Mest populære underskriftsindsamlinger i 2016 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar Museum Ovartaci!

Ledelsen i Region Midt er parat til at lukke Museum Ovartaci, der har til huse på psykiatrisk hospital i Risskov.   ”Museet foreslåes nedlagt med udgangen af 2015 som en konsekvens af den kommende udflytning af psykiatrien i Risskov til DNU i Skejby," skriver regionsledelsen, der ikke mener, at museumsdrift er en regional opgave.   Museum Ovartaci skal bevares fordi: Museets ærinde er afmystificering af psykisk sygdom og nedbrydning af tabuer. Det giver psykiatrien et nuanceret ansigt og

Oprettet: 2015-05-04 Statistik

Nej til nyt rådhus i Kerteminde

Vil du gamble med vores børns fremtid eller med servicen for vores ældre borgere? Byrådet i Kerteminde Kommune er, med det smallest mulige flertal med 13 for og 12 imod, på vej til at beslutte opførelsen af et nyt rådhus i Kerteminde til næsten 80 mio. Det er 80 mio. der kommer til at mangle til kommunens kerneydelser i de kommende år. Kommunens økonomi er i forvejen under voldsomt pres. Kommunens likviditet styrtdykker og vælger man at bruge de 80 mio. på rådhuset, kan vi se frem til at kommun

Oprettet: 2016-05-23 Statistik

Genåbn klatrevæggen i Bananna Park

Den 14 meter høje og frit tilgængelige klatrevæg i BaNanna Park, på Nannasgade, har siden forsommeren 2015 været lukket af Københavns kommune. Væggen blev opført af kommunen, i samarbejde med Abekatten og Nørrebro Klatreklub (NKK), i sommeren 2010 og har siden da været et centralt samlingspunkt for hele Københavns klatremiljø. Klatrevæggen har desuden tjent som et naturligt centrum i BaNanna Park, både til hverdag og når NKK én gang om året afholder klatrekonkurrencen BaNanna Open. Lukningen sky

Oprettet: 2016-09-18 Statistik

Eva Kjer Hansen. " Hold nallerne væk fra vore små vandløb. "

Miljø-og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil nu af med beskyttelsen af de små vandløb, akkurat som landbruget har forlangt.  Tager du skarpt afstand fra hendes og landbrugets forlangende om at skære i Vandløbsindsatsen, så stem nej til hendes forslag. 

Oprettet: 2015-11-26 Statistik

Den lille pige fra Langeland skal hjem!!!

Hun er en godt 6 årig pige der mistede sin mor, ufødte lillebror og stedfar i april 2016, hvor hendes rigtige far skød dem mens hun så det. Faderen er indlagt pt fordi på psykiatrisk.Han har fortsat forældremyndigheden, trods den ugerning han har gjort, pigen bor nu ved hans familie. Jeg har selv hørt pigen sige til mig at hun vil hjem til mormor og morfar samt moster og starte i før SFO igen!! Men det offentlige kører en helt andet leg. Og stakkels pige bliver mere og mere ked af det og der ska

Oprettet: 2016-06-19 Statistik

Bevar dagplejen i Gentofte Kommune

I det nye budgetforlig for 2017/18 skal dagplejen i Gentofte Kommune udfases til trods for, at vi er mange forældre, der er meget glade for denne ordning. Gentofte Kommune forklarer beslutningen med faldende børnetal, men kigger man på befolkningsprognosen for Gentofte (som kan findes på kommunes hjemmeside), så skriver de selv, at "der forventes flere 0-2 årige de næste to år". Dette argument holder altså ikke. Forligspartierne skriver endvidere, at ”Gentofte ønsker det bedste børneliv for all

Oprettet: 2016-09-28 Statistik

Lad befolkningen stemme om CETA

                        Lad nu danskerne være med til at bestemme! Folkeafstemning om CETA!I februar måned 2017 forventes det, at folketinget skal stemme om dansk deltagelse i CETA-aftalen. [EDIT 31.01.2017:Folketingets beslutning udskudt, da Europaparlamentet først stemmer den 15. februar.]Vi skal ikke have en ny DONG-sag hvor der sælges ud, mens befolkningen står og ser på. Denne gang skal den danske befolkning simpelthen høres.  CETA-aftalen er en investeringsaftale mellem EU og Canada, der

