Mest populære underskriftsindsamlinger de sidste 7 dage

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Fastholdelse af Ditte sundhedsplejerske på småbørnsområdet

Der er ikke været megen stabilitet indenfor sundhedsplejen i Låsby i en længere periode. Flere familier har stiftet bekendtskab med flere forskellige sundhedsplejersker igennem en enkelt barsel. Der har været en generel frustration og fortvivelse hos småbørnsfamilierne over denne mangel på fastholdelse og struktur. For ca. et år siden blev Ditte ansat til at varetage området. Ditte har ikke bare givet stabilitet, men skaber også nogle ramme for både forældre og børn, som mange nok har savnet ige

Oprettet: 2021-10-21 Statistik

Natbusser i Silkeborg

Vil du også gerne have natbusser i Silkeborg, og dermed sikre din, dine børns eller andre familiemdlemmers sikkerhed? Så støt os med din underskrift! Vi er 3 drenge fra Silkeborg Gymnasium, som alle brænder for et sikre og bedre ungdomsliv i Silkeborg. Derfor vil vi gerne gøre det mere optimalt for unge at gå i byen i Silkeborg. Mange af byens unge bor udenfor midtbyen, som gør det besværligt at komme både ind i byen, men også hjem fra byen. Vi vil derfor gerne have indført natbusser i Silkeborg

Oprettet: 2021-09-30 Statistik

Lysreguleret fodgængerovergang ved Hekla Park

Mange hundredvis at børn, unge og voksne skal i løbet af ugen krydse artillerivej ud for Hekla Park. Der har været ulykker med både børn og voksne som bløde trafikanter er blevet ramt. Yderligt så sker det med jævne mellem rum at der er uheld mellem biler lige på det sted. Vi må for alt i verden reagere inden det går virkelig galt. I forvejen bliver der kørt alt for stærkt på den strækning og et Lysreguleret fodgængerovergang ved Hekla Park vil sikre børn unge og voksne når de skal krydse vejen.

Oprettet: 2021-10-19 Statistik

Støt forslaget om en havnepark i Aarhus C - giv den din underskrift!

Forslaget har per. 1. august 20212344 underskrifterVil du også hjælpe vore politikere med at udvikle byen, så den bliver så god at bo i som overhovedet muligt, kan du gøre det ved at give forslaget om havneparken din underskrift!Visionen om Aarhus Havnepark er støttet af Fællesrådet for Aarhus Ø og de bynære havnearealer. Læs             Fællesrådet: Lad os få en park på Pier 3 Se mere på Facebooksiden: Aarhus Havne- og Strandpark

Oprettet: 2017-09-25 Statistik

ØJEBÆ NEJ TAK! - Bevar kulturarven på Bornholm

Manglende bopælspligt er gift for kulturarven på Bornholm.I det lille fiskerleje Listed lidt uden for Svaneke, blev bopælspligten ophævet af Bornholms Regionskommune i 2013.Det har med hjælp fra BRK´s tvivlsomme skøn af byggetilladelser, resulteret i opførelsen af flere store sorte sommerhuse i den gamle bydel. 8 m høje sorte sommerhuse hører IKKE hjemme midt i gamle bevaringsværdige bymiljøerSkriv under her hvis du er enig, og deltag i lodtrækningen om 6 ruller bevarende lokalplaner https://ø

Oprettet: 2021-10-16 Statistik

Ged i Vester Såby

Vedrørende Signe Kyed Borchs retmæssige ønske angående en vedholdende, forstående og hjælpsom familiemedlem - en ged. Geden er et dyr med healende kræfter mod individets indre drifter, samt behov viser samtlige studier. Derfor er kravet indlysende, at geden skal komme til Vester Såby. Støt dette åbenlyse gode forslag ved en underskrift!

Oprettet: 2021-10-15 Statistik

Prioriter cykelstier mellem Slagslunde-Stenløse og Slagslunde-Slangerup

Kom nu Egedal Kommune! Det gælder blandt andet sikkerheden for vores børn!Vi føler dagligt, at vi er ved at blive kørt ned - op til flere gange - når vi afleverer børn i institution, eller når vi kører til gymnasiet i Stenløse. Det har vi i øvrigt gjort i snart 20 år, men trafikken, og dermed faren på vejene fra Slagslunde, er blevet større. I slår jer op som både familie og cykelkommune - vis nu jeres værd.Uddybning som følger:Budgetforliget 2021-2024 for Egedal kommune er netop indgået. Men en

Oprettet: 2020-10-03 Statistik

Løslad Selahattin Demirtas nu!

Løslad Selahattin Demirtas nu! Erdogan-regimets undertrykkelse af den demokratiske opposition fortsætter. Det mest synlige udtryk for dette er den årelange fængsling af den tidligere medformand for det demokratiske oppositionsparti, HDP, som har siddet fængslet siden 2016. Ved det seneste præsidentvalg i juni 2018 stillede Selahattin Demirtas op, men måtte føre sin valgkamp fra en fængselscelle. Trods indespærringen og tegn på valgsnyd fik han over 4 millioner stemmer ved valget og var den kandi

Oprettet: 2021-09-27 Statistik

Genetablering af Ingstrup Sø

Kære alle, Jeg har lavet en fysisk underskriftsindsamling i lokalområdet omkring Ingstrup Sø, til fordel for at få denne sø genetableret (se nederst i beskeden). Hele formålet med at genetablere søen er at øge biodiversiteten, reducere CO2 udslippet og få denne naturperle tilbage. Den fysiske underskriftsindsamlingen var lavet for at lodde stemningen og vække lokale ildsjæle. Der blev en særdeles stor tilslutning til en genetablering. Derfor laver vi denne digitale underskriftsindsamling som kan

Oprettet: 2021-09-03 Statistik

Viby J imod støjforurening!

I Viby J er vi mange borgere, der oplever en stigende støjforurening, hvor vi bor. Og både støjen og støjforureningen er faktisk meget værre, end man som udgangspunkt skulle tro. Støjforurening er med til at udvikle depression, stress, forhøjet blodtryk og faktisk også hjertekarsygdomme. Det er en væsentlig forringelse af ens livskvalitet at bo i støj og larm.  Heldigvis ser der ud til at være håb forude for Viby, og det vil vi kæmpe for. I den nye plan for Danmarks infrastruktur er der afsat

Oprettet: 2021-08-12 Statistik