Mest populære underskriftsindsamlinger i 2017 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Mistillid forældrevalgte skolebestyrelse Holmegaardskolen

Som flere af jer har kommenteret i underskrift indsamlingen "Bevar Hans Stokholm på Holmegaardskolen", så finder vi ikke længere tillid til den forældrevalgte Skolebestyrelse og opfordrer hermed den forældrevalgte skolebestyrelse til at gå af. Vi samler derfor endnu engang underskrifter ind  Husk at bekræfte den email I får tilsendt 

Oprettet: 2017-01-10 Statistik

Drop forslag om områdeledelse

Ved du, at Ringsted Kommune netop nu overvejer at indføre områdeledelse for skoler, børnehaver, vuggestuer og dagplejere? Områdeledelse betyder, at vi ikke fremover vil have selvstændige institutioner med eget budget og egen selvbestemmelse. Beslutninger, som påvirker vores børns hverdag, vil fremover blive truffet langt væk fra børnene af en områdeleder, som ikke har sin daglige gang blandt børn og pædagoger. Det er et dårligt forslag. Derfor siger forældrebestyrelser, daginstitutionsledere og

Oprettet: 2016-10-19 Statistik

Løgten/Skødstrup mod TDCs mobilmast

Følgende personer indgiver hermed klage over den byggetilladelse, der er udstedt af Aarhus Kommune til TDC vedrørende opførelse af en 36 meter høj gittermast i beboelseskvarter på adressen Elmely 4, 8541 Skødstrup.

Oprettet: 2017-08-30 Statistik

Tilskud til pasning af eget barn i Aalborg kommune

Aalborg kommune giver ikke støtte til pasning af eget barn i eget hjem. Kommunen betaler 75% af udgifterne til dagpleje, vuggestue, børnehave og private børnepassere, men der gives ingen hjælp til det stigende antal forældre som ønsker at passe deres børn i eget hjem. Tilskuddet gives i andre kommuner, men det har endnu ikke fundet vej til Aalborg kommune. Det skal vi have lavet om på. Skriv under hvis du ønsker at der også skal være tilskud til pasning af eget barn i Aalborg kommune.

Oprettet: 2015-09-26 Statistik

Markedet skal fa'me ikke bestemme hvordan vores kroppe skal se ud

Føler du dig også provokeret af den skamløse markedsføring i det offentlige rum? Så kan du hjælpe med at udbrede kampagnen; ved at give din underskrift her. Formålet er at modarbejde promovering af skønhedsidealer og kropsstereotyper i vores alle sammens offentlige rum. Mere specifikt er vores kritik rettet mod Nygart Privathospitals reklamer for nye bryster, der har kørt på busserne i en årrække i det meste af landet. Reklamerne er med til at manifestere skønhedsidealer, der i forvejen stortriv

Oprettet: 2017-05-13 Statistik

Officiel anerkendelse af Anders Matthesens Triangel

Jeg støtter Anders Matthesen i at han skal have en plads opkaldt efter sig på Frederiksberg.  Han har i de sidste par dage snakket om at den lille triangel ved fodgængerfeltet overfor Frederiksberg rådhus er blevet navngivet efter ham. Desværre er hans forsøg på at få gjort det officielt med skilt og fine refleksbrikker blevet slået ned på tarvelig vis. Man har i nattens mulm og mørke fjernet det der var sat op, og sågar slettet det han havde skrevet med kridt. Jeg vil derfor med denne underskri

Oprettet: 2017-09-01 Statistik

Bevar Karlslunde Strandvej

Nej til 10,5 meter høje bygninger og hoteller, restauranter og detailbutikker som naboer i det gamle sommerhusområde.   Greve Kommune har med sit Lokalplansforslag 13.47 lagt op til markante ændringer af Karlslunde Strandvej: 1.       Tilladelse til at opføre ejendomme i op til 10,5 meters højde. Der tages udgangspunkt i højde for Strandvejen, hvilket for nogle naboer og ejere af 2. række grunde til Strandvejen, vil betyde en reel højde på 12,5 meter, da mange af disse grunde ligger 1-2 meter la

