Gør Vestre Bygade og Præstefælledvej til en sikker cykel- og skolevej

 

IMG_4292_(1)2.jpg

 

Vi er flere familier der dagligt færdes på Præstefælledvej eller har børn, der går på Pilegårdsskolen. 

På Pilegårdskolen går der 1108 elever og en del af dem bor nord for Løjtegårdsvej. Vi mener, at der også bør være en sikker skolevej for børnene der bor i dette område.

Børnenes skolevej går af Vestre Bygade og Præstefælledvej, over krydset ved Løjtegårdsvej og derefter til højre af Ole Klokkersvej.
Mellem klokken 7.30 - 8.00 er der vældig meget trafik på denne strækning. Der er mange, der gerne cykler med deres børn. Både til Pilegårdsskolen, Amager Privatskole og Børnehuset Vestre Bygade hvor der er vuggestue, børnehave og en SFO. Mange andre cykler til og fra stationen eller ind mod byen.
Om eftermiddagen færdes børnene igen på strækningen, på deres vej fra skolen til SFO, enten på gåben eller på cykel. Og børn bliver hentet fra Privatskolen, vuggestuen, børnehaven eller SFO.

På trods af de mange cyklister er Vestre Bygade og Præstefælledvej et usikkert sted at cykle, især i myldretiden.
Der er ingen cykelsti og ingen særlige cykelmarkeringer på asfalten ved krydset Løjtegårdsvej / Præstefælledvej. Cyklisterne færdes ude på vejbanen, sammen med mange travle biler og en del tung trafik. Den tunge trafik består af lastbiler, der skal bakke ind for at læsse varer af ved Rema 1000, Præstefælledvej 22. Men trafikken består også af tung trafik som har ærinder i industrikvarteret. Det drejer sig blandt andet om lastbiler og traktorer fra Tårnby Kommunes Materialegård på Ved Lergravene 2.

Det er ikke en sikker skolevej for områdets børn! Men der er desværre ingen bedre alternativer.

I Tårnby Kommunes Trafikhandlingsplan fra 2011-2015 fremgik det at: “Kommunen vil arbejde for at få flere til at cykle til skolerne” og “Der skal være gode tilkørselsforhold, som skal sikre at bløde trafikanter kan færdes sikkert: Dette kan indbære ændringer af vejforløb, anlæg af fortov og cykelsti, samt anlæg af sikre overgangsmuligheder.”
Vi synes ikke at bløde trafikkanter kan færdes sikkert på Vestre Bygade, Præstefælledvej og i krydset ved Løjtegårdsvej.
I den nye plan for 2016-2020 bliver det nævnt i forordet, at når forældre vælger bilen fremfor cyklen, når børnene skal transporteres til skole, så “giver det kaotiske forhold med alt for mange biler omkring skolen.”
Dette er i høj grad et problem omkring Pilegårdsskolen og blandt andet derfor bør man sørge for at det er sikkert og trygt at cykle til skole.
Udover i forordet, bliver skoleveje ikke nævnt yderligere i den gældende trafikhandlingsplan.
Under indsatsområder fremgår det kort, at Tårnby Kommune igennem fysiske tiltag, vil sørge for, at der sker en forbedring af de bløde trafikanters forhold.
Vi synes at Vestre Bygade og Præstefælledvej er et oplagt sted at forbedre forholdene. Og bare få ændringer vil kunne gøre en mærkbar forskel.

For det første bør den tunge trafik til industrikvarteret ledes væk fra Præstefælledvej. Det er et lille tiltag med en stor effekt.
Der er nemlig ingen grund til at den tunge trafik der kører til Hornevej, Ved Lergraveme og Ladegårdsvej kører sammen med cyklisterne på Præstefælledvej. Alt den tunge trafik kunne med fordel ledes ind og ud igennem industrikvarteret og ud til Løjtegårdsvej af Egensevej.
En løsning kunne ganske enkelt være at lave en indsnævring af vejen på Hornevej og på Ved Lergravene, så lastbiler ikke kan svinge fra Præstefælledvej ind på disse to veje. Eller det kunne være en indsnævring på selve Præstefælledvej, lidt før Hornevej. Dette ville også sænke farten på strækningen.
Almindelige biler og cyklister skal selvfølgelig kunne passere forbi. Det kunne være en indsnævring, som den der forhindrer lastbiler i at svinge ind på Smedekærvej fra Oliefabriksvej.

For det andet, og nu tillader vi os at drømme stort: Vi foreslår at der kommer cykelsti på hele strækningen - fra starten af Vestre Bygade, ned af Præstefælledvej og mindst hen til Ole Klokkersvej og ned af Ole Klokkersvej til skolen.
I krydset Præstefælledvej / Løjtegårdsvej vil vi foreslå cykelbokse foran bilerne og særskilte lyssignaler til cyklerne, så de kan køre lidt før bilerne.

For det tredje kunne man også forestille sig en form for fartdæmpende foranstaltning på Præstefælledvej og Vestre Bygade. Det kunne være i form af chikaner, som bilerne skal køre zig zag imellem. For eksempel ligesom på Sneserevej.

Vi tvivler på at vi er de eneste familier og cyklister her i området, der synes at trafikken på Præstefælledvej er problematisk. Derfor har vi startet en underskriftsindsamling, så vi sammen kan være med til at skubbe beslutningstagerne i den rigtig retning.

Ulf og Kirsten Simper Skovgaard

Anne Mette Vang-Rydall

Trine Sorgenfrei El-Ibari og Heddo El-Ibari

Lone Bruun


Kirsten Simper Skovgaard    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling


ELLER

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort på vores side. Forfatteren af indsamlingen vil dog kunne se alle informationerne, som du har oplyst på denne formular.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.
Facebook