Minimumsnormeringer NU!

Minimumsnormeringer NU! 

Vi vil have mere personale i vuggestuer, børnehaver og fritidshjem og ungdomsklubber! Vi er mange forældre som er bekymrede over, at der er så få voksne til at passe vores børn i institutionerne. Al forskning viser at jo mere voksen kontakt børn har når de er helt små, jo bedre chancer har de for at klare sig godt senere i livet! Dårlig normering er derfor rigtig skidt både for vores børn og for samfundet på længere sigt.

Det er på tide at der på Christiansborg bliver indført lovgivning som sikrer minimumsnormeringer. Vi skal blive ved med at presse politikerne!

Vi foreslår at der max må være 3 børn pr. voksen i vuggestue og dagpleje. Max 6 børn pr. voksen i børnehaver, max 9 børn pr. voksen i fritidshjem og max 15 børn pr. voksen i ungdomsklubber.

UNDERSKRIFTINDSAMLING - skriv under på at der skal indføres minimumsnormeringer NU! Sammen kan vi få politikerne til at lytte - og gøre en forskel for børnene!