Oprettet: 2016-11-01 Statistik

Bevar Give Sygehus, Friklinikken og Røntgenafdelingen

Med din stemme er du med til at signalere, at du ønsker at bevare Give Sygehus, Friklinikken og Røntgenafdelingen! Foto: Give Avis Give Sygehus med Friklinikken og Røntgenafdelingen er lukningstruet i forbindelse med et Sparekatalog, der siger at Region Syddanmark skal spare 210 mill. kr. på sundhedsområdet. Dette betyder, at Give Sygehus vil blive lukket helt og at dele af Friklinikken flyttes til Grindsted. Hvis Sparekataloget bliver vedtaget mister Give by sit 110 år gamle sygehus og mange pa

Oprettet: 2016-01-21 Statistik

Ole Sørensen tilbage i ledelsen

Ole Sørensens alternative metoder til behandling og/eller omsorg har vist i programmet 'Rebellen fra Langeland' at regler iforhold til behandling indenfor pykiatri bliver trukket ned over hovedet på kommunalarbejder, og gør derfor at kontaktpersoner, psykiater og medarbejder ikke kan yde den mængde omsorg overfor borger i kommunen som har særlig brug for den. Ole's måde at arbejde på har vist at paragrafer og regler kan gøre det svært for kommunalarbejderne at hjælpe hjemløse, misbruger, krimine

Oprettet: 2016-01-19 Statistik

Imod udvisning af Mohmmad!

Det er med stor sorg og frustration, jeg skriver dette: En af mine frivillige (hos United Aid) tager fat i mig og fortæller at, han muligvis ikke kan komme til vores kommende tøjindsamling. "Jeg bliver måske udvist." siger han efterfølgende. Mohmmad Ismael er en af vores frivillige. Han har været i landet i 2 år. Hvilket hans sprogkompetencer ikke bærer præg af - tværtimod. Han taler sproget tæt på flydende. Han er en af de type mennesker, der efterlader sine omgivelser dybt inspirerede af hans

Oprettet: 2016-12-02 Statistik

GASOLIN - BARE EN GANG TIL.

Oprettet: 2016-07-12 Statistik

Bevar retten til hjemmeinseminering. Bevar vores ret til at købe og få leveret sikker sæd fra en sædbank i Danmark

  Underskriftindsamlingen er startet af Signe Fjord fra www.SelvvalgtSinglemor.dk i håbet om at oplyse Folketinget om de katastrofale følger, det vil have for mange mennesker i Danmark, EU og resten verden, hvis lovforslag L 76 vedtages.   Sundhedsministeren har fremsat et lovforslag - L 76 - der vil gøre det ulovligt for de danske sædbanker at levere sæd direkte til private kunder. De vil påtvinge et unødvendigt og besværligt mellemled via en sundhedsperson. Hvis dette lovforslag bliver vedtag

Oprettet: 2016-11-27 Statistik

Hadsprederen Joachim B. Olsen og de ikke folkevalgte ud af folketinget.

Det danske demokrati er spillet fallit, lige nu sidder der nogle stykker i folketinget, som ikke er folkevalgte, og andrefolk som ødelægger livet for en masse af de svageste mennesker i dagen Danmark,folkevalgte Joachim B. Olsen kører faktisk en had kampagne mod de svageste i samfundet, og de ikke folkevalgte er med ham.Hvad skal vi med et demokrati hvis alle dem der sidder og bestemmer alligevel ikke er folkevalgte,det skal vi have lavet om, og jeg håber vi kan samle en masse underskrifter til

