Ja til ægteskabet - nej til kønsneutrale ægteskaber

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Ja til ægteskabet - nej til kønsneutrale ægteskaber.


Gæst

#1

2012-01-31 14:47

Nej til kønsneutrale ægteskaber. Et ægteskab i bibelsk forstand kan ikke være kønsneutralt, da biblen nedlægger forbud mod sexuelsamværd imellem to mennesker af samme køn

Gæst

#2

2012-01-31 18:03

at jeg er imod vielse af homofile i folkekirken, er ikke nogen hemmelighed. Det har intet med fordømmelse homofile at gøre. Grunden til at jeg er mod forslaget er, at det strider mod Guds eget ord. Ægteskabet er skabt til at være mellem mand og kvinde.

Gæst

#3 Re:

2012-01-31 21:10

#2: -

Denne underskriftsindsamling handler ikke om modstand imod kirkelig vielse - men imod den nye definition af ægteskabet. Altså, at det ikke længere, som naturen ellers lærer os, atdet drejer sig om et forhold mellem en mand og kvinde - men også, at det kan være et forpligtende forhold mellem to af samme køn.

Larsbrp

#4 Ja, lad os for Guds skyld undgå at vise barmhjertighed

2012-01-31 21:18

Ja, det er jo en kendt sag at det ikke er nemt at være i en minoritetsgruppe, hvadenten den består af ludere, toldere, spedalske eller homosexuelle.
Vi bør derfor udvise manglende forståelse for disse gruppers ønsker og behov.
Selvfølgelig skal homosexuelle ikke have de samme rettigheder som vi andre! Vi er jo de rigtige, de korrekte, dem som Gud giver sin velsignelse i ægteskabet.
Homosexuelle har IKKE brug for Guds velsignelse i lighed med os andre. Hvorfor skulle de dog det? De er jo syge og en vederstyggelighed for Guds ansigt.
TAK for jeres indsats mod medmenneskelighed, forståelse, barmhjertighed, accept osv. med homosexuelle.
Det er sådanne ting som Jesus også kæmpede imod.
Vi bør følge Jesu banner og kæmpe mod unaturen! Kæmp mod det onde! Homosexualitet har Satan skabt!
May-Britt Neumann

#5 Tja... lad os da sparke til hinanden i stedet for at vise næstekærlighed:

2012-01-31 21:51

Gud fri og frels os for så selvfede, menneskefjendske holdninger, som der udtrykkes i oplægget til denne underskriftindsamling! Hvad i alverden bilder nogle mennesker sig ind, at dømme andre, hvor der istedet burde være lys, næstekærlighed og tolerance? Er vi tilbage til den sorte middelalder.

Desværre fremkalder sådanne udfald at kirkerne og dens ansatte marginaliseres yderligere på en negativ måde, for i et moderne samfund ønsker de færreste at bidrage til et så nedgørende menneskesyn på folk der har at anderledes udtryk og lever derefter - vel at bemærke UDEN at genere andre eller skabe grimme, stigamtiserende og diskrimerende underskriftindamlinger!

Kan kun støtte Larsbrp's åbenlyst sarkasme lige her - for der er vel intet fornuftmæssigt at stille op her - "mod dumhed kæmper jo selv guderne som bekendt forgæves"

Larsbrp

#6 Re: Re:

2012-01-31 21:56

#3: - Re:

Naturen lærer os at man kan indgå i forpligtende forhold mellem to af samme køn.

Det er en gammel(dags) og forkert opfattelse at homosexualitet ikke forekommer i naturen.

Såmænd.

Så i følge din argumentation burde denne underskriftsindsamling gå ind for det modsatte. Hvis den skulle følge naturen - men det gør den så ikke.

May-Britt Neumann

#7 Iøvrigt:

2012-01-31 22:00

Guds eget ord????

"Du skal elske din næste, som du elsker dig selv" osv.....

