Bevar dagplejen i Gentofte Kommune

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Bevar dagplejen i Gentofte Kommune.


Gæst

#1

2016-09-28 07:26

Vi har selv været meget glade for den private dagpleje i Gentofte kommune, da vi boede der.
Jeg synes det er en dårlig ide at det skal måske fratages. Det et stort hjælp fra forældrenes side.

#2 Dagplejen

2016-09-28 10:03

Jeg synes det er en dårlig ide det skal måske fratages. Det er et stort hjælp fra forældrenes side.


Gæst

#3

2016-09-28 10:11

Mener at den kommunale dagpleje skal bevares og forældre skal have frit valgmuligheder om de vil have dagpleje eller vuggestuen
Den kommunale dagpleje er et super godt pasnings tilbud

Gæst

#4

2016-09-28 12:02

Det vil være den største katastrofe og fejltagelse hvis Gentofte kommunes dagpleje bliver nedlagt.
Mvh
Marie Valstorp

Gæst

#5

2016-09-28 12:05

For at forældre fortsat skal have et alternativt valg til en daginstitution (vuggestuen).
For de børns skyld, som til stadighed over flyttes til dagplejen, fordi de af forskellige årsager mistrives / trives mindre godt i
større enheder, som daginstitutioner typisk er.


Gæst

#6

2016-09-28 12:10

Som tante til to søde og meget harmoniske drenge, vil jeg gerne støtte deres forældres bestræbelser for at give deres børn den bedste omsorg og pædagogisk støtte i deres udvikling.Tak!
"Moster Mette".

Gæst

#7

2016-09-28 13:18

Dagplejen skal bevares ,da det er en pasningsordning i gode hjemlige rammer med et godt tilsyn . Et godt sted for små børn

Gæst

#8

2016-09-28 16:10

Som mormor til to drenge har jeg kun positive oplevelser fra dagplejen

Gæst

#9

2016-09-28 17:49

Da mange børn er små og under 1 år, når de skal afsted fra moderen, er en vuggestue alt for larmende og utryk for et lille barn.
Støt op om de gode værdier og bevar dagplejen, de passer på vores poder med sjælen

Gæst

#10

2016-09-28 19:49

Det kan være rigtig godt med små enheder (dagpleje) til mere skrøbelige børn og desuden er børns udvikling meget forskellig - ikke alle har brug for massesocialiseringen så bevar de små enheder.
Mormor
Gæst

#11

2016-09-28 20:03

Urimeligt at forældre med småbørn, der er et plus for kommunen mht at være to personer, der betaler en klækkelig skat, fremfor at belaste kommunen ved at fravælge arbejdsmarkedet for at kunne sørge for at give deres børn en rolig opvækst med mulighed for relativt få og nære kontakter, skal tvinges til evt. at skifte kommune af hensyn til deres børns opvækst. Dette bør Gentoftes politikere lige regne lidt på konsekvensen af, inden de fremkommer med deres uigennemtænkte økonomiske "hovsaløsninger". Hilsen fra en engageret Mormor!


Gæst

#12

2016-09-28 20:54

Dagplejen vælger forældrene uanset hvad. Jeg har oplevet forældre der flyttede til vores by pga. en dagpleje de ville have. Forældre vælger ikke vuggestue, når de vil have dagpleje. De flytter eller vælger privat dagpleje i anden kommune. Vi har jo Frit valg ordningen der gør dette muligt. Dermed mister kommunen indtægter.

Gæst

#13

2016-09-28 21:27

En god sag hvor politikerene skulle skamme sig over at nedprioritere dagplejen, for at kunne spare en lille smule på budgettet. Det gir ingen mening. Hvad skulle fordelen så være, ved at bo i en af landets rigeste kommuner?

Gæst

#14

2016-09-29 03:17

Dagplejen er en god mulighed for børn med behov for roligere forhold og forældre som ønsker en mere stille start for deres børn inden børnehaven. Systemet fungerer godt i dag og det vil være et stort tab for børn i kommunen, hvis den nedlægges. Sørg i stedet for en bedre styring, så økonomien kommer under kontrol og tilbuddet kan opretholdes.


