Vi protesterer mod separatkloakering på privat grund i Hillerød

Jeg ønsker med min/vores underskrift at tilkendegive, at Hillerød byråd bør omgøre beslutningen om tvungen separatkloakering på egen grund fordi:

Det påfører de enkelte husejere store udgifter - op til kr. 90.000 eller mere.

Det er forskelsbehandling af borgere, at man udvælger 3.200 husejere, som pålægges at separatkloakere for egen regning, da de øgede regnmængder skyldes klimaforandringer, som vi alle er ansvarlige for. De 3.200 husstande er lig med ca. 15% af alle husstande i kommunen.

Tidligere er deres kloakforhold godkendt efter daværende standard for huse. Det har de budgetteret med, da de købte huset.

På grund af disse store nye udgifter må nogle borgere gå fra hus og hjem, tage ekstra arbejde, aflyse ferier eller andet. Selvom de måske kan låne - hvilket ikke alle kan, skal lånet tilbagebetales. Det kan især være svært for nyetablerede børnefamilier, personer tæt på eller i pensionsalderen og andre.

Det er uretfærdigt, at nogle husejere skal pålægges en stor ekstra udgift for noget, der åbenlyst burde være et fælles ansvar. Lad Hillerød Kommune separatkloakere på offentlige områder og gør det frivilligt, om borgerne vil lade deres husstand tilslutte.

Da denne underskrift indsamling er for at et nyt flertal vil revurdere deres beslutning, bør alle stemmeberettigede i husstanden skrive under og husstanden bør have tilknytning til Hillerød Kommune. Du må naturligvis kun skrive under 1 gang - enten her på nettet eller ved indsamling af underskrifter.

Vigtigt: Du skal efter din underskrift bekræfte på den mail, du efterfølgende vil modtage. Dette for at underskriften er gyldig.


Jens Gammeltoft, Smedievej 121 3400 Hillerød    Kontakt forfatteren af dette andragende