Bevar dagplejen i Gentofte Kommune

I det nye budgetforlig for 2017/18 skal dagplejen i Gentofte Kommune udfases til trods for, at vi er mange forældre, der er meget glade for denne ordning. Gentofte Kommune forklarer beslutningen med faldende børnetal, men kigger man på befolkningsprognosen for Gentofte (som kan findes på kommunes hjemmeside), så skriver de selv, at "der forventes flere 0-2 årige de næste to år". Dette argument holder altså ikke.

Forligspartierne skriver endvidere, at ”Gentofte ønsker det bedste børneliv for alle 0-6 årige". Man kan argumentere både for og imod vuggestuer og dagplejere, men faktum er, at vi som forældre bliver frataget et valg og ikke bliver ligestillet med borgere i vores nabokommuner.

I budgetforliget står der også, at ”Borgere skal kunne se, at deres kommune gør en forskel for borgerne”, og at forligspartierne har fokus på inddragelse af borgerne. I denne sag er hverken forældre eller dagplejere blevet hørt, før der sent fredag aften den 23. september lå en besked i vores e-boks. Vi er mange forældre, der er utilfredse med denne beslutning, og derfor vil vi forsøge at finde alternative løsninger til en lukning af dagplejen.

Med din underskrifter støtter du os i kampen for at bevare dagplejen i Gentofte Kommune. Underskrifterne skal afleveres til 2. budgetforhandling den 10. oktober 2016.


Karen Margrethe Juul Hansen    Kontakt forfatteren af dette andragende