Og så er det sådan set et par dage siden, at nogle satte sig ned og nedskrev hvad DE MENTE Gud havde sagt..... måske en mere opdateret Gud ville have ytret sig anderledes tidssvarende... vi lever i 2012 - hvis nogle skulle være i tvivl!
Jan P. Jensen

#8 Re: Iøvrigt:

2012-01-31 22:14

#7: May-Britt Neumann - Iøvrigt: 

 I et demokrati må man have lov til at have en holdning, som et flertal IKKE deler. I følge Grundloven har vi ret til at mene, at et ægteskab er forbeholdt én mand og én kvinde. Et ægteskab har i TUSINDER af år været forbeholdt én mand og én kvinder. Juridisk, Historisk, Samfundsmæssigt, Kulturelt og i sin egenart har ægteskabet været for èn mand og èn kvinde, og homoseksuelle bliver aldrig til ægtefæller, for Ægteskabet er i sin egenart mellem én mand og én kvinde. Men May-Britt du e r jo fri til IKKE at skrive under, så lad dog vær med at ødelægge andres demokratiske ret.

Larsbrp

#9 Re: Re: Iøvrigt:

2012-01-31 22:27

#8: Jan P. Jensen - Re: Iøvrigt:

Kære Jan!

Nu betyder demokrati ikke nødvendigvis at flertallet bør lave love som diskriminerer mindretallet.
Og det er hvad du medvirker til her.

Så nej, det er IKKE din ret at opfordre til bibeholdelsen af diskriminerende love. 
Ligesom det ikke er din ret at opfordre til vold mod udlændinge, jøder etc.
Måske kan man diskutere hvor grænsen går.
Men du sårer mange med din holdning.

Hvordan ville du f.eks. føle det hvis din datter var homosexuel? Og ikke kunne gifte sig med sit livs kærlighed?

Men du har helt ret i at intolerance overfor mennesker der er anderledes har en lang historie bag sig. 
Menneskeheden har også altid ført krig og haft fattige og sultende hos sig - husker du?
Ja, en af de anderledes mennesker blev sågar korsfæstet for et par tusind år siden.

Så i den forstand er din indstilling forståelig.
I historisk forstand vel at mærke. Ikke i evangelisk.

hmmm...?

#10 Re: Ja, lad os for Guds skyld undgå at vise barmhjertighed

2012-01-31 22:28

#4: Larsbrp - Ja, lad os for Guds skyld undgå at vise barmhjertighed

"Vi andre" er bestemt ikke "de rigtige" eller "de korrekte" vi er allesammen syndere! Der er ikke nogen af os der er "rigtig" eller "korrekt". Alle gør forkerte, dårlige og onde ting (det kalder man "synd")... og homoseksualitet er bare en af de ting! I Guds øjne er synd synd, lige meget hvad. Og det står meget klart i bibelen at ægteskab er mellem én mand og én kvinde og at udlevende homoseksualitet er en synd. Kan man stå foran Gud og spørge "Gud, jeg er en røver, vil du velsigne al min røveri?" ja, det kan man måske godt, men Gud velsigner det ikke! Fordi det er synd.

Det her har ikke noget som helst med lighed at gøre. Slet ikke! De skal have de samme rettigheder som alle os andre. Den her lovgivning giver ikke flere rettighedder til de homoseksuelle, men den tager Guds ord i bibelen, og kaster den i skraldespanden. Det her handler om hvad Gud velsigner og ikke velsigner, og han velsigner ikke synd. Vi kan ikke tage Gud og sætte ham ind i en boks. Gud er ikke vores konstruktion, vi er hans. Vi bestemmer ikke hvad han gør.

Der er ikke nogen der har sagt de er "syge" eller der er noget galt med dem... de er mennesker lige som alle andre. Og de begår synd, lige som alle andre. De er uperfekte, lige som alle andre. Gud elsker dem og vil gerne frelse dem, lige som alle os andre. Gud ser ikke anderledes på dem bare fordi de er en del af en minoritetsgruppe, vi er alle lige i Guds øjne.

Jeg vil gerne forstå homoseksuelle, og være gode venner med dem. Det er jeg! Jeg vil gerne vise den kærlighed og barmhjertighed, men jeg kan ikke acceptere synd. Jeg kan ikke sige med god samvitighed at en bestemt synd er faktisk "ok" Jeg kan ikke sige "Selv om Gud siger i bibelen at ægteskab mellem to af samme køn er synd, så er det ok alligevel" Det kan jeg ikke, lige som jeg ikke kan sige "røveri er ok" eller "Mord er ok" Det er det bare ikke! Og det bliver det aldrig!

