Drop flytningen af jagt- og skovbrugsmuseet

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Drop flytningen af jagt- og skovbrugsmuseet.


Gæst

#401

2015-10-13 10:40

Der er flere gode grunde. Min vigtigste er at beliggenheden i bygningerne og lokalområdet er værdifuldt traditionsbærende. Det bør ikke gå tabt, som det vil ved bortflytning.
Desuden er museet tæt knyttet til det nye verdensarvsområde, der så sandelig har brug for fortsat god, højt faglig og tæt engagement. Det er dårlig strategi at slå det i stykker.

Gæst

#402

2015-10-13 14:50

Museet er centrum for Danmarks nyeste verdensarv, Parforcejagtlandskaberne og skovene i Nordsjælland. Den betydningsfulde anerkendelse kan blive taget fra os igen, såfremt vi ved at nedlægge verdensarvens centrum. Det er som at ville flytte Jellingehøjene hertil, fordi Gorm var jo hele Danmarks konge og ikke blot Jyllands..
Det skaber ikke vækst, men gør ubodelig skade. Tilmed koster det penge, og dem har vi jo åbenbart ikke nok af, så det er også dumt og ulogisk.

Man forringer også den forskning på området, som i dag foregår mellem KU, Aboretet i Hørsholm.og Museet. Trods al kommunikations-teknologi betyder nærhed og person til person stadig meget.

Endelig er det ondt overfor museets ildsjæle, som i årevis har kæmpet for at få godkendt denne verdensarv, som nu kan blive ødelagt.

Gæst

#403

2015-10-13 14:54

Det moderne skovbrug startede i Folehaveskoven. Arboretet tæt på. Nordsjælland var kongernes jagtområde. Desuden er parforcejagten i Gribskov nu på UNESCOs liste. Så ser er stor historisk sammenhæng. O Forøvrigt er planen at flytte statslige arbejdspladser væk fra København. Hørsholm er ikke en del af København! Hvorfor bruge så mange penge på flytning af et museum.... Og kun ganske få ansatte flytter med. Alle offentlige institutioner skal spare,men ikke her...når det gælder fysisk flygtning. Så kan besvarelser komme bagefter . Der mangler gode argumenter, bortset fra nogle borgmestre udenfor København. G. Zachariassen.


Gæst

#404

2015-10-13 16:38

Tåbelig idé fra regeringen

Gæst

#405

2015-10-13 17:56

Museet har særlig tilknytning til de nordsjællandske skove

Gæst

#406

2015-10-13 19:40

Jeg skriver under på at bevare Jagt-og Skovbrugsmuseet i Hørsholm fordi, hvem andre kan anvende lokalerne lige så relevant.
Hanne Bødtger

Gæst

#407

2015-10-13 19:44

Jeg har svært ved at se logikken i at flytte en velfungerende institution, det vil tage mange år og koste mange penge at opnå et niveau som i dag.
Venlig hilsen Jørn Kold

Gæst

#408

2015-10-13 20:07

fordi jeg mener at museet hører til her. Der vil ikke komme nær så mange besøgende når det ligger i Jylland. De har så meget natur at gå rundt i, at de ikke behøver et museum

Gæst

#409

2015-10-14 08:22

Jagt- og Skovbrugsmuseet ligger ikke "i København" men i det område, hvor især kongelig jagt er foregået i århundreder med betydning for danmarkshistorien - et område, der just er blevet optaget på Unescos kulturelle verdensarvliste! Hvad er mere naturligt end at have et museum, der beskriver områdets historie midt i det område?. Selvfølgelig er museet lagt der, og selvfølgelig skal det ligge der! Det er både et danmarkhistorisk og lokalhistorisk museum. Ville man flytte Københavns bymuseum til Hjørring måske? Dertil kommer den enorme udbygning af museet og dets betydning gennem de seneste årtier til glæde for bla. skoler og institutioner - det er ikke et lille lokalt museum men et regionalt kraftcenter - er det godt for sammenbindingen af landet, at sjællandske børn og andre borgere nu SKAL til Jylland for at lære noget om jagt- og skovbrug? Desuden - og det synes jeg ikke er betydningsløst - har museets café udviklet sig til et lokalt OG regionalt kulturelt spillested og samlingssted. Ligesom f.eks. Louisianas koncertsal. Det hele hænger sammen - det er ikke "bare" at flytte 13 arbejdspladser men at fjerne et vitalt organ for en region, bygget op af ildsjæle både lønnede og frivillige gennem mange mange år. Der vil være et kæmpesår og et kulturelt tab at fjerne det - det vil nemlig ikke være en flytning, for museets integrering med regionen og naturlige plads i det, det er museum for, flyttes ikke med. Ødelæg ikke dette vigtige kulturcenter! Erik Hildebrandt-Nielsen

Gæst

#410

2015-10-14 08:23

Museet er i HØJ grad knyttet til de nordsjællandske skove
Erik H-N

#411 Re:

2015-10-14 08:30

#408: -  

Dette må ikke blive en krig mellem Jylland og Sjælland - jyderne fortjener absolut gode museer også på naturområdet. Med en af de samme begrundelser for at bevare Jagt- og Skovbrugsmuseet, nemlig at museet ligger i det jagt- og naturområde, det er museum for og beskriver den historie lokalt, regionalt og nationalt. Udbyg gerne Gl. Estrup eller lav nye museer andre steder i Jylland eller andre dele af landet - men at flytte Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum er ikke, som i min kommentar, bare at flytte noget til en anden beliggenhed - det er at fjerne og ødelægge noget. Det ville blive noget andet, og alt det, som er bygget op her, kommer ikke igen andre steder. Kun nogle udstillede genstande måske. Ellers er det at fjerne og ødelægge noget. Det siger sig selv, at hvis man vil udvide et eksisterende museum eller bygge et nyt museum op i en anden region, må det blive på andre premisser. Især et museum med så stor integrerethed i det historie- og naturområde, det beskriver/ er museum for. Mvh. Erik H-N.


