Bevar Karlslunde Strandvej

Nej til 10,5 meter høje bygninger og hoteller, restauranter og detailbutikker som naboer i det gamle sommerhusområde.

 

Greve Kommune har med sit Lokalplansforslag 13.47 lagt op til markante ændringer af Karlslunde Strandvej:

1.       Tilladelse til at opføre ejendomme i op til 10,5 meters højde. Der tages udgangspunkt i højde for Strandvejen, hvilket for nogle naboer og ejere af 2. række grunde til Strandvejen, vil betyde en reel højde på 12,5 meter, da mange af disse grunde ligger 1-2 meter lavere end Strandvejen. De høje ejendomme vil desuden ødelægge det sommerhuskvarters-præg, som Karlslunde er kendt for, og har værnet om i årevis.

2.       Tilladelse til at etablere restauranter, hoteller og detailbutikker på alle matrikler, der er min. 1000m2  (se de skraverede matrikler på billedet nedenfor). Det vil betyde væsentlige støjgener, risiko for skadedyr, øget trafik (også på sideveje, når folk søger parkering) samt trafikgener og støj, når der skal leveres varer. Se blot på området omkring Cafe Jenners på Mosede Strandvej og Smerelda på Strandgårdsvej. Her har naboerne døjet med støj- og lugtgener i årevis.  

Hjælp os med at forhindre, at det udlagte område B” udlægges til erhverv, samt at den tilladte bygningshøjde forøges og sæt din underskrift.

 NEJ til 10,5 meter høje bygninger og hoteller, restauranter og detailbutikker som naboer i det gamle sommerhusområde.

Miljøklasse_3_Karlslunde_Strandvej2.jpg

Alle underskrifter afleveres til kommunen inden høringsfristens udløb, som er den 11. november 2017.

Facebook