Vi bør følge Jesu lære om kærlighed. Vi bør støtte og opmuntre hinanden, lige som Jesus siger vi skal. Jesus viser flere gange i bibelen at Guds lov er noget af det vigtigste, og at vi bør følge den.

Vi kæmper ikke for at give de homuseksuelle færre rettigheder, det er overhovedet ikke det, det handler om. Vi kæmper for at Guds ord bevares som kirkens grundlag.

Magnus Nørgaard Sørensen
Underskriftindsamleren

#11 Underskriftindsamlingen handler ikke om kirkelige vielser

2012-01-31 22:38

Jeg vil blot lige minde om, at dette ikke er en underskriftindsamling mod kirkelige vielser. Det er heller ikke en underskriftindsamling mod at give homoseksuelle par de samme økonomiske rettigheder som ægtefolk. Der sker slet ikke nogen ændring på det område med lovændringen.

Det er en underskriftindsamling mod at ændre definitionen på ægteskabet, sådan som dette altid er blevet forstået og som det blev forstået, da Verdenserklæringen om Menneskerettigheder blev udarbejdet, som bygger på tanken om naturlige rettigheder og pligter.
May-Britt Neumann

#12 Re: Re: Iøvrigt:

2012-01-31 22:44

#8: Jan P. Jensen - Re: Iøvrigt:

Jan P. Jensen:

Du har som jeg og alle andre din demokratiske ret til at lufte dine meninger - uanset hvor ekstremt nedgørende andre måtte finde dem UT inkl. . Såvel som jeg benytter min demokratiske ret til at indvende og lufte mine meninger - også her. Og mine meninger står jeg ved - og jeg vil til enhver tid kæmpe med næb og klør for så diskriminerende ting som der luftes her. Jeg elsker mennesker - og deres mangfoldighed. Og ikke mindst retten til tro, kærlighed og frihed.

May-Britt Neumann

#13 Re: Underskriftindsamlingen handler ikke om kirkelige vielser

2012-01-31 22:46

#11: Magnus Nørgaard Sørensen - Underskriftindsamlingen handler ikke om kirkelige vielser

"tanken om naturlige rettigheder og pligter." ... Som er udfærdiget af nogle der mener sig ophøjede til at dømme/fordømme andre levende medmennesker? Lavt!

Larsbrp

#14 Re: Re: Ja, lad os for Guds skyld undgå at vise barmhjertighed

2012-01-31 22:46

#10: hmmm...? - Re: Ja, lad os for Guds skyld undgå at vise barmhjertighed

Tak for dit svar.

Nu taler Gud ikke i bibelen. Bibelen er som bekendt skrevet af mennesker. Så jeg kan desværre ikke forholde mig til din tekst.
Men din holdning - at Gud taler i bibelen - deles for øvrigt også af Mohammed, der mente at Gud talte gennem ham. En af hans tjenere kommenterede en gang Mohammeds tekster, - som Mohammed derefter ændrede. Det rokkede vist nok ved tjenerens opfattelse af det guddommelige ord. Men det rokkede ikke ved de fundamentalistisk troendes tro.

Med en i øvrigt absolut venlig hilsen!

Magnus Nørgaard Sørensen
Underskriftindsamleren

#15 Underskriftindsamlingen dømmer ingen

2012-01-31 22:55

Mayb-Britt - underskriftindsamlingen handler ikke om at dømme nogen. Det er dig, der dømmer motiverne hos dem, der skriver under. Underskriftindsamlingen handler om, at definitionen på et ægteskab ændres, når det bliver gjort kønsneutralt.
May-Britt Neumann

#16 Re: Underskriftindsamlingen dømmer ingen

2012-01-31 22:57

#15: Magnus Nørgaard Sørensen - Underskriftindsamlingen dømmer ingen

Jeg er ikke enig! Det handler om oldgammelt umoderne menneskesyn!

Magnus Nørgaard Sørensen
Underskriftindsamleren

#17 Re: Re: Underskriftindsamlingen dømmer ingen

2012-01-31 23:09


Gæst

#18 Re: Re: Re: Underskriftindsamlingen dømmer ingen

2012-01-31 23:11

May-Britt Neumann

#19 Så længe.....