Oprettet: 2016-04-12 Statistik

Nej til højhus på Bi-Lidt grunden i Frederikssund

Nej tak til planerne om et højhus på Bi Lidt grunden Som nærmeste naboer til Bi Lidt grunden vil vi gerne bede om din støtte til at protestere mod planerne om et højhus.                   Kommunens tekniske udvalg har den 2. dec. 2015 med 4 stemmer mod 3 accepteret et skitseforslag til et højhus på 15 etager (50 meter) med 43 lejligheder. Den detaljerede skitseplan kan ses på kommunens hjemmeside, som bilag til møderreferatet fra Teknisk udvalg. Vi finder, at huset bliver meget dominerende og br

Oprettet: 2015-12-30 Statistik

Vi protesterer mod separatkloakering på privat grund i Hillerød

Jeg ønsker med min/vores underskrift at tilkendegive, at Hillerød byråd bør omgøre beslutningen om tvungen separatkloakering på egen grund fordi: Det påfører de enkelte husejere store udgifter - op til kr. 90.000 eller mere. Det er forskelsbehandling af borgere, at man udvælger 3.200 husejere, som pålægges at separatkloakere for egen regning, da de øgede regnmængder skyldes klimaforandringer, som vi alle er ansvarlige for. De 3.200 husstande er lig med ca. 15% af alle husstande i kommunen. Tidli

Oprettet: 2016-03-24 Statistik

Luk Etisk Råd!

Hvorfor skal vi tvinges til at betale skat til et socialistisk propagandaorgan som Etisk Råd. Det er da en uhørt frækhed at vi skal tvinges til at finansiere nogen højt hævede klaphatte til at fortælle os hvad vi selv skal mene. Seneste skud på stammen fra dette propagandaorgan er forslag om en afgift på oksekød. Mere tydeligt bevis på at dette råd ikke længere ejer nogen eksistensberettigelse finder man vist ikke. Luk dette UETISKE foretagende!

Oprettet: 2016-04-25 Statistik

ingen barnebrude i danmark

Der er dokumenteret 27 barnebrude under 15 og tallet stiger stille og rolig hvilket uacceptabelt iflg dansk lov men som folk ved at der bliver gjort forskel menllem muslimer og dansker for dansk siger at pædofili er ulovlig men alligevel er der asylcenter der gemmer dem men Loven skal være ens uanset hvad kultur det er et stigende problem for vores egen regering vil ikke rigtig gøre noget ved det så må vi sørge for at de kommer til at høre os i stedet for   man at skal starte et sted og en under

Oprettet: 2016-02-11 Statistik

Stop forbuddet mod abort i Polen!

Et nyt lovforslag i Polen vil forbyde abort fuldstændigt. Det vil betyde, at abort bliver ulovligt i alle tilfælde, selv når den gravide kvinde har været udsat for voldtægt, selv når kvinden har risiko for sygdom med døden til følge eller selv når barnet er alvorligt sygt og vil ikke overleve efterfødslen. Kvinder, der mistænktes for at abortere, vil sandsynligvis blive undersøgt og forfulgt af det polske retssystem. Polen er et naboland til os. – Og det sker lige ved siden af os. Forslaget MÅ i

Oprettet: 2016-09-27 Statistik

Bevar linie 420R igennem Dianalund og Tersløse

Bevar linieføringen af rute 420R igennem Dianalund og Tersløse. Efter d. 11/12-2016 vil Dianalund og Tersløse blive ramt af massive forringelser på transporten til og fra byerne. Det daglige antal afgange til og fra Slagelse vil blive over halveret. Rejsetiden vil for næsten samtlige brugere blive forlænget. Et effitivt transportsystem er afgørende for at bevare området som et attraktivt sted at bosætte sig i.Vi frygter at beslutningen vil medføre butiksdød og nedgang i indbyggertallet.  

Oprettet: 2016-10-27 Statistik

Lars Løkke Rasmussen, træd tilbage som Statsminister

Det må stoppe nu, før det løber af sporet, Statsministeren  ødelægger mere end han gavner. Det er Danmark ikke tjent med. Så Lars Løkke RRasmussen træd tilbage som Statsminister. 

Oprettet: 2016-02-22 Statistik