Mest populære underskriftsindsamlinger de sidste 7 dage

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar Egernvej Anlægget på Frederiksberg som et grønt åndehul til glæde for børn, unge og ældre

Vi ønsker, at Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune beslutter, at parkarealerne, de smukke træer og bøgehække bevares til fri leg og rekreation. Lav en ny naturlegeplads på samme størrelse som den nuværende til de mindste børn, så den passer ind til kvarterets grønne åndehul. Begge dele vil være til gavn for alle områdets beboere - børn, unge og ældre. Vi ønsker ikke kunstgræs, beton/granit og dybe vandhuller (den ene park mellem Vagtelvej og Solsortvej bliver 1,6 meter dyb, og den anden p

Oprettet: 2022-09-13 Statistik

UNDERSKRIFT INDSAMLING: NEJ TIL 42 METER HØJ GITTER-ANTENNEMAST PÅ SANDET

UNDERSKRIFT INDSAMLING MOD 42 METER HØJ GITTER-ANTENNEMAST PÅ SANDET   Dette vil medfører : Stort fald i værdi af vores huse og grund. Hvis du overhovedet kan sælge huset. Undersøgelser viser at det påvirker grundejere 200 meter fra masten.  Støjgener i form af hyletoner fra tårn, og brummen fra tilhørende tekniske huse. Visuelt ødelæggende for vores naturskønne område. Kondens vil medføre isning og nedfald af is, tæt på vej og grunde, mennesker og biler. Da sandet allerede har fået gravet fib

Oprettet: 2022-07-09 Statistik

Stop minkavl i Danmark

Opdatering: 24-02-2021 Med Covid-19 og truslen fra nye mutationer blev der igangsat en aflivningsprocess, som kostede op mod ca. 17 mio. dyr livet. Disse dyr er nu aflivet, men nye kræfter (Danske Mink) forsøger at genetablere dette såkaldte erhverv igen med Louise Simonsen i spidsen. Denne underskriftsindsamling har ét formål, og det er at igangsætte en permanent afvikling af minkavl i Danmark, da pelsavl dels strider mod basal etik, og dels fastholder dyrene i en kummerlig eksistens. Det kan i

Oprettet: 2020-10-14 Statistik

Bevar kantinen på Vadgård Skole

Vi ønsker at bevare det nuværende kantinetilbud og personale på Vadgård skole.  

Oprettet: 2022-08-15 Statistik

Bevar busrute 351 Grenå - Ebeltoft

Vi riskerer at miste busrute 351 Grenå-Ebeltoft pr. Juni 23. Altså inden vores børn skal i næste klassetrin eller starte i uddannelsestilbud. At droppe ruten vil være en katastrofe og vi bliver nødt til som borgere at være meget tydelige på, at ruten er en nødvendighed både som tryghed og rent praktisk for mange af os et absolut must for at vores børn kan deltage i undervisningen, hvor de gerne vil deltage. skriv under og del underskriftsindsamlingen. Husk at alle kan skrive høringssvar til budg

Oprettet: 2022-09-13 Statistik

Nej til støjende forlystelser i Lynge Grusgrav

Denne underskriftindsamling har til formål at bremse Rasmussen Event’s planer om at anlægge ”Danmarks længste svævebane” og et ”wakeboard-anlæg i verdensklasse” i Lynge Grusgrav. Som naboer til og/eller brugere af grusgraven frygter vi, at den store publikumstilstrømning vil medføre støj, svineri og store trafikale problemer. Derudover kan det ikke undgå at få negative konsekvenser for plante- og dyrelivet i grusgraven. Vi opfordrer nu Allerød Kommune til at træde i karakter og lægge handling ba

Oprettet: 2022-07-11 Statistik

BevarTårnborgSkole

Tårnborg Skole er desværre blevet en del af en kold besparelsesplan af Slagelse Kommune! Tårnborg Skole som huser ca. 150 børn fra 0-9 klasse, får revet deres trygge rammer væk, da Slagelse Kommune har stemplet Tårnborg Skole som lukningstruet. Tårnborg Skole ønsker IKKE at være en del af Slagelse Kommune "sparekniv" som går ud på, at lukke Tårnborg Skole og flytte børn hen på de i forvejen pressede skoler med høje elevtal, og flersporet klasser.  HJÆLP med at bevare Tårnborg Skoles velfungerend

Oprettet: 2022-09-07 Statistik

BEVAR VORDINGBORG KOMMUNES MINDRE SKOLER

BEVAR VORDINGBORG KOMMUNES MINDRE SKOLER Stor skoleplan kan tvinge 576 elever til at flytte skole.  Lukning af Vordingborg Kommune mindre skoler Ifølge rapporten lægger man op til tre scenarier. Scenarie et er lukning af tre skoler: Bårse, Mern og Fanefjord skole. I scenarie to lukkes - udover de tre førnævnte - også Hjertebjerg og Ørslev Skole. I scenarie tre lukkes de fem skoler plus Marienberg, Kastrup og Nyråd. Færre og større skoler Vordingborg Kommune har to store udfordringer på skoleom

Oprettet: 2022-09-23 Statistik

Cykelsti Astrup-Terndrup-Tisted

Vi er en gruppe borgere i Tisted der er gået sammen for at udarbejde et forslag til Mariagerfjord kommune omkring anlæggelsen af en ny cykelsti fra Astrup til Terndrup og fra Terndrupvej til Tistedvej 7, 9510 Arden.   Grunden til at vi nu er gået sammen omkring forslaget er, at der er ved at blive anlagt en ny grusgrav på Tistedvej (det blå markerede felt). Det røde felt er med i kommunens Råstofplan 2020 og på sigt vil graveområdet derfor muligvis udvides yderligere.  Ud fra nuværende godkendt

Oprettet: 2022-09-21 Statistik

Nej til nyt jorddeponi på Esromgaard - september 2022

Undertegnede meddeler hermed Gribskov Kommune:Jeg siger nej til et nyt jorddeponi på Esrumgård – sagsnr: 01.03.03-G01-20Jeg ønsker ikke den massive forandring og ødelæggelse af vores særligt beskyttede og bevaringsværdige natur og landskab, herunder risiko for forurening af fremtidens drikkevand – Alnarpsand resevoiret - som et jorddeponi vil medføre.Helle Schultz, Ålykkevej 2, EsrumLiselotte Næsborg Mehlsen, Klostergade 3, Esrum

Oprettet: 2022-09-27 Statistik