NEJ TAK, til forringelser, af vores børns vilkår.

Der har igennem længere tid, været behov for, besparelser i Holbæk kommune.

Flere gange er sparekniven, blevet svinget på daginstitutions området. Med de foreslåede besparelser, vil Holbæk indtage en pinlig SIDSTEPLADS! på landsplan. og kun ca 50% af pesonalet, vil være uddannet, til at passe vores vigtigste fremtids invisteringer.

Vores børn er det dyrebareste vi har, og vi skylder dem, at vi gør vore ypperste, for at de får, de bedste vilkår.

Hvis der ikke længere er fagligt personale, kan vores børns udvikling ikke garanteres.

Der vil ikke længere være, gode forhold, for vores i forvejen pressede pædagoger.

De i forvejen nedslidte børnehuse og materialer vil ikke kunne opdateres.

Flere børn, til færre hænder, og måske ukvalificerede hænder.

Alt peger på. at invistering i børnenes tidlige år,giver den største økonomiske gevinst, på sigt.

Børn med særlige behov, vil have endnu sværer ved, at blive inkluderet.

Vores pædagoger, vil stå foran en umulig opgave.

 

vi kan som forældre, ikke stilletiende se på. At vores børns vilkår, og fremtidsmuligheder gøres ringere. Vi er nød til at gøre et eller andet, for at råbe vores politikere op. vi er nød til at stå sammen, og sige fra.

vedhæftet, herunder er seneste udtalelse fra BUPL, der understreger ovenstående.

så skriv under og lad os i det mindste gøre opmærksom på at vi ikke er enige.

Bettina

 

 

Normering: Holbæk indtager bundplads

 

 

De såkaldte K4-tal sammenligner dagtilbuddene i fire midtsjællandske kommuner, som befolkningsmæssigt minder om hinanden. Tallene viser, at Holbæk ligger 3.191 kr pr år pr barn under Region Midtsjællands gennemsnit og 4.697 kr pr år pr barn under Slagelse. Dette til trods for, at Holbæk har en af regionens højeste andele af børn med særligt behov for pædagogisk indsats. BUPL Midtsjælland slår alarm.

Læs mere

BUPL Midtsjælland har sendt pædagoger, byrådspolitikere, forvaltning og forældrebestyrelser i Holbæk Kommune en oversigt over de fire områder, som BUPL Midtsjælland mener bør være i fokus i de aktuelle budgetforhandlinger. Det har vi gjort, fordi vi mener, at normeringssituationen i Holbæk er alarmerende.

1. Holbæk Kommune sakker bagud fra sine sammenligningskommuner på dagtilbudsområdet.
Hele landet bruger i gennemsnit 68.035 kr pr år pr barn på pasning af de 0-5 årige.
Holbæk bruger 63.471 kr.
Næstved: 64.410 kr.
Køge: 66.868 kr.
Slagelse: 68.168 kr.
Region Sjælland samlet: 66.662 kr.

Analyseinstituttet KORA har i øvrigt indplaceret Holbæk som en af de allerdårligst rustede kommuner til at løfte udsatte børns livschancer via den pædagogiske indsats i daginstitutionerne. 

2. Holbæk Kommune har modtaget midler fra staten til kvalitetsforbedringer for de 0-6 årige. Men pengene er IKKE tilgået børnene i form af mere pædagogtid.

Staten har helt konkret via to målrettede puljer sendt Holbæk Kommune 9 mio kr til kvalitetsforbedringer i dagtilbuddene. Ingen af disse 9 mio kr er tilgået daginstitutionerne i Holbæk Kommune. Dvs ingen af de penge er endt der, hvor de skulle: Hos børnene. 

3. Holbæk byrådet har i det aktuelle budgetforslag afsat egne midler til dagtilbudsområdet i 2016-2018 til kvalitetsforbedringer i daginstitutionerne. Men pengene tages fra de lidt ældre børn, som har stadig brug for pædagogisk indsats.

Pengene skal nemlig findes ved at fjerne pædagoger fra folkeskolerne. Det sker, selv om folkeskolerne har fået flere opgaver bla for at mindske den sociale arvs betydning. En del af de opgaver kræver pædagogfaglighed, fx i inklusionsopgaven og trivselsarbejdet, så den sociale arvs betydning mindskes. At skære på de kompetencer er en risikabel prioritering.

Kvalitetsniveauet i Holbæk er i øvrigt nu præcis det samme som efter nedskæringerne i 2011.

 

4. Kun godt halvdelen af personalet i daginstitutionerne i Holbæk er pædagoger

Holbæk har den højeste andel af udsatte børn og den højeste andel af inkluderede børn, når der sammenlignes med andre kommuner - Køge, Slagelse og Næstved.

I Holbæk Kommune er andelen af pædagoger kun godt 56%. Resten er medhjælpere, ufaglærte eller løntilskudspersoner. Vi mener ikke, at det er den rigtige fordeling sammenholdt med de udfordringer, der er.

Holbæk har en stor pædagogfaglig udfordring at løse. At løse den udfordring er imidlertid sund fornuft. For et løft af udsatte børn betyder mærkbare fremtidige besparelser. Fortsætter man som nu, belaster udgifterne til udsatte unge og familier de kommunale budgetter unødigt højt fremover.

Flere pædagoger er en investering for hele kommunen, fordi det letter udgiftspresset i fremtiden.


Læs mere om de foreslåede besparelser i Holbæk her 

 

 

| Senest opdateret 05-09-2016 |

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Bettina NIelsen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...