Gæst

#412

2015-10-14 13:18

Fordi det er noget pjat at foretage den slags udflytninger!

Gæst

#413

2015-10-14 17:08

Det er jo hul i hovedet at flytte udstilling til gl. Estrup. Både med hensyn til museet gode nuværende placering og med den forventede gevinst ved at flytte

Gæst

#414

2015-10-15 04:07

Det er både grotesk og formålsløst at flytte museet som bidrager i Nordsjællland som et særdeles velfungerende, oplysende og levende Museeum, brug flytte midlerne istedet til Djurs kommune der kan bidrage til iværk-sætterne, og starte nye jobs på Djurs

Gæst

#415

2015-10-15 06:15

Jeg vil gerne støtte og værne om det eksisterende kulturhistoriske liv lokalt i byen. Jeg selv og familie samt mange andre heriblandt institutioner, benytter stedet og dets arrangementer. Udover at dette kulturelle omdrejningspunkt vil være vanskeligt at erstatte tvivler jeg på at udgifterne med at flytte stedet står mål med besparelsen og tabet af arbejdspladserne lokalt.

Gæst

#416

2015-10-15 10:16

Jagt- og skovbrugsmuseet i Hørsholm knytter sig i høj grad til egnen og HIrsholm Slot og man flytter vel ikke et 'egnsmuseum' fra den egn museet er tilknyttet.

Gæst

#417

2015-10-15 11:11

Fordi det er vanvid åndsvagt at ødelægge noget der fungere så godt her hos os.

Gæst

#418

2015-10-15 12:43

Jagt- & Skovbrugsmuseet er en ligeså integreret del af Hørsholm som Kronborg er af Helsingør. Derfor giver det ingen mening at flytte det.

Gæst

#419

2015-10-15 15:47

Museets direktør Jette Baagøe er min søster og vi har fulgt museet i alle de år hun har været det. Flytningen er absurd og ude af proportioner - især set i lyset af UNESCO verdensarvs projektet endelig er landet.

Gæst

#420

2015-10-16 11:25

Ja, men det er jo helt hul i hovedet! Man kan kun tro, at øvelsen går ud på at støtte det lidt skrantende Landbrugsmuseum på Djursland. Helt bortset fra, at selve flytningen koster enorme beløb - som museerne jo selv skal betale det meste af selv.
Nej - forslaget er lige så lidt liberalt som genialt. Var det ikke så alvorligt kunne V jo risikere at blive grint ud af folketinget!

Gæst

#421

2015-10-16 13:02

Jagt- og skobrugsmuseet er usædvanlig unikt og stærkt tilknyttet Nordsjællands specielle kongelige udvikling af jagten, og har siden været med til at bevare de mange og specielle områder og faciliteter, skove og landskaber. Det giver simpelthen ikke nogen mening at flytte dette da det er så lokalt tilknyttet. Dette er så dumt og meningsløst, netop dette sted er så lokalt tilknyttet, og har sin helt specielle identitet og funktion.

Gæst

#422

2015-10-16 15:24

Undgå et stort tab - bevar museet i de historiske bygninger i Hørsholm og i den historiske egn.
En bevaring her vil være til fortsat gavn, glæde og inspiration for museets store netværk: skovbrug, institutioner, foreninger, skoler og enkeltpersoner.
Lad så museet bruge : "flyttepengene", sin store viden, sit smittende engagement og materiale fra sine righoldige magasiner på opbygning af en afdeling på Gl. Estrup landbrugsmuseum.
Aa. Marcus Pedersen

Gæst

#423

2015-10-16 17:55

Museet ligger smukt i de gamle bygninger, og der findes ikke andre museer i kommunen, derfor er det vigtigt at beholde det.

Gæst

#424

2015-10-16 20:55

Der kan muligvis være god mening i at flytte statslige styrelser og lignende institutioner til andre steder i landet, men at flytte museer, som publikum har adgang til, er noget ganske andet. "Kulturmord", kunne man kalde det. I dette tilfælde drejer det sig endda kun om nogle få stillinger; til gengæld bliver udgifterne til flytningen store. - Set i forlængelse den store ståhej omkring parforce-jagtlandskaberne i Nordsjælland og UNESCO's verdensarvsliste virker beslutningen om at flytte Jagt- og Skovbrugsmuseet til Djursland nærmest som en dårlig spøg.

Gæst

#425

2015-10-17 09:41

Jagt- og Skovbrugsmuseet hører hjemme i Hørsholm og ikke på en bondegård i Jylland.
Generelt bør statslige arbejdspladser ikke flyttes til Jylland - men omvendt, da folk generelt ønsker at bo i København og Nordsjælland.