Oprettet: 2017-10-13 Statistik

Gør Vestre Bygade og Præstefælledvej til en sikker cykel- og skolevej

    Vi er flere familier der dagligt færdes på Præstefælledvej eller har børn, der går på Pilegårdsskolen.  På Pilegårdskolen går der 1108 elever og en del af dem bor nord for Løjtegårdsvej. Vi mener, at der også bør være en sikker skolevej for børnene der bor i dette område. Børnenes skolevej går af Vestre Bygade og Præstefælledvej, over krydset ved Løjtegårdsvej og derefter til højre af Ole Klokkersvej. Mellem klokken 7.30 - 8.00 er der vældig meget trafik på denne strækning. Der er mange, de

Oprettet: 2017-09-07 Statistik

Kig på fleksjobreformen nu !!!

HVIS DU SKRIVER UNDER - SÅ HUSK AT TJEK DIN MAIL OG BEKRÆFT DIN UNDERSKRIFT.Hej Hr. Troels Lund Poulsen.Nu må det være på tide at der bliver kigget på lovgivningen omkring fleksjob.Der bliver gjort så meget ud, af at man som fleksjobber, skal være ligestillet med almindelige lønmodtagere, trods udfordringer enten fysisk eller psykisk – og 1000 tak for det !!Jeg ønsker at blive betragtet som et ligeligt menneske trods svækket heldbred der gør, at jeg ikke er i stand til at varetage et 37 timers j

Oprettet: 2017-01-30 Statistik

Indsamling imod afskedigelsen af vicerektor Louise Holte på AGHF

På vegne af os tidligere elever på Albertslund Gymnasium og HF, elever på det tidligere Kongsholm Gymnasium og HF: dette er en opfordring til ledelsen for NEXT til at genoverveje fyringen af vicerektor Louise Holte. Kære NEXT, som administration for landets største udbyder af uddannelse skulle man tro, at I har en forståelse for netop konceptet uddannelse. Eller rettere bestemt, alsidigheden af konceptet uddannelse. For hvor I tilsyneladende mener, at Louise Holtes arbejde som vicerektor kan g

Oprettet: 2017-12-06 Statistik

Fjern gensidig forsørgerpligt for alle

Prøver at skaffe 50000 underskrifter på at få fjernet gensidig forsørgerpligt for alle det er noget der vil hjælpe rigtig mange på pension/førtidspension gifte og ikke gift så vi kan jo se om vi kan gøre en forskel ved at underskrive her 

Oprettet: 2015-12-17 Statistik

En troværdig beskrivelse af Yari religion og Yarsan.

Udlændingestyrelsen  Ryesgade 53 2100 København Ø Att. Anders Dorph, Vicedirektør, Center for Asyl   Vi vil hermed give Yari trossamfund i Danmark fuldmagt til at repræsentere vores sag hos Udlændingestyrelsen. Yari trossamfund i Danmark har udarbejdet en rapport (Introduktion til Yari religion) om Yari-religion og Yarsan folk. Vi beder Udlændingestyrelsen og Landedokumentation om at anvende denne rapport som baggrundsmateriale i forbindelse med behandlingen af Yarsani asylsager.  Til sids

Oprettet: 2017-04-15 Statistik

Opråb af Lærke Reddersen

     O P R Å B Af Lærke Reddersen På baggrund af en Facebook-gruppe der blev startet i efteråret 2017, og efter blot få uger fik over 1000 medlemmer, har jeg skrevet dette opråb. Kvinder fra alle faggrupper i dansk film, TV og teater har i gruppen delt oplevelserom krænkelser, vold og overgreb fra barndom til arbejdsliv og i det offentligerum, delt holdninger og analyser, diskuteret, været enige og uenige.Ved afgivelse af vidnesbyrd har hver eneste kvinde været med til at give enfornemmelse af,

