Lad befolkningen stemme om CETA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lad nu danskerne være med til at bestemme! Folkeafstemning om CETA!

I februar måned 2017 forventes det, at folketinget skal stemme om dansk deltagelse i CETA-aftalen.
[EDIT 31.01.2017:Folketingets beslutning udskudt, da Europaparlamentet først stemmer den 15. februar.]

Vi skal ikke have en ny DONG-sag hvor der sælges ud, mens befolkningen står og ser på. Denne gang skal den danske befolkning simpelthen høres.
 
CETA-aftalen er en investeringsaftale mellem EU og Canada, der kan få store konsekvenser for fremtiden. Ikke bare i Danmark, men også resten af verden.

CETA - aftalen indeholder blandt andet en ny investordomstol, der gør det muligt for virksomheder at sagsøge den danske stat for erstatning uden at gå til de danske domstole, hvis Danmark indfører  lovgivning, der kan skade virksomhedens forretning.

CETA-aftalen er en af de aftaler som der i øjeblikket forhandles globalt i en slags handelskapløb, og en eventuel vedtagelse af den, vil gøre det nemmere at få vedtaget TTIP-aftalen, som er den investeringsaftale som EU og USA forhandler i øjeblikket.

Den 27. oktober 2016, så det ud som om aftalen var ved at dø, men Vallonien og Belgien, gav deres samtykke, så formanden for EU-kommissionen kunne skrive aftalen under med Canada. Nu er det op til medlemslandene i EU, hvis aftalen skal forkastes, og folketinget skal stemme i februar 2017.

I Danmark vil regeringen fastholde, at det kun er folketinget der skal give sit samtykke til at indgå aftalen, og Justitsministeret har afgivet et notat, hvor de redegør for, at aftalen ikke indebærer afgivelse af suverænitet.

Advokatfirmaet LETT er af en anden opfattelse, og argumenter for, at der er afgivelse af suverænitet.

Hvorom alting er, skal det ikke være en juridisk diskussion der i første omgang afgør, om danskerne have skal lov til at give deres samtykke. Lad os få en ordentlig debat og en folkeafstemning, og hvis vi skal have det, kræver det at Socialdemokratiet hører lidt mere på 3F.

Skriv under og sæt pres på folketinget, og især på Socialdemokratiet. De sidder med de afgørende mandater.

Bedste hilsner,
Jan Kristoffersen
Folketingskandidat,
Alternativet

#LadOsStemmeMette

Forslag til rådsafgørelse vedr.CETA.

http://www.eu.dk/samling/20161/kommissionsforslag/KOM(2016)0443/forslag/1339085/1658432.pdf

Statusdokument, oktober 2016 til Europa-parlamentet

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593491/EPRS_BRI(2016)593491_EN.pdf

CETA-aftalen

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf

Notat fra Advokatfirmaet Lett

http://stop-ttip.dk/wp-content/uploads/2016/09/Notat-af-Georg-Lett-om-CETA.pdf

Svar fra Justitsministeriet vedrørende suverænitet

http://www.eu.dk/samling/20151/kommissionsforslag/KOM(2016)0470/spm/1/svar/1346001/1670336/index.htm