Gæst

#116

2013-02-26 22:00

Besparelsen ved at lukke Almegård kasserne vil være ringe i forhold til det samlede budget,men vil blive kostbar og meget alvorlig for det lille ø-samfund.
Klaus Lykke

Gæst

#117 Re:

2013-02-27 01:49

#1: -

Organisationen Folk&Sikkerhed - Bornholm.

Vi i Folk&Sikkerhed - Bornholm ( Tidligere benævnt Folk&Forsvar ) Finder tiltaget her omkring den iværksatte underskriftindsamling helt centralt for vores ø og håber meget inden underskrift indsamlingen er slut, at rigtige mange bornholmer støtter op om denne for vores ø - så vigtige sag.

Folk&Sikkerhed finder det helt afgørende for det bornholmske samfund, at vi også i årerne frem har en velfunggerende kaserne, ikke kun set i relation til det militære virke , men ikke mindst ud fra en bred samfundsmæssig betragtning. Med vores beliggenhed afsondret for den øvrige del af landet er det ikke muligt, blot ved at køre et X antal kilometer længere hvorved man får mulighed for at opnå den "nabo"-lokale synergiefekt for et samlet lokalt/regionalt samfund m.v. for såvel virksomheder , som den offentlige sektor m.m.

Samme synergiefekt - mulighed er ikke til stede på vores ø, idet hvis et element først er fjernet er det ikke muligt, at opsøge det mistede i f.eks. nabokommune/region m.v. Derfor finder vi i Folk&Sikkerhed det helt centralt, at der ikke allene tages afsæt i en ren faglig militær vurdering, men som omtalt ovenfor en mere samlet samfundsbetragtning for hele øen, som medvirker til at styrke rammerne for det samlede bornholmske samfund etc.

Når det er sagt skal det samtidig understreges, at øen absolut fortsat også har en vigtig militær og beredskabsmæssig funktion m.m. Her skal kort henledes opmærksomheden på vores udsendte pressemeddelelse - primo december 2012 - med overskriften - Bornholm som Værnepligts - Ø. Hvor vi b.la. redegjorde for de oplagte muligheder for, at Bornholm blev omdrejningspunktet herfor med afsæt i alle de faciliteter som øen har til rådighed, samt ikke mindst prægning af værdier og holdninger, som er med til, at forme de unge til virkeligheden af, ikke kun at have rettigheder men også pligter, som en del af det, at være en god samfundsborger og hermed til, at bidrage til fællesskabet og sammenhængskraften som ambasadører i samfundet generelt.

Dette miljø er på alle måder til stede/rådighed på vores ø. Hertil kommer at skulle man - et kort øje blik synes at - " alt går en imod " m.v. ja så kan man ikke bare starte "transportmidlet" op og tage bort. Denne betydning af sammenhold på sigt og sammen med andre løse det der pt. måske synes som uoverskueligt kan ikke vægtes nok. Her igen har øen en stærk sammenhængskraft.

 

Afslutningsvis kan det derfor ikke gøres nok for at alle gode kræfter på vores ø samles om denne her vigtige sag = Bevaring af vores kaserne ikke bare for kasernen - forsvarets egen interesse men for øen som helhed.

Sidst men ikke mindst skal lyde en VARM og STOR TAK for initiativtagerne til denne her underskriftindsamling, som vi alle i Folk&Samfund stærkt ønsker må give sig udslag i et positivt resultat til gavn for alle på vores dejlige ø.

 

Johnny G. Larsen

Formand

Folk&Sikkerhed - Bornholm. 26.feb.2013.

(Det tidligere Folk&Forsvar)

 


Gæst

#118

2013-02-27 03:11

det er da vanvittigt at lukke den Kaserne - og netop idag stod Helle Th. og lovede FLERE arbejds pladser!! hva tænker de på "derinde" - hvis de altså tænker?

Gæst

#119

2013-02-27 04:45

<3 FRIT BORNHOLM HURTIGST MULIGT, TAK. <3 <3 <3

Gæst

#120

2013-02-27 08:49

Bornholm har brug for Almegårds kasserne. Det vil få en meget stor konsekvens for øen hvis alle de arbejdspladser bliver fjernet.

Gæst

#121

2013-02-27 12:21

Da det nu er en politisk beslutning, kan denne betragtes som en lakmusprøve på, om man vil Bornholm.

Gæst

#122

2013-02-27 12:40

jeg har været der og den skal ikke lukes
en gamelsoldat fra år 70 ne

Gæst

#123

2013-02-27 13:38

Regeringen har igen hovedet under armen : man kan ikke både gøre noget for ´yderDanmark´ & samtidigt lukke kasernerne på Bornholm + i Sønderjylland. Ligesom man ikke både kan hævde at ´skabe jobs´ med den ene hånd & nedlægge hvor mange...300... 400...6oo arbejdspladser med den anden. Samt: skal elitesoldaterne til vores internationale ´prestige´ missioner så fabriksuddannes på gigakaserner ? Det er jo duplikeret Venstre-centraliseringspolitik.
Og ren Orwell´sk doublespeak !
Danskerne er blevet altfor tålsomme, det er tid til noget civil modstand. Start fx med at skrive under her.

Gæst

#124

2013-02-27 16:22

Nedlæggelse af vores værn på Bornholm er på samme måde som i Sønderjylland en dyb krænkelse af vor nationale. stolte og stærke forsvarsvilje, udøvet gennem hundrede af år.

Svend Klausem
Sandvig

Gæst

#125

2013-02-27 16:26

er gjort

Svend Klausen