Ole Sørensen tilbage i ledelsen

Ole Sørensens alternative metoder til behandling og/eller omsorg har vist i programmet 'Rebellen fra Langeland' at regler iforhold til behandling indenfor pykiatri bliver trukket ned over hovedet på kommunalarbejder, og gør derfor at kontaktpersoner, psykiater og medarbejder ikke kan yde den mængde omsorg overfor borger i kommunen som har særlig brug for den. Ole's måde at arbejde på har vist at paragrafer og regler kan gøre det svært for kommunalarbejderne at hjælpe hjemløse, misbruger, kriminelle mf. -hvor der var mulighed for at hjælpe dem på alternative måder udenfor reglerne. 

Ole Sørensens utraditionelle ledelsesstil var lidt for utraditionel for Socialtilsyn Syd, der kontrollerede og dumpede Hjørnet – bostedet for Langelands psykisk syge og misbrugere.

Det betød, at kommunen måtte fyre Ole Sørensen som daglig leder af det botilbud, som han selv har startet op. - http://www.dr.dk/nyheder/rebellen-fra-langeland-fyret-som-daglig-leder-vil-stadig-hjaelpe-de-svageste-borgere