Mest populære underskriftsindsamlinger i 2016 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

BevarDenRødePlads

Red den Røde Plads:  Underlaget på Den Røde Plads skal desværre udskiftes fordi det kan være glat i regnvejr. Skaterne er på pladsen fordi den har det unikke underlag og fordi det er det perfekte sted at være aktiv i byrummet. Vi tror at udskiftning af underlaget vil betyde at skaterne forlader pladsen hvilket vil være en skam da skaterne netop bidrager til at der er et sundt og aktivt miljø som alle kan være trygge i. På trods af tilstedeværelse pushere og bander har normale borgere fortsat lys

Oprettet: 2016-08-21 Statistik

Støt op om Gjethuset

  Opdatering (11. marts 2017) I august måned 2016 blev diskussionen om støjniveauet fra Gjethuset taget af programmet i byrådet - indtil nu. Nu bliver det igen taget op på byrådsmødet den 28. marts 2017 og så er det igen tid til, at vise hvor meget vi alle vil støtte op om Gjethuset.   Tak for din støtte   Oprindeligt opslag (juni 2016) Kære medborger   På vegne af de frivillige hos Gjethuset i Frederiksværk, starter vi denne underskriftsindsamling imod indstillingen fra direktionen, vedrørende

Oprettet: 2016-06-12 Statistik

Bevar radioprogrammet Eksistens

Hej kanalchef Thomas Buch-Andersen og lytter- og seerredaktør Jesper Termansen  Vi er mange lyttere, der er rystet, kede af det og vrede over planerne om at lukke Eksistens-udsendelsen (samt Netværket, Kulturlørdag og Religionsrapport). Er du, kanalchef Thomas Buch-Andersen, klar over, hvor stor en lytterskare, som du - ved at lukke Eksistens - kan få op ad stolene og sige fra overfor en så mærkelig beslutning? Vi må protestere imod en lukning af radioprogrammet Eksistens, som i høj grad er med

Oprettet: 2016-07-31 Statistik

Når vi gør en familie fortræd – lad dem blive i Danmark

     Når vi gør en familie fortræd – lad dem blive i Danmark Tiden rinder ud. Der skal handles hurtigt. Der er to dage endnu. Oversigt - kort resumé En kristen afghansk familie er udvist fra Danmark, og skal tilbage til Afghanistan De risikerer, grundet deres religion, forfølgelse eller det der er værre De har et tre årigt barn, som med Flygtningenævnets afgørelse, kan blive den helt store taber, da man ikke har taget højde for barnets tarv De biver udvist til et land, som i følge eksperter (UN

Oprettet: 2016-11-18 Statistik

Bevar Skadeklinikken i Grindsted

  Besparelsesforslaget fra Region Syddanmark om, at nedlægge Skadeklinikken i Grindsted er helt uhørt.Grindsted har en central placering som sikrer trygheden i hele lokalområdet. Hvis lukningen bliver en realitet, skal man derfor tage den lange tur til Esbjerg, Vejle eller Kolding. Det må vi ikke lade ske. Lad os stå sammen om områdets skadeklinik. Lad os vise regionsrådspolitikerne, at vi ikke ønsker vores skadeklinik lukket. - Vil turister og virksomheder fortsat komme til vores område, hvis

Oprettet: 2016-01-12 Statistik

AFSKAF-Integrationsloven-NU

I 2017 vil antallet af skæbner/ofre for Integrationsloven nå 40.100 (!!) KILDE: https://www.dr.dk/nyheder JOIN Charlotte Roels David-og-Goliath-kamp i et fælles søgsmål mod den danske stat hér: www.facebook.com/groups/WDTLG       SKRIV UNDER! Ny integrationslov af 17. marts 2016 sætter forældre og børn på gaden med få måneders varsel! Integrationslovs-reglerne betyder, at ALLE arbejdsløse personer skal have opholdt sig i Danmark i 7 år ud af de seneste 8 år for at få kontanthjælp. Ellers vil de

Oprettet: 2016-06-07 Statistik

Stop forringelserne af Velfærden!

Reformer med social slagside. Køb af kampfly der kommer til at koste mindst 90 mia. Manglende politisk vilje til at inddrive hundredevis af milliarder i skat og momssvindel. Skattelettelser til de rigeste. Billigere biler i luksusklassen. Lavere grundskyld af de dyreste grunde. Ødelæggelse af vores natur og drikkevand. Landmænd der får lov til at fylde jorden med pesticider. Frasalg af aktier i statslige selskaber med god indtjening. Hævelse af bundskatten, og lavere fradrag, for at finansiere

Oprettet: 2016-05-26 Statistik

NEJ til ALLE besparelser på Børn & Unge området i Silkeborg kommune

Daginstitutionsområdet i Silkeborg er så presset at det ikke tåler flere besparelser. Forældrenævnet i Silkeborg står i spidsen for forældrenes kamp, for at sikre et et pasningstilbud til kommunens børn, hvor vi forældre - med god samvittighed og ro i sjælen kan aflevere vores børn, mens vi selv er på arbejde. Vi har i Silkeborg vanvittig dygtige pædagoger og medhjælpere, som gør deres bedste MEN rammerne er så pressede, at vi må erkende at listen med skræk-historier dag for dag vokser, og som v

Oprettet: 2016-04-08 Statistik

Dansk velfærd tilbage til danskerne NU

Ufatteligt mange danskere - der i rigtig mange tilfælde har arbejdet i en menneskealder og betalt tårnhøj skat, afgifter og moms - er i dag så fattige, at de udelukkende har penge til tag over hovedet og billig mad på bordet. Politikerne kvaser de i forvejen svageste - de arbejdssøgende, de syge og folkepensionisterne. Det "jævne" folk - arbejdernes løn følger slet, slet ikke med de stadigt stigende udgifter og priser på en ganske almindelig hverdag i Danmark. Mange danskere har måttet sælge det

Oprettet: 2015-10-20 Statistik

Sidestil igen spansk med tysk og fransk i gymnasiet

Med den nye gymnasiereform bliver spansk, verdens næststørste modersmål, skåret kraftigt ned i forhold til tysk og fransk i det almene gymnasium (stx) og handelsgymnasiet (hhx). Det giver ingen mening, hverken økonomisk eller dannelsesmæssigt. ”Elevernes globale kompetencer skal styrkes gennem målrettet arbejde med sprog og kulturforståelse i undervisningen”, står der i aftaleteksten. Men nedgraderingen af spansk peger i den stik modsatte retning. Eleverne kan fremover kun vælge spansk som et ek

Oprettet: 2016-06-12 Statistik