2012-01-31 23:16

Der er kirkefolk der dogmatiserer på sådan en undergravende måde - så længe vil kirkerne miste tilhængere og virke. Vær dog åbne, næstekærlige og tolerante - og lev i den verden der er aktuel og omkring os alle. Hjælp medmennesker istedet for at sparke til hældende læs - SÅ vil der blive mening, og det kærlige budskab vil komme ud overalt!
May-Britt Neumann

#20 Og som min kloge yngste siger:

2012-01-31 23:21

Biblen er iøvrigt en MENNESKELIG fortolkning af Guds Ord - derfor kun MENNESKELIG og dermed fejlbarlig....
Jacob

#21 Guds ord og tidens tegn

2012-02-01 00:06

Homovielse skiller jo tydeligt vandene. Skal man lægge sig i kølvandet på tidens tegn (og her må man jo sige at Gay Pride etc. har givet den gas, og har formået at stille en potent dagsorden), eller er der nogle grundlæggende spilleregler, som er nedlagt i vor natur af Skaberen?Underforstået, lever vi i overensstemmelse med disse går det os godt - lever vi i modstrid, tja så går det ikke så godt.
På træet skal man som bekendt kende frugterne! Og det vi i europæiske sammenhæng indtil videre har fået ud af det hele, er faldende børnetal og en europæisk økonomi som skranter. Man kan jo skyde skylden på vore ledere, men et eller andet sted handler det jo om hvordan vi hver især er overbevist om, hvordan livet retteligt leves. Der findes kirkesamfund som udtaler sig autoritativt om homovielser, og her må de troende rette ind - eller forlade butikken. Dem som forsøger at tolke tidens tegn, og leve derefter, må spørge sig selv homovielser er et godt signal i en tid som kræver offer, arbejde og børn. Ellers er der måske ikke en dag i morgen.
May-Britt Neumann

#22 Re: Guds ord og tidens tegn

2012-02-01 00:23

#21: Jacob - Guds ord og tidens tegn

Jacob:

 

Er det du insinuerer egentligt at børnetallet er faldende i EU pga homovielser?

I så fald kunne du jo passende undersøge andre sammenhænge som familie-/børnefjendske politikker etc? Og så er vi ude i en politisk diskussion, som meget passende også kunne høre ind her, hvis nogle er ude i at forveksle religion og diskurs...selvom disse da bestemt også er sammenhængende.... men vi kunne da prøve at analysere? læser gerne saglig argumentation :-)


Gæst

#23 Re: Re: Guds ord og tidens tegn

2012-02-01 00:34

#22: May-Britt Neumann - Re: Guds ord og tidens tegn 

 Spørgsmålet jeg stiller er: Har vi i Europa fat i den lange ende?  I dette perspektiv ser jeg også - men ikke udelukkende - homovielser.  Den dagsorden vi kører i Europa er 'fordi jeg har fortjent' det (L'Oreal style).  Men er det sådan vi overlever?

Jan P. Jensen

#24 Re: Og som min kloge yngste siger:

2012-02-01 00:35

#20: May-Britt Neumann - Og som min kloge yngste siger: 

 Dér har vi nok forskellen på troende kristne og ikke-troende i dagens Danmark. Nemlig spørgsmålet om Bibelens autoritet og ufejlbarlighed. En troende kristen anser Bibelen for Guds levende Ord til mennesker, Guds levende Ord som viser den levende Guds vilje for os mennesker til ALLE tider. Om Bibelen hedder det i 2. Thimotheus Brev Kap. 3 vers 16. Hvert skrift er indblæst af Gud og gavnligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, til at optugte i retfærdighed. (i følge 1948-oversættelsen) Jesus selv siger:De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv". Joh. Ev Kap. 6. vers 63 (ifølge 1992-oversættelsen.  Om det gamle testamente siger Jesus selv: Skriften kan ikke rokkes". Joh. ev. 10.35. Med de mennesker, som har skrevet Bibelen har Guds Helligånd virket med, så det der står skrevet, taler til os med Guds egen myndighed. Det profterne f.eks Esajas i Det Gamle Testamente talte fik de jo direkte fra Gud og de talte Guds direkte ord til folk.

May-Britt Neumann

#25 Re: Re: Re: Guds ord og tidens tegn

2012-02-01 00:50

#23: - Re: Re: Guds ord og tidens tegn

Det synes jeg er helt urelevant her? Hvor vil du hen med præcis den sammenligning?