Oprettet: 2017-12-03 Statistik

Stop byggeplaner omkring Sømosen

SKRIV UNDER PÅ: at naturområderne omkring Sømosen skal bevares og ikke bebygges. Beskyt den vilde natur, de åbne vidder og biodiversiteten. Naturen skal fremtidssikres i en hovedstadsregion i rivende byudvikling. MÅLET ER: at Sømosen og det omkringliggende område kan vedblive at være levested for en lang række dyr og at være et åndehul for os mennesker. DETTE ER IKKE: modstand mod byggeri af studieboliger i lokalområdet. Opførsel af studieboliger bør dog ikke være på bekostning af naturen. Fremt

Oprettet: 2017-11-19 Statistik

FORVILDEDE, HERRELØSE KATTE i/omkring Vejle HAR BRUG FOR DIN STEMME

FORVILDEDE, HERRELØSE KATTE i/omkring Vejle HAR BRUG FOR DIN STEMME   Vildtlevende katte og killinger i det gamle Vejle Amt har brug for hjælp! De får ingen hjælp, fordi Vejle kommune har fravalgt aftale med Kattens Værn. 40 kommuner i Danmark har allerede en aftale med Kattens Værn – og deres resultater står i skærende kontrast til den statistik som Dyrenes Beskyttelse har kunne dokumentere september 2017 overfor både Vejle og Horsens kommuner. Vi, ansvarlige borgere, kræver at Vejle kommune ta

Oprettet: 2017-10-31 Statistik

Færre Busser i Hedensted Kommune - Nej Tak !

FÆRRE BUSSER I HEDENSTED KOMMUNE - NEJ TAK ! Vedr. Busrute 220 / Horsens-Korning-Rask Mølle (lørdage)-Uldum-Tørring. Her i sommerferien, er jeg ved at få krydderen galt i halsen, da jeg har fået indsigt i et forslag fra Region Midt, der foreslår at bus ruterne 220 + 104 nedlægges i 2018. Vi har også lige mistet busrute 209 til Vejle, som nu dagligt giver mange borgere store udfordringer. Vi har borgere der dagligt studerer og jobber i Tørring, Vejle og Horsens, skal de til at cykle eller hva' ?

Oprettet: 2017-08-04 Statistik

Susåskolen - kortere skoledage

Jeg synes at eleverne på Susåskolen har for lange skoledage. Derfor opfordrer jeg politikere, forvaltning, skoleledelse og skolebestyrelse i Næstved kommune til at arbejde for kortere skoledage ved at benytte folkeskolelovens paragraf 16 B, som giver mulighed for at konvertere understøttende undervisning til tolærerordning, differentieret undervisning, og andre tiltag der understøtter intentionerne i skolereformen.

Oprettet: 2017-09-19 Statistik

Bevaring af Bruuns Bro og Vandrehallen Aarhus banegård

Banedanmark vil rive Bruunsbro ned og bygge Vandrehallen på Banegården om til forretninger når vi skal til og have elektrificering af togene i Jylland. Hvis du er uening, så skriv under her.   

Oprettet: 2017-01-12 Statistik

Fleksibilitet og valgfrihed til forældrene i Bornholms Regionskommune

Ønsker du mere fleksibilitet og valgfrihed til forældrene i Bornholms Regionskommune? Så vis din opbakning til tilskud til pasning af eget barn. Tilskud til pasning af eget barn handler om at lade pasningstilskuddet følge barnet, uanset om det skal i offentlig eller privat institution, om man hyrer en ung i huset eller om man vælger at passe barnet hjemme i en periode. Lige nu følger pengene ikke barnet, hvis man vælger at passe barnet hjemme. Giv forældrene denne mulighed, der kan være mange gr

Oprettet: 2017-08-13 Statistik

Landsholdslarspåtwitter

Nu går den ikke længere.  Vi skal have Landsholds Lars på Twitter. Vi mangler sure opstød! 

Oprettet: 2017-10-02 Statistik