Gæst

#15

2016-09-29 04:46

Det er forældrenes ret at kunne vælge den rigtige pasning til deres barn.
Camilla Skiffard-Holm

#16

2016-09-29 11:51

Uden at være antropolog, så kunne jeg godt forestille mig, at Gentofte Kommune reelt set ville ende i samme situation, som Helsingør Kommune gjorde for nogle år siden, se artikel: http://www.tv2lorry.dk/node/7561

Største forskel er dog nok, at dét som Helsingør Kommune kalder en økonomisk succes qua: "Tidligere betalte kommunen for det antal børn, som den kommunale dagpleje var nomineret til. Nu betaler man kun tilskud via Frit Valg-ordningen til det antal børn, som der rent faktisk er hos de private dagplejere.", ikke nødvendigvis vil være tilfældet i Gentofte Kommune, da langt de fleste dagplejere kører med fuld normering samt at der yderligere er ventelister til dagplejen.

Så hermed et opråb til politikkerne i Gentofte Kommune om at finde alternativer til at lukke den kommunale dagpleje. 

Og jeg lad mig slutteligt citere Gitte Kondrup, socialdemokratisk formand for Helsingør Byråds børne- og ungeudvalg i 2011, "Der var ingen tvivl om, at der var behov for at reducere i pladserne, da dagplejen blev nedlagt. Men der var den risiko, at forældrene ville fortsætte i en Frit Valg-ordning. At det skulle ske i den udstrækning, som det er sket, er overraskende, også for mig. Det er et bevis på, at dagplejerne har lavet et fantastisk stykke arbejde, siger Gitte Kondrup."


Gæst

#17

2016-09-29 13:52

Der skal også være plads til de sensitive, præmaturbørnene ( dem er lægerne jo blevet rigtig gode til at holde i live)og de børn der bare har brug for pasningsramner i små og trygge miljøer.. BEVAR DAGPLEJEN.. I alle kommuner...

Gæst

#18

2016-09-30 09:52

Jeg mener, at det er vigtigt at fastholde muligheden for dagpleje, specielt for børn med særlige behov.

Gæst

#19

2016-09-30 14:08

Tænk jer nu om Gentofte kommune!!!
I spare ikke noget ved at lukke dagplejen. Dagplejerne vælge måske at blive private. Og forældrene som har valgt dagpleje, vil have dagpleje så de vil jo bare vælge privat i stedet.
Vi i Hørsholm kommune har lige været igennem det samme, dagplejen var også på budgettet og stod for lukning. Men vi fik overbevist de konservitive om vigtigheden af dagplejen og at det er billigere at drive en dagpleje kontra institution. De lyttede og det blev heldigvis ikke vedtaget.
Forældre og dagplejere i Gentofte gå til politikerne og få dem overbevist.
Vh Bettina


Gæst

#20

2016-10-01 06:57

Fordi jeg selv er kommunal dagplejer og har været det i 25 år, og vi skal bevare den kommunale dagpleje i alle landets kommuner, vi kan nemlig noget andre ikke kan❤️

Gæst

#21

2016-10-01 07:53

En underskrift fra Rønne? Fordi jeg har haft to børn i dagpleje hos Desta i Gentofte.

Gæst

#22

2016-10-01 11:11

Jeg har selv været ansat samt haft mit barn i dagpleje i Gentofte - jeg ville ikke have været foruden - vuggestue var ikke det rigtige for mit barn!

Gæst

#23

2016-10-01 17:30

Det er helt uacceptabelt at fjerne dagpejetilbuddet i Gentofte Kommune ( jvf de kommentarer der foreligger fra berørte parter . ) Det er en ommer

Gæst

#24

2016-10-01 21:26

Vi har brug for dagplejen, den kan noget andre institutioner ikke kan

Gæst

#25

2016-10-02 09:00

Dagplejen er vigtig for de børn der ikke kan tåle vuggestue på grund af infektioner. specialdagplejen gør et stort stykke arbejde med svage, sårbare og handicappede børn